ما خواهان مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی، و همراهی با جنبش تغییر هستیم!هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران


حدود دو ماه به انتخابات اسفند ماه مانده است. اما کارزار انتخاباتی از ماه ها پیش آغاز شده است. همزمانی انتخابات مجلس با انتخابات خبرگان بر اهمیت این انتخابات افزوده است. بعد از برجام صف بندی ها واضح تر و برخورد ها بین گروه های مختلف حادتر شده است. از یک سو مخالفان برجام تلاش می کنند تا امیدهائی را که برای گشایش اقتصادی و سیاسی و تغییر در سیاست خارجی ایجاد شده است، حنثی کنند و عملا به یاس تبدیل نماید؛ از سوی دیگر جامعه مدنی ایران نسیم تغییر را در پی انتخابات ۹۲ و به خصوص بعد از توافق اتمی پیگیری می نماید. هر چند دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی تلاش دارند با بازداشت ها و پیگرد فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی، فضای امنیتی را هم چنان حفظ و تشدید نمایند.

اقتدارگرایان حکومتی می کوشند در آستانه انتخابات مجراهای تنفس جامعه را ببندند. ولی فقیه برای فلج کردن تلاش برای گشایش در سیاست خارجی و داخلی کشور خطر «نفوذ» را پیش کشیده و دستگاه های مختلف تحت امر ایشان از قوه قضائیه تا سپاه پاسداران از همین حالا آشکارا تلاش می کنند کسانی را که با آن ها هم سو نیستند، زیر فشار قرار داده، حذف کنند. رسانه های جریان حاکم بخش مهمی از چهره های مخالف اقتدارگرایان را علنا مجرای «نفوذ» دشمن می دانند. دستگاه های امنیتی و نظامی از همین حالا تدارکات لازم را تدارک می بینند تا قبل از برگزاری انتخابات، شورای نگهبان میدان را برای آن ها بدون رقیب نماید.

فضا هم چنان امنیتی است، رهبران جنبش سبز در حبس خانگی به سر می برند، شورای نگهبان پرونده سازی برای کاندیداهای احتمالی اصلاح طلبان و نیروهای منتقد را آغاز کرده است و بر اعمال نظارت استصوابی تاکید دارد. آیت الله خامنه ای صراحتا نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها را، “حق عقلی و منطقی” شورای نگهبان و نظام، دانسته واعلام کرده است که «نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و موثر است و این نظارت بخشی از همان حق الناس است». جریان حاکم می کوشد تا می تواند مردم را از تاثیر گذاری بر نتایج انتخابات نا امید کند. فرماندهان سپاه و نمایندگان ولی فقیه مدام هشدار می دهند که می خواهند مجلس خبرگان را سیاسی کنند، می خواهند مجلس ششم را احیاء کنند، و «فتنۀ» دیگری در راه است.

کشور ما در وضعیت دشواری قرار دارد. رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، بخش تولیدی کشور با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند، قیمت نفت به شدت پائین آمده و دولت با کسری بودجه روبرو است و فقر و بیکاری بیداد می کنند. توافق وین فرصت هائی برای غلبه برر کود اقتصادی، گسترس مناسبات سیاسی و اقتصادی با اتحادیه اروپا و برقراری مناسبات عادی بین ایران و امریکا فراهم آورده است. اما جریان حاکم مانع بهره گیری از این فرصت است. بدون تغییر وضعیت سیاسی کشور، غلبه بر بحران اقتصادی نامیسر است. انتخابات مجلس می تواند در تغییر وضعیت سیاسی کشور موثر افتد. اگر انتخابات مهندسی شده برگزار شود و ترکیب کنونی مجلس حفظ شود، کشور در وضعیت به مراتب دشوارتری قرار خواهد گرفت. از این رو ما بر شرکت فعال در کارزار انتخابات، شکستن حصار شورای نگهبان و معرفی کاندیدا از جانب گروه های مختلف اجتماعی تاکید داریم.

جامعه ما خواستار تغییر است!

