مایک پمپئو درباره ی خلیج فارس یا دروغ پراکنی می کند یا بی سواد است؟ منوچهر تقوی بیاتاین روزها گویا رئیس جمهورها و سیاست مداران از میان دروغگوترین و بی پرنسیب ترین مردمان انتخاب می شوند. از این که دروغ بگویند و یا سخنان بی ارزش و بدآموز بر زبان برانند خجالت نمی کشند. آمریکا سرزمین مقدس یا ارض موعود نیست ،کانون فرهنگ و دانش نبوده بلکه سرزمینی بکر و تازه بوده که بوی باروت و جنایت نمی داده است. در نیمه سده پانزده میلادی دریانوردان ماجراجو و مردم کش، که به خاک آمریکا پا نهادند جز دوستی و مهربانی و فراوانی در آن ندیدند. آن راهزنان دریائی از مهربانی و سادگی مردمان بومی سوء استفاده کرده و این سرزمین دست نخورده و ثروتمند را غارت کردند.
اگر پانصد سال پیش کسی نمی دانست که سرزمین بی نام و نشانی در آن سوی دریاها هست ،اما همه ی بی سوادها و مردم کوچه و بازار در همه جای دنیای کهنه و پیشین می دانستند که بازرگانی جهان از غرب به شرق از جاده ی ابریشم و از پارس یا ایران می گذرد. ابوریحان بیرونی، بیش از هزار سال پیش و پانصد سال زودتر از گالیله نه تنها نوشته بود که زمین گرد است بلکه برپایه ی آگاهی های جغرافیایی و ستاره شناسی اش قطر کره زمین را ب ا دانش ریاضی و ستاره شناسی محاسبه کرده بود. او وجود سرزمین هایی در آن سوی کره خاکی )آمریکا( را در نوشته هایش نام برده است. اگر کسانی محمد خوارزمی، ابوریحان بیرونی، پور سینا پزشک و دانشمند ایرانی و یا زکریا رازی کاشف الکل را نمی
شناختند، اما به خوبی می دانستند که بهترین شراب ها و زیباترین و گرانبهاترین پوشیدنی های ابریشمی و بهترین فرش های جهان از سمرقند و خراسان و پارس و بغداد می آید. بغ به معنای خدا که همان مردم و یا انسان باشد ،خدایی بوده که با ک دخدایی و کدبانویی خود شهر جاودانه ای چون بغداد را در دوردست تاریخ ساخته است. داستان ها و افسانه های شنیدنی هزار و یک شب همه درباره ی شاهان و شاهزادگان ایرانی بوده است .
با کشف و پیدا شدن سرزمین پهناور و ثروتمند آمریکا ماجراجویان و مردمان سودجو از اروپا به آمریکا هجوم آوردند. فرمانروایان اروپایی هر کس را که ناجور و دردسر ساز بود به آمریکا می فرستادند .این اروپاییان ماجراجو و قانون گریز با جنگ افزارهای گوناگون و با باروت و توپ و تفنگ به جان بومیان بی گناه سرزمین آمریکا تاختند و تا می توانستند آن ها را کشتند و دارایی و هست و نیست آن ها را غارت کردند .اکنون سال هاست که تاخت و تاز آن آدم کش ها به همه جای جهان گسترش یافته است .یک روز با بمب اتمی به ژاپن می تازند ،زمانی افغانستان و عراق را به خاک و خون می کشند. سال هاست که نیروهای نظامی خود را در عربستان و خاورمیانه پیاده کرده اند و پی بهانه می گردند تا همه جای جهان را غارت کنند و به خاک و خون بکشند.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا می پندارد که همه ی مردمان دنیا مانند آمریکایی ها هستند که او هرچه می گوید بپذیرند .آیا می شود که یک رئیس جمهور یا یک وزیر خارجه به خلیج مکزیک برود و در یک مصاحبه ی مطبوعاتی یا در یک سخنرانی به جای خلیج مکزیک بگوید؛ “خلیج ایالات متحده ی آمریکا” ؟ می دانیم که همه ی دنیا به چنین سیاستمدار احمقی می خندند. در خلیج فارس هم نه تنها عرب های آگاه و خردمند به حرف های مایک پمپئو می خندند بلکه همه ی مردمان دنیا وقتی او خلیج فارس را خلیج عربی می نامد به نادانی و یا دروغگویی او می خندند. او گویا جغرافی نخوانده است یا مدرسه نرفته است که خلیج فارس را خلیج عربی می نامد. بچه های دبستانی در همه ی جای دنیا می دانند که آب راه و خلیج فارس در ساحل جنوبی استان پارس و ایران است. عرب های دور و بر این خلیج هم در درازای تاریخ بیشتر بازرگانان ایرانی و هندی بوده اند. عرب ها با پشتیبانی انگلیس ها در یک صد سال گذشته در خلیج فارس جا خوش کرده اند. قطر و یمن و بحرین و شیخ نشین های کوچک خلیج فارس بدون پشتیبانی نظامی و سیاسی انگلیس ها هرگز نمی توانستند چاه های نفت را پیدا کنند و به ارزانی به اروپاییان بفروشند. پس از پیدا شدن نفت در عربستان، در زمان ملک عبدالعزیز و پیش از جنگ جهانی دوم، شرکت های آمریکایی با عربستان پیمان های بازرگانی و نفتی بستند و کم کم نیروهای آمریکایی درعربستان پایگاه های نظامی درست کردند. زبان مردمان بومی خلیج هم زمان درازی نیست که به عربی برگردانده شده است. اگر ژن و تخم مردمان خلیج را به آزمایشگاه برده و بشمردند شاید شمار بسیاری از آنان ایرانی باشند.
