ما رسانه جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران هستیم


با درود و مهر فراوان خدمت هم میهنان گرامی،

مواضع رسانه ما ریشه در جنبش صد ساله آزادی‌خواهی و تحول طلبی ایران دارد. با وجود اینکه این مواضع در اسناد گوناگون منتشر و خط مشی سیاسی و اجتماعی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان به روشنی درج شده است، اما برخی از خوانندگان و بینندگان بارها اظهارعلاقه کرده‌اند که شرکت در برنامه‌های این رسانه بهتر است برای همه جریانات آزاد باشد. بدین جهت لازم دیده شد یادداشت زیر را انتشار بدهیم تا شاید هرگونه سوتفاهم برطرف شود.

هر سامانه‌ای باید جامعیت و مانعیت داشته باشد. اخیرا بسیاری طرفدار همه با هم یعنی فقط جمع کردن یا جذب کردن شده‌اند که به نظر ما دور از واقعیت‌های جوامع بشری است. به همین جهت رسانه ما با شعار غلط انداز و مردم فریب “همه با هم” موافق نیست. ما با این شعار مخالفیم زیرا آنرا عوام فریبی محض و تخریب شرائط رشد می دانیم. کسی که با “همه با هم” برقدرت سوار شود پایین نخواهد آمد و به صد حیله و ابزار وبهانه بر سر قدرت خواهد ماند. “همه باهم” یعنی اطاعت کورکورانه از “همه‌ای” که وجود واقعی ندارد و آن “همه”، در واقع امر، “یکی” است و آن “یکی” کسی است که بر اساس اعتماد کور کورانه یا مصلحت متکی بر روابط و مناسبات، لگام قدرت را به دست می گیرد. در سیاست اعتماد باید بر اساس کارنامه افراد باشد. اعتماد نیازمند کنترل است و اعتماد باید با تحزب کنترل شود و کسی که اعتماد می کند باید بتواند هر وقت لازم شد از شخص ( حقیقی یا حقوقی ) مورد اعتماد لغو اعتماد کند. در دموکراسی هرکس باید برای عقاید خودش با رعایت آزادی عقاید دیگران فعال باشد. در دموکراسی انتخابات آزاد، قطب‌ها یا جناح‌های اقلیت و اکثریت را تعیین میکند که در آن اکثریت برنامه خود را برای اداره جامعه و خدمت به ملت با رعایت حقوق اقلیت‌‌ها به اجرا میگذارد تا اصل الترنانس بتواند در جامعه به درستی عمل کند. در حالیکه در “همه باهم” اصل الترنانس فدای “همه با هم” می شود. در جامعه آزاد، بر اساس منطق، حقوق و آزادی، همه افراد را نمیتوان، حتی برای یک هدف و یا حتی در مدت بسیار کوتاه با هم یکی کرد چه برسد به همه با هم کردن جامعه برای تغیر رژیم با هدف رسیدن به دموکراسی.

برای همین در رسانه رنگین کمان خطوط قرمزی وجود دارند که این خطوط،، خطوط قرمز زندگی سیاسی این نویسنده نیز هستند، که آنها عبارتند از از بین بردن فقر، از میان برداشتن بساط استبداد، لائیسیته، استقلال، آزادی، دموکراسی، جمهوری خواهی، مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی، لغو حکم اعدام، سیاست عدم خشونت در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی، احترام به حقوق انسانی و منشور جهانی حقوق  بشر، صیانت از تمامیت ارضی میهن، نه گفتن به حقوق بگیران از بیگانگان، نه گفتن به کسانی که به جای «سیاست عدم تمرکز و دمکراسی گسترده» در جامعه از واژه نامشخص و بسی ناهنجار ” فدرالیسم ” که در شرایط امروز ایران اثرات مثبتی ندارد استفاده میکنند، نه گفتن به کسانی که بجای واژه درست و حقوقی و شناخته شده در قوانین بین المللی یعنی واژه «مردمان» از واژه های من در آوردی و غیر حقوقی و ناشناخته در قوانین بین المللی یعنی ملت ها و ملیت یا خلق ها استفاده میکنند.

