مقایسه بفر مائید : (ضیاء مصباح )جروم پاول، رئیس بانک مرکزی ایالات متحده،د یروز برای جلب توجه و ایجاد احساس مسئولیت بیشتر و همگانی تر …هشدار داد که اقتصاد این کشور با یک روند نزولی عمیق توام با «ابهام قابل توجه» درباره زمان و قدرت «یک احیای اقتصادی » روبرو بوده و هرچه این کسادی اقتصادی طولانی‌تر باشد، آسیب وارده بر بازار کار و تجارت بیشتر خواهد بود.
پاول در برابر قانونگذاران در کنگره توضیح داد که بانک مرکزی متعهد است همه ابزارهای مالی در دسترس سازمان تحت مدیریت مسئولانه و پاسخگوی خود را – برای کاستن از آسیب های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بر حسب وظیفه قانونی و تعریف شده به کار بگیرد.
او افزود تا زمانی که مردم از بابت مهار شدن این بیماری و ابعاد اقتصادی گوناگون نا خواسته آن اطمینان نداشته باشند، «یک احیای اقتصادی کامل بعید است» و هشدار داد : یک روند نزولی طولانی – آسیب‌های شدیدی را به خصوص بر کارگران کم درآمد وارد میکند و این بیماری همه‌گیرخطرات وخیمی برای کسب‌و‌کارهای متوسط و کوچک ایجاد کرده و مینماید .
هشدارهای بسیار صریح این متخصص دلسوز که مردمان کشورش را با آنهمه اقتدار و عملکرد درست علمی -اقتصادی با حقایق « بدون پرده پوشی » آشنا و مشکلات را با آنان در میان میگذارد ..
را مقایسه بفر مائید با ترهات غیر مسئولانه جماعت داخلی که علاوه بر این باور که « راحت بخوابید زیرا با آلودگی ، نگاه مادی و خود محوری که طی سالیان روی آن کار کرده و به صغیر و کبیر یا د داده ا یم ! باب دلالی ، رانت جوئی گشاده و احتکار و گران فروشی – همزمان نابودی اخلاق و ارزشها بسی رایج »…..
به مجری برنامه تلویزیونی در اوج بی مقداری ، جهل و نا بخردی در پاسخ چرائی نا بسامانی پولی میگوید «آ هنگی پخش کنید تا مردم حال کنند » و ادامه میدهد :
دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری را (که آن نیز دست پخت خودشان با بسیاری تبلیغات تهی از اندیشه اقتصادی میباشد ) خواص رانت بر خریدند و قبل از آن وجوه نقد خود را به بانکها ی ما با بهره ۲۰ در صدی سپردند ودر کانادا و دیگر نقاط خوش میگذرانند … بنابر این دیگر با کنترل اصولی ؟! این فاجعه تکرار نخواهدشد ….نگاه کلان آنهم در سطح ریاست بانک مادر کشور را ملاحظه میفر مائید ؟
مجموعه اطاق «به اصطلاح » فکر جماعت با این بینش و تلقین البته با نفوذ عوامل خاص ، در برابرمتولیان جاهل تر از خود ، گستاخانه بازار ارز را طبق دستور برای تامین کسر بودجه و چپاول تتمه نقدینگی اندک سر گردان دراختیار مردمان گرفتار که در مدت کوتاهی همین روزها نیمی از برابری پول در دست خود را که برای روز مبادا دارند از دست رفته میبینند و بیشتر سر در گریبان و از ایفای وظایف اجتماعی با تنظیم سناریو از قبل «بدور مانده و بیتفاوت » شده اند ، به امان خدا رهامیکند
چگونگی ها را از هر منظری خودتان مقایسه کنید – بازهم میفر مائید دنبال پرتقال فروش نباشم

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است