شوربختانه امروز در ایران حکومتی ضد ایرانی و ضد بشری ح کمرانی می کند که به گونه ای پنهانی قدرت های جهانی از وجود آن پشتیبانی می کنند و بر سر مهار کردن این حکومت ضد ایرانی و شریک شدن در غارت ثروت های ایران، قدرت های جهانی با یکدیگر رقابت و چشم هم چشمی دارند .اگر کسی به سخن پراکنی بی. بی. سی گوش فرا دهد و یا به روند بستن و گسستن پیمان برجام نگاه کند بخوبی این رقابت های جهانی را درمی یابد .تا پیش از فروپاشی حکومت شاه که با آمریکا روابط دوستانه ای داشت، بنگاه سخن پراکنی بی. بی. سی با شاه و ایران دشمنی می کرد اما پس از فرار شاه و آمدن خمینی به ایران، بی. بی. سی راه دوستی و پشتیبانی از حکومت اسلامی را در پیش گرفت و دشمنی اش با ملت ایران همچنان همچون گذشته است. از سال ۱۹۹۶ با برپایی بنگاه سخن پراکنی الجزایر در خلیج فارس به نیروی سخن پراکنی انگلیس ها در خاورمیانه افزوده شده است.
خامنه ای به گونه ای نانوشته و بدون آن که در جایی نوشته شده باشد وظیفه ی ویران کردن و غارت ایران را به عهده گرفته است .هر ستمی که خامنه ای درباره ی ایرانیان و غارت کشور ما می کند، سردمداران کشورهای جهان سرمایه داری چشم و گوش خود را می بنندند و جز به منافع خود نمی اندیشند وبه این ترتیب حقوق بشر و حق و حقوق ملت ما در پای دیکتاتور ایران قربانی می شود. یک شارلاتان دروغگو به نام جواد ظریف خود را نماینده ی ملت ایران معرفی می کند. همه ی سردمداران و سیاستمداران جهان می دانند که حکومت ایران با رای آزاد ایرانیان انتخاب نشده است و نماینده ملت ایران نیست بلکه با زور سرنیزه و کشتار ما ایرانیان خود را به زور بر سر پا نگه داشته است. اما همه ی کشورهای سرمایه داری می کوشند تا توازن قدرت را در ایران به سود خود تغییر دهند .این روزها مایک پمپئو به خلیج فارس آمده تا شاید بتواند با کمک دوستانی که در خلیج فارس دارد، به حکومت ایران فشار بیاورد و خامنه ای را با سیاست های آمریکا موافق کند و در غارت ایران شریک شود .مایک پمپئو هم مانند علی خامنه ای و جواد ظریف دروغگو و مردم فریب است .همه ی مردمان درس خوانده و آگاه در جهان می دانند که مایک پمپئو می داند بر روی همه ی نقشه ها به همه ی زبان ها در جهان خلیج عربی وجود ندارد، اما او با دغل بازی و دروغ پراکنی به جای خلیج فارس می گوید خلیج عربی تا دوستی توده های ناآگاه و حکومت های عرب را با حرف مفت خود بخرد .کشورهای بزرگ جهانی که در این روزهای سخت تاریخ ایران به ملت ایران بی مهری می کنند و از حکومت علی خامنه ا ی و مشتی دزد و آدمکش در ایران پشتیبانی می کنند در آینده ای که ملت ایران حقوق از دست رفته ی خود را به دست می آورد سزای این بی مهری های خود را خواهند دید. همه ی سیاستمداران دنیا می دانند که حکومت علی خامنه ای نماینده ی واقعی ملت ایران نیست و همه ی قرار داد های این حکومت دیکتاتوری، غیرقانونی و باطل است.
بیست و سوم اردیبشت ماه ۱۳۹۹ خورشیدی برابر با ۱۲ ماه مه ۲۰۲۰ میلادی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است