مصائب پنجشیر و سکوت جهان- جبهه ملی ایران(سامان ششم)


هم میهنان

برون داد سر تیتر تمام خبرگزاری های مطرح جهانی این روزها جدای از بیماری کشنده کرونا یک نام بیش نیست، مقاومت پنجشیر و فرمانده مسعود.

قدرتهای جهانی در یک بده بستان ضد بشری عملا افغانستان را قربانی منافع خود نمودند و امریکا و متحدانش پس از بیست سال اشغال این کشور به بهانه مبارزه با تروریسم طالبانی سر انجام افغانستان را با تمام مصائبی که در طی نیم قرن اخیر دچارش بود تنها گذاشته و به تروریست های جنایتکار طالبان هدیه دادند.

دولت های دست نشانده ی حاکم بر افغانستان نیز در طی این بیست سال با سیاست های نادرست خود در تمام زمینه ها نه تنها توان کاستن از مصائب مردمان این سرزمین نداشتند بلکه با در پیش گرفتن سیاست های ضد دموکراتیک و حاکم کردن قوم خاصی در دولت های خود عملا شرایط را به گونه ای پیش بردند که این کشور عملا دچار ویرانی های روز افزون و قدرت گرفتن دوباره تروریست ها شد.

اما در نهایت نا امیدی افغان های رنج دیده در گوشه ای کوچک به نام پنجشیر فرمانده جوانی به نام احمد مسعود که یادگار مبارز اسطوره ای پارسی زبانان،یعنی احمد شاه مسعود بزرگ بود، ظهور می کند که با تکیه براراده ی مردمان آزاده پنجشیر پرچم مبارزه با تروریست های طالبان را به دست گرفته و در نهایت تنهایی با بانگی به بلندای تاریخ پارسیان، تروریست های ارتجاع سیاه را به مبارزه طلبیده و ملت افغانستان را به خیزش سراسری علیه طالبان و حامیان این تروریست ها یعنی پاکستان دعوت می کند.

پنجشیر به حکم جغرافیای افسانه گونش و آزادگی مردمان خویش هیچگاه در برابر هیچ قدرت اهریمنی سر فرو نیاورده و کرنش نکرد و اینک در شرایطی که بخشی ازقدرتهای جهانی و منطقه ای در حال حمایت از تروریست های طالبان هستند ، با شجاعتی مثال زدنی بر مبارزه خود تا رهایی افغانستان از فتنه ی طالبان پافشاری می کند. و در این وانفسای دهشتناک جنگ و خون ریزی و مبارزه، در سویی احمد مسعود ایستاده است با مردمان آزاده پنجشیر و در سویی دیگر تروریست های طالبان با جنگ افزاری های بیشمار مرگبار که امریکا و متحدانش برای آنها به ارث گذاشته اند و کشوری به نام پاکستان که زادگاه تروریست های طالب است.

و افسوس که دولتمردان حاکم بر ایران به جای آنکه در جای درست تاریخ بیاستند و از هم تباران ما و از جبهه حق و حقانیت ، یعنی پنجشیر حمایت همه جانبه داشته باشند ، در حال سر پوش گذاردن بر جنایت ها و ماهیت تروریستی طالبان هستند.

درست همان اشتباه استراتژیکی که در خصوص جنگ آرتساخ(قره باغ)مرتکب شدند و به بهانه ی دفاع از خاک اسلام! از جمهوری باکو حمایت کردند تا شمالغرب ایران را تبدیل به حیات خلوت ترکیه و اسراییل نمایند و سنبه ی تجزیه طلبان و پانترکان پر زور تر شود.

هم میهنان

با همه ی آنچه که بیان شد و سیاست های نادرست جمهوری اسلامی در خصوص افغانستان؛ آنچه که این روزها ما مردم ایران را نسبت به حمایت از هم تبارانمان در پنجشیر امیدوار نموده، حمایت های همه جانبه ی ملت ایران از مقاومت ملی پنجشیر و فرمانده احمد مسعود است و اینجاست که باید تجلی روح ملی و تاریخی مردمان حوزه تمدنی ایران را به خوبی دید و به اینده روشن پیروزی مقاومت ملی افغانستان علیه تروریست های تباه کار تحت الحمایه سرویس های امنیتی پاکستان و قطر و دول بیگانه امیدوار گشت.

لذا ما در جبهه ملی ایران(سامان ششم) ضمن محکوم کردن گروه تروریستی طالبان، با تمام وجود از قیام ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در نبرد نابرابر علیه ارتجاع دهشتناک طالبان را اعلام و هشدار می دهیم اگر امروز پنجشیر را تنها بگذاریم، شکست مقاومت ملی افغانستان بی گمان شکست ژئو پلتیکی و منطقه ای ایران خواهد بود و منافع ملی و تمامیت سرزمینی ایران نیز بی گمان دستخوش تغییرات ناخوش ایندی خواهد شد.

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است