“ملت گرایی” کارماﻳﻪﻯ آزادی ﻣﻠﺖﻫﺎ – حسین شاه ویسی


shahoveisi-hosein

پاینده ایران                 ای آفریدگار پاک

ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

“ملت گرایی” کارمایه ی آزادی ملت ها

هم میهنان؛

ملت گرایی ایرانی که بر پایه ی اصالت ملت و برابری حقوقی ملتها و ارج نهادن به حقوق برابر انسانها و نقش انکار ناپذیر خانواده بعنوان واحد اولیه اجتماع و پایبندی به اخلاق سیاسی، شکل گرفته به گواه تاریخ، برخلاف ناسیونالیسم غربی (شوونیسم و راسیسم، …) که متجاوز است و برتری طلب، و محصول سده ۱۸ و ۱۹ اروپا است. ملت گرایی ایرانی از پیشینه  ی تاریخی چند هزار ساله برخوردار است و تدافعی است و از هرگونه برتری طلبی نژادی، قومی، جنسیتی و فردی بدور بوده آنرا مردود و محکوم می داند. در این مکتب، مقام خانواده و اصالت آن از حرمت و عزت ویژه ای برخوردار است.

نقشه ی راه این اندیشه ی ایرانی برای رسیدن به جامعه ی مطلوب تلاش برای برپاداشتن مردم سالاری بمثابه آخرین دستاورد بشر بعنوان سامان اداره کشورهاست که از سویی معیار و ترازوی سنجش و درستی این باور ارزیابی می شود و از دیگر سوی پایندان برقراری حاکمیت ملی و آزادی، استقرار عدالت اجتماعی و حقوق بشر، ناوابستگی و دفاع از یکپارچگی میهن، بدور از هر گونه، تبعیض و درجه بندی افراد ملت خواهد بود و در گام بعد به تلاش در راستای زیست شرافتمند و دوستی و نزدیکی ملتها با هم، بویژه برای ملتهای باشنده در حوزه فرهنگی نوروز بر این باوریم در جهت هر چه بیشتر همبستگی هایمان با ایجاد اتحادیه ها و همکاریهای مشترک اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ارتباطی و گردشگری، در توسعه و رشد یکدیگر نقش آفرین شویم و همزمان با هرگونه تجاوز و بهره کشی، استعمار و استبداد و تصمیم سازیهای ضد منافع ملی به ستیز همه جانبه ی منطقه ای بدفاع برخیزیم.

“حزب ملت ایران” که بر پایه ی این ملت گرایی ایرانی بنیان گذاری شده است به شهادت بیش از شصت سال تلاش و پیکار بی امان برای به ثمر رساندن آرمان های مقدس خویش همواره بر آن بوده است که جز با احترام بی قید و شرط به آزادی مردم و جانفشانی برای استقلال ملت و میهن و تلاش پی گیر در جهت بهره مندی برابر ایرانیان از داشته های ملی، نمی توان به رسالت تاریخی ملت ایران جامه ی عمل پوشانید.

حزب پرافتخار ما با تبیین مواضع و عمل صادقانه به باور داشت های میهنی خود، کارنامه ی درخشانی را رقم زده است که به اعتراف دوست و دشمن، شایستگی آن را دارد که به عنوان ادامه دهنده ی پرتوان راه مبارزان میهن پرست ایرانی در این برهه تاریخ ایران نیز سهم داشته باشد بدین جهت بر خود می بالد و از این پس نیز به راه درست خویش ادامه خواهد داد و آرزوی آن دارد که ایران جایگاه شایسته ی خود را در جهان ملت ها بازیابد.

ارائه گزارش ها نسبت به عملکرد حزب جهت روشنگری اذهان عمومی و آگاهی نسبت به مواضع حزب ملت ایران در تمام ادوار مبارزه، شیوه دیرین حزب بوده است از آنجمله در دوران نهضت ملی ایران به رهبری آموزگار خردمند و مرد سیاست خاورزمیندکتر محمد مصدق، مقابله با کودتاگران ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ادامه ی مبارزه در چارچوب نهضت مقاومت ملی ایران، حماسه دفاع از بحرین و حضور پرتوان در انقلاب ۱۳۵۷ و حتا در اعتراض به انحراف از آرمان ها و ارزش های انقلابی به مبارزه خود ادامه داده است که به اختصار می توان به انتشار «آپادانا»، «ساسانی» و «ابرمرد» تا کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن نشریه ی «آرمان ملت» به گونه ی مخفی در دوران نهضت مقاومت ملی ایران پراکنده می شد و نیز “خبرنامه جبهه ملی ایران” تا انقلاب ۵۷ و پس از آن «اتحاد بزرگ» و مصاحبه های شجاعانه و یخ شکن و راهگشای رهبر حزب در جامعه یخ زده و ترس خورده و نوشتارهای گوناگون و بهنگام دبیرخانه در مقاطع مختلف، اشاره نمود.

“حزب ملت ایران” با اعتقاد راسخ به درستی راه خویش از سال ۱۳۳۰ تا به امروز همواره تلاش کرده است به شیوه های مختلف با اعلام مواضع اصولی و سازش ناپذیری بر سر منافع ملت ایستادگی کرده و بدون پروای هزینه های سنگین پای فشرده است که گزارش های آن همواره از طریق بیانیه ها تقدیم ملت بزرگوارمان شده است و اکنون نیز همچنان به رسالت تاریخی خود ادامه خواهد داد هر چند که سرزنش های خارمغیلان را نیز در پیش داشته است.

پافشاری بر اصول پذیرفته شده ای که ریشه در ژرفای فرهنگ و تاریخ ایران دارد، کوردلان شب پرست را خوش نیامد و با دشنه آجین کردن داریوش و پروانه فروهر رهبران بی بدیل حزب ملت ایران این دو سردار نهضت ملی ایران، نشان دادند که هنوز راهی دراز در پیش پای تلاشگران و آرمان خواهان صدیق و شریف و بردبار و میهن پرست قرار دارد.

هم میهن!

hezb-melat-iranبه باور ما در حزب ملت ایران این مبارزه تا رسیدن به خواسته های به حق ملت ایران که همانا آزادی در تمامی ابعاد آن، ناوابستگی و عدالت اجتماعی و رعایت حقوق بشر بویژه آزادی همه ی زندانیان سیاسی – عقیدتی و قومی و در یک جمله برچیدن کامل زندانهای سیاسی است ادامه خواهد داشت، تا انسان از اسارت انسان رهایی یابد، بدانیم به گواه تاریخ همواره پیروزی از آن ملت هاست، گرچه کسانی را خوش نیاید.

حزب ملت ایران
تهران دوم بهمن ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است