معنای هویت ملی ایرانیان در گذر تاریخ


بنیان های ارزشی هویت ملی از کجا سرچشمه میگیرند ؟ آیا هویت ملی یک مفهوم پایدار تاریخی است یا در زمان های گوناگون از حوادث و ارزش های نوین مایه میگیرد و باز سازی میشود ؟
سخنرانان و موضوع سخنرانی:
علیرضا مناف زاده ، تاریخ شناس : ساخت و پرداخت هویتی در ایران
محمد امینی ، نویسنده و پژوهشگر تاریخ : هویت ملی و ایران گرایی در گذر تاریخ
گرداننده جلسه و معرفی بحث : سعید پیوندی ، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است