ما بر این اعتقاد بوده و هستیم که : اصل حاکمیت ملت با رعایت اصول آزادی، عدالت، حقوق شهروندی مردمان ایران زمین، از طریق انتخابات آزاد در همه نهادهای جامعه امکان پذیراست و میهن ما در اثر یکپارچگی ملی و حفظ مرزهای رسمی از دست اندازی بیگانگان مصون خواهد ماند.

نویسنده این متن در باره فدرالیسم و ملت و ملیت و خلق و جدایی طلبی و سیستم عدم تمرکز چند مقاله متکی بر اصول و مبانی علوم سیاسی و حقوق بین المللی نوشته است. از سوی دیگر اینان که گروه فدرالیست ها را تشکیل داده اند را نیز می شناسد. شوربختانه رهبران آنان که خود در فرنگستان با امکانات مادی عربستان و اسرائیل و قطر و … آمریکا تغذیه می شوند در واقع نه در احزاب خود سیستم عدم تمرکز را رعایت می کنند و نه با عنوان نمودن فدرالیسم به دنبال ایجاد یک سیستم عدم تمرکز هستند، بلکه اینان با دنباله روی از طرح دشمنان ایران به طرح پاره پاره کر آن کمک می کنند. اینان در حال دامن زدن به شرائطی هستند که باعث قتل عام مردم ایران شده و از مردمان کرد و ترگ و عرب و بلوچ به عنوان گوشت جلوی توپ استفاده خواهند شد. قومیت گرایی گام نخست به سوی شونیسم قومی و سپس فاشیسم ملیتی می باشد که آمریکا با رهبر فاشیست و ضد انسانی اش یعنی ترامپ در حال اشاعه آن می باشد تا آتش جنگ را در خاورمیانه به نفع سرمایه داری و اسلحه سازان و اسلحه فروشان زنده نگه دارد. کسانی که تئوری ملت های ایران را سر دارند هم ازنقشه تجزیه طلبانه دفاع می کنند و هم زمینه را برای سرکوب بیشتر مردمان ایران توسط جمهوری آدمکش اسلامی فراهم می نمایند. یقینا ملت ایران و مردمان ترک و بلوچ و عرب و کرد آن در برابر این پروژه‌ها خرابکارانه ایستادگی خواهند کرد.

رسانه ما در خدمت جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران است. در عین حال ما با کسانی که به اهداف ما نزدیک هستند حاضر به همکاری و همسازی هستیم، اما به کسانی که از این خطوط تجاوز میکنند تنها اجازه شرکت در میزگرد های بحث آزاد داده خواهد شد تا دموکرات بودن، آزادگی و شفاف بودن راه مان را نشان داده و آنها را به گفتگو و تبادل نظر دموکراتیک دعوت کرده باشیم.

زحمت کار طرفداران این خط مشی نباید در خدمت مخالفان قرار بگیرد در غیر اینصورت کار ما تقض غرض و از عقلانیت به دور است.

با احترام فرهنگ قاسمی

فوریه ۲۰۱۹ پاریس

منشور* جامعه سوسیال دموکرات های لائیک ایران (LSDLI)

هدف ما خدمت به مردمان ایران و مبارزه با استبداد، فقر و ناآگاهی در سراسر کشور است.

جامعه «سدلا» فراگیرنده افراد و انجمن های ایرانی است که به سوسیال دموکراسی و لائیسته باور دارند، آن را برای ایران ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته و آماده اند برای استقرارش در ایران همگامی وهمسازی کنند.

به گواهی تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها سدی برای رشد جامعه ایرانی شده است بلکه با سرکوب آزادی‌ها و در نطفه خاموش کردن هرگونه صدای حق طلبانه محکوم به برچیده شدن است. ما در این راه پیشگام هستیم.

جامعه «سدلا» به اصول زیر پایبند است و در جهت تحقق آنها تلاش می‌کند.

۱. آزادی:

آزادی حق انسان است. برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی لازمه فعالیت و رشد دموکراسی، داد و رفاه ملی می باشد. پس قبل از هر چیز، استقرار آزادی هدف ماست.