تجربه نشان داده است که محدودیت های اقتدارگرایان حکومتی همیشه نتیجه بخش نبوده و خواست تغییر در جامعه در مواردی توانسته است، نتائج دیگری را پای صندوق رای بر حکومت تحمیل نماید و انتخابات را به عرصه چالش با استبداد و حامیان آن تبدیل کند. موفقیت جنبش اصلاحات در خرداد ماه ۷۶ و مجلس ششم، جنبش سبز در خرداد ۸۸ و پیروزی روحانی در انتخابات سال ۹۲، نشاندهنده رویکرد دیگری در جامعه ماست. اراده ای که هر گاه فرصت یافته است پای صندوق های رای حضور خود را اعلام کرده و وضعیت جدیدی را در توازن نیروها ایجاد نموده است. درست است که در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نیست، اما شهروندان کشور ما آموخته اند که از حق خود در یک انتخابات بسته نیز بهترین استفاده را بکنند. هر چند نهادهای انتخابی در عمل مصلوب تصمیمات شخص ولی فقیه، نهادهای انتصابی او و زیر مجموعه های آن ها هستند، اما واقعیت این است که این نهادها، هر گاه به رای مردم متکی باشند، نفس انتخابی بودن، قدرت عملی فراتر از جایگاه متصلب حقوقی به آن ها می دهد.

جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری به تحول در ساختارهای تبعیض آمیز کنونی نیاز دارد. آگاهی عمومی از مشکلات اجتماعی گسترده تر شده است و به تناسب آن راهجوئی ها برای مشکلات جامعه هم علیرغم همه محدودیت های سیاسی و اجتماعی افزایش یافته است. تلاش برای تامین حقوق شهروندی و آزادی های مدنی بیش از هر زمان دیگری فراگیرتر شده است. حرکت های مطالبه محور دامنه یافته است. هر چند امکان برآمد متشکل مدنی حول خواست ها و مطالبات هنوز از دشواری برخوردار است، اما متوقف نشده است. مطالباتی که در جریان جنبش سبز شکل گرفت و صحنه جامعه را دگرگون کرد، هنوز در زیر پوست جامعه جاری است و هیچ کدام از خواست ها و مطالبات آن کهنه نشده اند.

آرایش نیروها

اکنون ماه هاست که اصلاح طلبان، اصول گرایان و اعتدال گرایان در تب و تاب ائتلاف ها، دوری و نزدیکی ها و تهیه لیست کاندیداها به سر می برند. در این فاصله سه بلوک در صفوف آن ها شکل گرفته است. (۱)بلوک اصلاح طلبان و اعتدال گرایان، (۲)بلوک اصول گرایان میانه رو و (۳)بلوک اصول گرایان تندرو (راست افراطی). تلاش های یک سالۀ اصلاح طلبان برای دستیابی به ائتلاف گسترده و گردآوردن جریان ها و گرایش های مختلف اصلاح طلب در زیر یک سقف به ثمر نشسته و شورای عالی سیاست گذاری شکل گرفته است. در این شورا کارگزاران هم حضور دارند. محمد خاتمی در شکل گیری این ائتلاف نقش موثری دارد. در این بلوک اعتدالگرایان در عین حفظ ائتلاف تاکنونی شان با اصلاح طلبان، می کوشند با اصولگرایان میانه رو نیز مراودات خود را حفظ کنند و با توجه به تجربه حمایت آن ها از «برجام»، امکان همکاری در عرصه های دیگر را فراهم نمایند. دو مین بلوک را چهره های شاخص اصول گرایان میانه رو تشکیل می دهند که در صدد هستند حساب خود را از راست افراطی جدا کنند و لیست جداگانه ای بدهند. سومین بلوک اصولگرایان تندرو هستند که از جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران، رهپویان و بخشا موتلفه شکل گرفته است. رهبری جمعیت موتلفه نیز پس از شرکت در مساعی ناموفقی که برای وحدت میان طیف های مختلف اصولگرایی انجام شد، مدتی است از اصول گرایان میانه رو فاصله گرفته و به راست افراطی نزدیک تر شده است.

