ما در این انتخابات با توجه به نظارت استصوابی هم چون گذشته شرکت نمی‏کنیم- حزب ملت ایران


پاینده ایران ای آفریدگار پاک
ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم
ما در این انتخابات با توجه به نظارت استصوابی
هم چون گذشته شرکت نمی‏کنیم
هم‏میهنان!
در حالی که شرایط ملی و فراملی نشان از سوء مدیریت کاربدستان در تصمیم گیری و اداره امور دارد، در بزنگاه‏های گوناگون به این مهم اشاره کرده‏ایم و از سال ۱۳۵۹ خورشیدی به درستی چگونگی برگزاری شایسته انتخابات واقعی ملت را یادآور و از رفع موانع پیش روی در هر گزینش ملی هشدار داده‏ایم که هر بار به آن‏ها بی‏توجهی شده است.
آیا با این همه تجاوز به حقوق سیاسی و مدنی ملت‏، شرکت کردن در انتخابات که هر بار نامزدها وعده بدون عمل به رفع نابسامانی‏ها را می دهند امکان پذیر است؟ ما در حزب ملت ایران در این انتخابات با توجه به نظارت استصوابی و موانع دیگر، چون گذشته شرکت نمی کنیم که:
ذات نا یافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش
پس چه باید کرد؟ ما بر این باوریم که راه خروج از بن‏بست‏های پیش‏روی، لشگرکشی خیابانی و ایجاد جو خشونت در برابر جوانان به جان آمده که خواهان حقوق قانونی خود هستند، نیست و چاره آن نمایش شرکت در انتخابات هم نیست؛ بلکه باز پس دادن حقوق واقعی و قانونی ملت به ملت است و لازمه این امر:
– اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر (که ایران متعهد به اجرای آن است)
– ایجاد فضای سیاسی- اجتماعی باز از راه: پاسداشت آزادی‏های فردی و همگانی
– آزاد گذاردن همه حزب‏ها و سندیکاها و گروه‏های مدنی
– رفع تبعیض‏های جنسیتی
– اجازه نشر به روزنامه‏ها و ….. برکنار از سانسور
– برچیدن زندان‏های سیاسی
حزب ملت ایران
تهران- ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است