۲. استقلال:

استقلال به مفهوم عدم وابستگی به بیگانگان است، که این خود نیز اصل جدایی ناپذیر از حاکمیت ملی محسوب میشود. از سوی دیگر در جهان کنونی ارتباط، تبادل و تعامل متعادل کشور در همه موارد با جامعه جهانی ضرورت حیاتی است.

۳. حاکمیت ملت:

به باور ما اصل حاکمیت ملت با رعایت اصول آزادی، عدالت، حقوق شهروندی مردمان ایران زمین، از طریق انتخابات آزاد در همه نهادهای جامعه امکان پذیر است.

۴. یکپارچگی ملی:

حفظ مرزهای رسمی کشور از دست اندازی بیگانگان با همبستگی مردمان ایران میسر است. علاوه بر نهادهای دفاعی رسمی دفاع از میهن وظیفه تک تک ماست.

۵. برابری در برابر قانون :

ما بر این باوریم که شهروندان ایران بی هیچ تبعیضی از حقوق برابر برخوردار و همه در برابر قانون یکسانند.

۶. جمهوری :

ما مدافع نظام جمهوری ایران مبتنی بر کثرت گرایی ( پلورالیسم ) و اصل تفکیک قوای سه‌گانه ( مقننه، مجریه و قضاییه ) هستیم و بر اصل آزادی رسانه‌ها و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی تاکید می کنیم.

٧. دموکراسی پارلمانی:

از نظر ما دموکراسی روانه ای است تراکمی که باید بطور وسیع در همه اقشار جامعه و مناطق کشور گسترش پیدا کند. در این راستا باور داریم که در پارلمان مدرن ایران علاوه بر نمایندگان انتخابی مردم، باید همینطور نمایندگان منتخب نهادهای جامعه مدنی مشارکت داشته باشند.

٨. سوسیال دموکراسی:

آزادی، همبستگی و برابری ارزش های بنیادی سوسیال دموکراسی هستند. به باور ما عدالت اجتماعی حقی اجتناب ناپذیر از حقوق اساسی انسانها بشمار میرود، پس برای استقرار آن کوشش می‌کنیم. از منظر ما سیستم اقتصادی مناسب با وضعیت ایران باید ترکیبی از اقتصاد دولتی و خصوصی با مشارکت کارکنان و مزد بگیران در نهاد های مستقل سندیکایی باشد که در آن سرمایه دولتی در خدمت مردم قرار بگیرد و سرمایه خصوصی و مشارکت مزدبگیران در اداره و تصمیم گیری محل کارشان تشویق شود به نحوی که عدالت اجتماعی و قدرت ابتکار فردی و سندیکایی گسترش پیدا کند.

ما معتقدیم باید از تجربیات جهانی برای پیشرفت استفاده کرد و آنها را با شرایط ایران تطبیق داد. مدل سیاسی – اقتصادی مد نظر ما برای جامعه ایران ترکیبی است از سیاست کشورداری فرانسه و اقتصاد آلمان.

٩. لائیسیته :

به نظر ما دولت و قانون اساسی بایستی از هر دین و مرام و ایدئولوژی جدا باشد. این اصل باید به روشنی در قانون اساسی‌ بیان شود. از منظر ما در یک حاکمیت لائیک اعتقادات مذهبی، عقیدتی و قومی شهروندان، کوچک ‌ترین کاستی در حقوق فردی و اجتماعی افراد به وجود نمی آورد و همینطور امتیازی را برای آنها موجب نمیگردد. بنابراین در قانون اساسی دین وعقیده رسمی وجود ندارد و دین و باور امریست خصوصی.