بارزترین وجه فعالیت جامعه مدنی در فضای انتخابات حرکت ها و فعالیت های ویژه از جانب زنان است. کمپین تغییر چهره مردانه مجلس توسط بخشی از فعالین جنبش زنان با شعارهای سه گانه ی « من کاندیدا می شوم»، « ۵۰ کرسی برای زنان برابری طلب» و « کارت قرمز برای نمایندگان ضد زن» وارد کارزار انتخابات شده اند. آن ها می خواهند چهره مردانه مجلس را تغییر دهند و برسهم زنان در مجلس بیافزایند. این کمپین ابتکاری از جانب زنان مستقل و در موقعیت های مختلف اجتماعی است. حرکت دیگری تحت عنوان “سمینار ملی زنان در تاریخ مجالس ایران” با برگزاری دومین همایش خود را با تأکید بر ضرورت فعالیت برای توانمند سازی زنان و موقعیت نامناسب زنان ایران در انتخابات با پیام هاشمی رفسنجانی و خاتمی برگزار کرده است. و گردهمایی استانی “زنان تلاشگر در عرصه اصلاح و توسعه” نیز توانست نشست دوم خود را با جهت گیری برای حضور در مجلس برگزار کند.

در عین حال هنوز فعالیت چشمگیری از جانب فعالین سایر جنبش های اجتماعی، مطالبه محور و نیروهای منتقد و مخالف دیده نمی شود. امیدواریم که گامی که فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات خود در تغییر چهره مردانه مجلس برداشته اند، با گام های دیگر نیروهای جامعه مدنی تکمیل شود و گروه های اجتماعی مختلف با طرح مطالبات خود در کارزار جاری در جامعه فعال تر شوند.

کارزار انتخاباتی و موضع ما

ما خواهان برگزاری انتخابات آزاد هستیم. انتخابات آزاد، خواست فراگیر نیروهای سیاسی و مطالبه طبیعی هر شهروند است. ما در عین حال معتقدیم که ماه های مانده به انتخابات فرصتی است برای طرح مطالبات گروه های مختلف اجتماعی و مطالبات عمومی جامعه. ما همراه با نیروهای آزادیخواه و دمکرات خواهان آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر از سران جنبش سبز، باز کردن فضای سیاسی، آزادی رسانه ها، اطلاع رسانی، برگزاری اجتماعات، فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، سندیکاها و نهادهای مدنی، منع دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در روندهای انتخاباتی هستیم. ما از لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، تامین حقوق شهروندی، حق رای و کاندیداتوری شهروندان و حق مشارکت سازمان های سیاسی منتقد و مخالف حکومت در انتخابات دفاع می کنیم و خواستار عدم دخالت سپاه و بسیج در انتخابات هستیم.

ما براین باوریم علیرغم غیرآزاد و غیردمکراتیک بودن انتخابات و برنامه ریزی جریان حاکم برای مهندسی کردن آن، ضرورت دارد که فعالان جنبش های اجتماعی، مدنی و سیاسی، احزاب و سازمان های سیاسی، سازمان های دمکراتیک و صنفی و گروه های قومی کاندیداهای خود را امعرفی و از آن ها دفاع کنند و بکوشند که حصار شورای نگهبان را بشکنند. این حق گروه های مختلف اجتماعی است که شورای نگهبان و جریان حاکم را برای تائید صلاحیت کاندیداهایشان تحت فشار قرار دهند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران در همسوئی با جبهه اصلاح طلبان و همگام با فعالان جامعه مدنی کشور مان برای تغییر وضعیت نابسامان کنونی تلاش می کند و عرصه انتخابات را امکانی برای حرکت در جهت تغییر توازن قوا برای تامین خواست ها و مطالبات مردم کشورمان و مهار سیاست های خودسرانۀ نیروهای مسلط بر حکومت می داند.

انتخابات فرصتی برای جامعه ما در طرح خواسته های خود و دخالت در تعیین مسیر تحول خویش است. ما همواره تلاش کرده ایم مردم را به بهره جویی از همین فرصت ها و پاسداری از حق رای خود فرابخوانیم و در کارزار انتخاباتی مشارکت فعال نمائیم. ما معتقدیم آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن یک حق شهروندی است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار تامین شرائط انتخابات آزاد و هم چون همه نیروهای مخالف و منتقد حکومت، حق مشارکت در انتخابات است. ما گشایش در فضای انتخاباتی و حضور همۀ گرایش ها در انتخابات پیش رو را گامی در جهت تامین پیش شرط های لازم برای برگزاری انتخابات آزاد و کارسازترین راه مهار بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور می دانیم.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۷ آذر ۱۳۹۴ – ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است