١٠. محیط زیست و حمایت از حیات حیوانات:

محیط زیست و حیات وحش در کره زمین بطور عام و در ایران با شتابی ویرانگرانه و غیر قابل تصور در حال تخریب است. ما طرفدار سلامت و نگهداری از محیط زیست و حیات وحش در همه ابعاد آن هستیم و با ملل و دول متعهد در این زمینه همکاری و مشارکت میکنیم. بی تدبیری و عدم مدیریت کارآمد جمهوری اسلامی ایران ستیز، محیط زیست، حیات وحش و حمایت از حیوانات را در ایران تخریب کرده است، ترمیم این خسارت ها با سمت گیری نوین طبیعت دوستانه و انسانی در چاپ یک حاکمیت ملی، میهنی و مردمی میسر است.

١١. سوسیال دموکراسی و عدم تمرکز قدرت و ثروت :

ما باور داریم که در امر اداره کشور بایستی سیاست عدم تمرکز قدرت و ثروت تامین گردد. در اثر بکارگیری یک سیستم مبتنی بر عدم تمرکز قدرت، کمیت و کیفیت مشارکت و مسئولیت شهروندان، گسترش می یابد و موجبات رشد و پیشرفت جامعه و استقرار آزادی و دموکراسی فراهم می آید. اگر چه در یک جامعه آزادی و دمکراسی لازم اند اما هیچ ملتی بدون عدالت اجتماعی، رفاه و امنیت عمومی رشد نمی کند و در آن آزادی، دموکراسی و استقلال تثبیت پیدا نمی کند. بنابراین به کار گرفتن مناسباتی از تولید، کار و خدمات که توسط آن بتوان امکانات مادی را نیز دموکراتیزه کرد ضرورت حیاتی دارد. پس بایستی تدابیری را بکار برد که ثروت ملی برای رفاه و آسایش ملی در کل کشور و برای همه مردمان آن بکار گرفته شود. در چنین شرایطی جامعه قادر خواهد بود آفرینش‌های سیاسی، اجتماعی، فلسفی، اقتصادی، تولیدی، زیست بومی و خلاقیتهای فرهنگی، هنری، انسانی ومدنی خود را شکوفا سازد.

١٢. حقوق بشر، زندانی سیاسی و حقوق زنان :

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و همه ی میثاقهای بین المللی وابسته به آنرا رعایت و از آن دفاع میکنیم. در جامعه مورد نظر ما زندانی سیاسی وجود ندارد. از آنجا که در جامعه سنتی ما حقوق زنان رعایت نمی‌شود ما از همه امکانات برای برابری حقوق زن و مرد و دخالت متساوی آنان در همه امور و مسولیت ها اداری و کشوری استفاده خواهیم کرد تا اصل حقوق برابر زن و مرد واقعیت اجرایی پیدا کند.

١٣. لغو مجازات اعدام :

ما مخالف خشونت هستیم. اعدام نهایت خشونت و قتل دولتی محسوب می شود.. ما بدون وقفه برای لغو مجازات اعدام و پاک کردن این حکم غیر انسانی از کلیه قوانین کشور مبارزه می‌کنیم.

١۴. صلح و دوستی و روابط مسالمت آمیز با جهان:

آغوش سرزمین ما همواره بر مردمان دیگر باز بوده است، برای همین ایرانیان انسان دوستی و احترام به حقوق افراد و اجتماعات را از زمانهای بسیار دور در فرهنگ وتمدن خود دارند. گواه آن استوانه کوروش است. صلح و دوستی در سطح جهان و رعایت حقوق همسایگان از ارزش های کشورداری ما هستند و دفاع از روش های مسالمت آمیز نسبت ملل جهان و احترام به حقوق آنان در سرلوحه سیاست خارجی قرار دارند.

١۵. آموزش و پرورش، تحقیقات و علوم

آموزش و پرورش، تحقیقات و پژوهش های علمی و حرفه ای در همه رشته ها را با استفاده از شیوه های مدرن برای همه فراهم می کنیم. تعامل و همکاری با جهان و مشارکت در ارتقاء آنان در سطح ملی و جهانی از اقدامات ضروری و لازم هستند، ما در این راه تلاش میکنیم. در ایران آموزش و پرورش تا حدی که امکان اشتغال برای شهروندان را فراهم آورد اجباری و عمومی خواهد بود. تطبیق شناخت علمی و حرفه‌ای کارکنان با امکانات و تکنولوژی مدرن در حین اشتغال را امری حیاتی میدانیم. موسسات آموزشی و دانشگاهی دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی برای ارایه بالاترین کیفیت ها زیر نظر نهاد های نظارت متشکل از متخصصان و خبرگان رسمی، انتخابی و برگزیده کشوری قرار خواهند گرفت.

١۶. بیمه های اجتماعی، بیکاری و بازنشستگی :

ایران با امکاناتی که دارد بایستی از نظر تامینات اجتماعی در ردیف بالاترین کشورهای جهان قرار بگیرد. در نخستین فرصت و با قید فوریت، طرح قانون کار و قانون بیمه های اجتماعی مترقی و مدرن با مشارکت سندیکا های کارگری و کارفرمایی و دولت برای پاسخگویی به نیازهای کارکنان، بیکاران و بازنشستگان به تصویب رسیده و مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

١٧. هنر و فرهنگ ملی:

هنر و هنرمند از عوامل سازنده فرهنگ ملی و ارتقای ارزش های جامعه هستند. یک برنامه ریزی وسیع بر اساس سیستم عدم تمرکز در سطح ملی و منطقه‌ای با استفاده از روش های دموکراتیک و امکانات مادی و غیرمادی که پاسخگوی نیازهای کشور باشد را به اجرا خواهیم گذارد.

 ١٨. پاسداری از میراث های تاریخی و فرهنگی

میراث‌های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش‌ها و خلاقیّت‌های مشترک مردمان ساکن در سرزمین ایران است، باید از هر گونه تعرّض و تخریب و تحریف مصون بماند.پاسداری و مراقبت نسل امروز از میراث‌های تاریخی و فرهنگی ایران، مسؤ‌ولیت و وظیفه‌ای بزرگ نسبت به گذشتگان و نیز نسل‌های آینده است. ما در این راه عمل خواهیم کرد.

١٩- قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن

کلیه مفاد این منشور بر اساس قوانین جمهوری ایران و با توجه به روندهای دموکراتیک مندرج در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن به اجرا گذاشته خواهد شد.

یادآوری این منشور حاصل چند سال بررسی و تجسس شرائط حساس کشور و برای بیرون رفت از وضعیت بحرانی و ناهنجار جامعه می باشد که در مرحله نخست توسط فرهنگ قاسمی تهیه شده و سپس در فوریه سال ۲۰۱۷ میلادی در جمعی از همفکران مورد مداقه،  تصحیح و تکمیل قرار گرفته است. با این وجود هنوز متنی موقتی محسوب می شود که لازم می باشد در نخستین نشست عمومی مورد تدقیق بیشتر قرار بگیرد و توسط مجمع عمومی “جامعه سدلا” به تصویب برسد.

منشور و اصول راهبردی سایت رنگین کمان و تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

سایت رنگین کمان و تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، بنیادی است مستقل که در راستای یک قرن جنبش آزادی خواهی و‌عدالت طلبی مردم ایران گام بر میدارد. بنیانگذاران این بنیاد، آزادی، دمکراسی و لائیسیته را ستون های سه گانه ی استقلال و رشد جامعه ایرانی‌میدانند و با همه افراد و سازمان هایی که این اصول را ارج بنهند همکاری و همسازی میکنند. تاریخ گواهی می­دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه، نه تنها سدی برای رشد جامعه ایرانی است بلکه صدای آزادی خواهانِ مستقل، دمکرات و لائیک را با زور، شکنجه، زندان و اعدام در نطفه خاموش ساخته است. بی‌ تردید ما با این رژیم سرآشتی ‌نداریم و خواهان بر کناری آن هستیم.

اگر چهسایت رنگین کمان و تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، یک سازمان سیاسی نیست اما لازم دانسته شد اصولی که باور بنیانگذاران است را اعلان کنند تا جایگاه سیاسی آین بنیاد برهمگان روشن شود. وانگهی ما در اندیشه با هر گونه دگماتیسم در تقابلیم و از آنجا که هدف ما روشنگری است پس با نقد این اصول از سوی ارباب اندیشه در تعاملیم.

در سایت ما آزادی تا جائی وجود دارد که ایجاد نفرت به افراد، گروهها، باورها وادیان نکرده و باعث نفی آزادی دیگران نشود. در نظر ما حق آزادی جهانشمول است و نسبیت پذیر نیست. بر اخلاق پا می فشاریم، پس انتشارات درسایت رنگین کمان و تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان،باید با نام واقعی افراد وخالی ازهرگونه توهین وعبارات بی ادبانه باشد.

سایت رنگین کمان و تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، به اصول زیر پایبند است و در جهت استقرار آنها تلاش می‌کند :

۱آزادی: استقرار آزادی هدف ماست.

۲. حقوق بشر: اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و همه­ ی میثاقهای بین المللی وابسته به آنرا محترم میشماریم.

۳. لغو مجازات اعدام: برای لغو مجازات اعدام وپاک کردن این حکم غیر انسانی از کلیه قوانین کشور مبارزه می‌کنیم.

۴. حاکمیت ملت: به باور ما اصل حاکمیت ملت تنها با رعایت اصل آزادی و حقوق اساسی فردی و شهروندی و اجتماعی، از طریق انتخابات آزاد در همه نهادهای جامعه امکان پذیر است.

۵. استقلالاستقلال وعدم وابستگی به بیکانگان – باتعامل و تبادل وهمکاری های مبتنی بر حقوق ومنافع ملی اشتباه نشود- اصل جدائی ناپذیراز حاکمیت ملت است. به همین سبب از نظر ما هرگونه وابستگی سیاسی، مالی و معنوی به دولت ها و قدرت های خارجی مردود است.

۶. جمهوریخواهی: از دیدگاه ما جمهوری خواهی ‌به مفهوم احترام به حقوق ومنزلت انسانی در یک جامعه مدرن وبر اساس قوانین مصوب جوامع بشری و نه قوانین آسمانی پایه­ ریزی شده است. استقرار نظام جمهوری با رد هرگونه حکومت موروثی از یک سو، و از سوی دیگر با قبول روابطی که در آن رهبری جامعه و اداره ی کشور بدیل پذیر باشد امکان دارد.

۷. برابری: ما بر این باوریم که همه ی افراد جامعه، اعم از زن و مرد وصرف نظر از قومیت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه و عقیده و باورهای مذهبی و سیاسی از حقوق برابر برخوردارند و قانون اساسی کشور بایستی این عدم تبعیض را رعایت و تضمین نماید.

۸. سیستم اقتصادی و عدالت اجتماعی: به باور ما عدالت اجتماعی حقی اجتناب ناپذیراز حقوق اساسی انسانها است، پس برای استقرار آن کوشش می‌کنیم. از منظر ما سیستم اقتصادی مناسب با وضعیت ایران باید ترکیبی از اقتصاد دولتی و خصوصی باشد که در آن سرمایه دولتی در خدمت مردم قرار گیرد و سرمایه خصوصی تشویق شود به نحوی که عدالت اجتماعی و قدرت ابتکار فردی گسترش پیدا کند.

۹. لائیسیته : به نظر ما دولت و قانون اساسی بایستی از هر دین و مرام و ایدئولوژی جدا باشد. و این اصل باید به روشنی در قانون اساسی‌ بیان شود. از منظر ما در یک حاکمیت لائیک اعتقادات مذهبی، عقیدتی و قومی شهروندان، کوچک ‌ترین کاستی در حقوق فردی و اجتماعی افراد به وجود نمیاورد و همینطورامتیازی را برای آنها موجب نمیگردد.

۱۰. تمامیت ارضی: ما به عدم دخالت در امور دیگر ملل و دفاع از مرزهای کشور وخنثی نمودن هرگونه تجاوز داخلی وخارجی باور داریم. هرایرانی شرافتمند بایستی از تمامیت ارضی سرزمین خود دفاع کند.

۱۱. کنفرانس ملی: به باور ما یک پارچگی ملی‌ کشوردر گرو رشد دمُکراسی سیاسی و اجتماعی است، نگهداری آن با اعمال قدرت و توسل به زور امکان پذیر نیست، بلکه فقط  در اثر حضور و مشارکت نمایندگان منتخب اقوام ایرانی، برای یافتن یک راه حل پایدار به طوری که همه‌ی اقوام ایرانی بتوانند در سایه‌ی دمکراسی از کلیه‌ی حقوق و آزادی‌های قومی وملی خود در چارچوب مرزهای ایران برخوردار شده و تمامیت ارضی و یک ‌پارچگی ملی را صیانت و ضمانت نمایند، میسر است.

۱۲. عدم تمرکز قدرت: ما باور داریم که در امر اداره کشور بایستی سیاست عدم تمرکز قدرت در دولت مرکزی تضمین گردد تا بدین وسیله کمیت وکیفیت مشارکت و مسئولیت شهروندان، گسترش یافته وموجبات رشد وپیشرفت جامعه فراهم آید.

۱۳. عدم تمرکز ثروت : ما باور داریم که باید سیاست عدم تمرکز ثروت، به معنای به کار گرفتن مناسباتی از تولید، کار و خدمات که بتواند عدالت اجتماعی را در سرلوحه‌ی اهداف  قرار دهد، در کشئر اعمال شود. در عین حال بایستی آفرینش‌های تولیدی وخلاقیتهای انسانی ومدنی در زمینه تولید شکوفا گردد. حضور در بازارهای جهانی لازمه پیشرفت است این حضور بایستی بدون به مخاطره انداختن اصل استقلال، تضمین گردد.

۳. برنامه های عملی: انسان پویا همواره از تاریخ می­آموزد و آموخته­ های خویش را به دقت به کار می­بندد تا مسیر پیشرفت و رشد یابندگی را هموار سازد؛ جامعه انسان­­ را وادار می­کند تا در برابر ناسازگاری­ها واکنش نشان دهد.  وقتی انسان­ها متحد می­شوند به پیشرفتی دوچندان دست می­یابند که نه تنها منجر به آرامش نسل­های بعدی بلکه ارزش انسان شناخته­ تر می­شود. سرعت آهنگ تحولات یک قرن اخیر، جهان را به دهکده­ای کوچک تشبیه ساخته، اما هویت انسان را با همه ­ی پیچیدگی­ هایش نسبت به جایگاه او در جهان ناهمگون­تر کرده است؛ به موازات رشد استبداد نهادینه شده در جوامع جهانی، از خودبیگانگی انسان نیز بیداد می­کند. فرآیند این شرایط نابرابر، منافع حکومت­ها را به خوبی تأمین کرده است اما مفهوم اتحاد و همسازی را به باد فراموشی سپرده است. مردم ایران نیز جدای از این زنجیره نیست و شاهدیم که در طول سی سال استبداد سیاه جمهوری اسلامی ایران نتوانستیم در برابر سرکوب عریان این نظام ددمنش متحد شویم.

بنیاد سیمای آزادی اندیشه و بیان، با تکیه بر درک اتحاد پایدار، آگاهانه و سازنده ، منشور و اصول راهبردی خود را منتشر کرده  و امید دارد که در فضایی بی­ آلایش برای نگرش­های مختلف عرصه­ ای نوین بگشاید و بی هیچ قضاوتی به بحث و بررسی نظریه­ های مختلف دامن زند و این پروسه را به پیشببرد و در دسترس همه­ مبارزان راه آزادی قرار ­دهد. باشد که  سیمای آزادی اندیشه و بیان، ابزاری مؤثر برای همسازی آزادیخواهان گردد. برنامه های عملی بنیاد سیمای آزادی اندیشه و بیان و همینطور شیوه کار آن   به شکل زیر طراحی‌ و اجرأ میگردد :

۱. باز تعریف و بررسی مفهوم هاسیاست، جامعه، فلسفه، اقتصاد، آموزش، فرهنگ، تاریخ ، استقلال، تمامیت ارضی، دولت، ملت، جمهوریت،  دمکراسی، آزادی، برابری،رسانه ها، دین و مذهب و نقش آن در زندگی فردی و مدنی  حقوق بشر، مجازات اعدام و یا لغو آن، حقوق شهروندی، حقوق زنان،،خشونت  و عدم خشونت ؛مدارا وفرمها  مرزهایش ، مدرنیته،  سکولاریسم و حق، وظیفه، قانون، قومیت و ملیت، فدرالیسم، نهضت ملی، ‌کمونیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم، سندیکالیسم، مبارزه، توسعه، پیشرفت،تکنولوژی …

۲. بحث روز و چشم انداز فردا: نقد و بررسی سیاستهای رژیم وظایف اپوزیسیون، نقش ایران در جهان و در منطقه، نقد و بررسی‌و برخورد با سیاست­های جهانی در مورد رژیم و اپوزیسیون ، اپوزیسیون، مبارزه و مقاومت مردم، راه کارها، راهبردها، نقد و بررسی سیاست های رژیم… ارائه پیشنهاد پیش نویسی از قانون اساسی نظام آینده نوع برخورد با نهادهای نظام ولایت فقیه اعم از سپاه پاسداران ، بسیج ، دادگاهای انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت وانواع بنیادها و کمیته ها از قبیل بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و …، میزان و نوع  مصادره اموال  وابستگان رژیم و بازپس گیری اموال غصبی و …بر اساسی  آن قوانین انجام پذیرد. بدیهی است که چنانچه محتوای آن قوانین از قبل  یعنی قبل از رسیدن دوران گذار مورد بحث قرار گیرد و بصورت مکتوب نیز در معرض قضاوت مردم قرار گیرد، اذهان و افکار عمومی را برای جلوگیری از هرج و مرج و انتظار و حساسیت نسبت به رفتار دموکراتیک در اوضاع بحرانی  جامع  دوران گذار را بالا برده  و جامعه را برای رفتار حقوقمند و جلوگیری از بی نظمی و صدور فرمانهای نسنجیده و دلبخواه  آماده می سازد.

۳. تجربه ها، زندگی هابحث و گفتگو برای روشنگری و استفاده از تجربه و درس های تاریخ تحولات اجتماعی ایران و جهان ، مبارزان اجتماعی و سیاسی، دولتمردان …

۴. شیوه ی کار: شیوه کار بنیاد سیمای آزادی اندیشه و بیان بر پایه ­ی تبادل اندیشه ها استوار است و بر این باوریم که سرمایهِ تمدن و فرهنگ و ترقی‌بشری در روند افزیش ذره ذره­ ی دانش و بینش، توسط انسان های متفکر، آرمان خواه  وعملگرا هستی‌ یافته است. پس اصل را بر این بنا نهاده ­ایم که از تبادل اندیشه آذرخش حقیقت بر می خیزد. افق بحث ها، در برنامه های عملی ما، ضمن رعایت حق اختلاف نظر، طیف بزرگی‌از بینش های جمهوریخواه جامعه ما را در برمی‌گیرند که شامل افراد و سازمان های سیاسی مستقل، دین باوران لائیک، نگرش های گوناگون نهضت ملی‌، چپ میانه، چپ وسوسیالیست ها و کمونیست های مستقل است؛ چرا که ما اعتقاد داریم که همسازی و خرد جمعی‌این طیف مردمسالاری را در ایران تقویت و تضمین می‌کند و آنرا از آسیب های افراطی گرایی و استبداد حفظ می­کند.

روش کار ما، بر مجادله و محکوم کردن یکدیگر نیست. اصل بر روشنگری و سازندگی و ارائه راهکار ها و راهبردهاست.

ما بمثابه خدمتگزاران مردم گام برمیداریم و برای آزادی اندیشه و بیان در میان طیف های رنگارنگ اپوزیسیون جمهوریخواه سر سختانه تلاش می‌کنیم.

۵. وسائل، مدیریت و ساختار نیروی انسانی‌ :سایت رنگین کمان و تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، برای تولیدات خود از نیروی انسانی داوطلب استفاده می‌کند .

فرهنگ قاسمی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است