مانیفست- ضیا مصباح



مقدمه :کم و بیش دوستان عضو « جبهه ملی ایران » و دیگر هوا داران رهبر ملی ایرانیان« شادروان دکتر مصدق »در جریان چگونگی فعالیتها در مسیر زدودن اختلاف بینش آنهم در درون سازمانی با قدمت بیش از هفت دهه میباشند و از نیت واقعی ،نحوه استدلال و مهمتراز همه « ضرورتها در این باب » مطلع اند .
منادیان وحدت پیوسته با ادبیاتی گونه گون با میانسالانی دارای انگیزه های متفاوت ،بر ضرورت همراه بودن دوستداران وطن در قامت « جبهه ملی ایران » در دوجریان و تدریجا در آنسوی مرزها با نام «سازمانهای جبهه ملی خارج از کشور » واخیرا با بکار گیری امکانات بس گسترده دنیای مجازی که در نوع خود «با همه اما و اگرها » نعمت بشمار تواند رفت – هر کدام در حد وسع خود در واقع با نوعی رقابت به انتشار دیدگاهها – تفسیرها و اخبار همت میگمار ند .
***در این روزها ده نفر از منتخبین شورای مرکزی دو گروه با بینش و معیارهای خاص – چنانکه افتد و دانی با همه کوشش وتحمل ضمنا ،صبوری و تامل همراه با امید دادن بخود در صدد برامدند «عقلای قوم دو طرف» را در منزل شادروان «مهندس موحد »با کسب موافقت فرزند اندیشمند شان بانوی فرهیخته «استاد هنر و موسیقی دکتر اذین موحد » فراهم سازند که باهمه کوشش (انهم به مدت ۴ساعت با حضور ۱۲ نفر در واقع ۵۰ ساعت نفر)گفتگو ، دود سفیدی از حاصل نشست متصاعد نگردید و درب بر همان پاشنه در صورت بی تفاوتی مطلق اعضاوعدم توجه دو نفر اقایان به اهداف اصلی جبهه ملی ایران وبا مشتبه شدن امر برخود واطرافیان نه چندان اگاه بشرایط سخت اجتماعی ، ضرورتها و الویتها …خواهد چرخید
اما بعد :*با توجه به «نقش نارسای جبهه ملی ایران » در برخورد با مسائل پیش آمده در سالهای نه چندان دور- و «ایفای وظیفه تاریخی تمامی دلسوزان این وادی » ایجاب مینماید در مسیر رفع چند گانگی خط مشی جدید و مناسبی در پیش گرفته شود :
۱ / ارزیابی مسائل براساس مقتضیات روز و چگونگی تحلیل و حل آنها در راستای منافع ملی ، ضرورتهای اجتماعی – فرهنگی که سیاسی برآن نام بنهاده اند .(و پرهیز مطلق از هر گونه گفتار یا نوشتاری که نمیتواند حسن نیت فرد را نشان دهد )
۲/ بی توجهی و بی تفاوتی مفرط نسل جوان نسبت به مسائل اساسی و حیاتی کشور، تا آنجا که تنها قصد آنان را معطوف به خروج از کشورشان و ادامه زندگی اجتماعی در جوامع غربی نبا همه معضلات و حواشی نموده است .
۳/ تا زمانی که نظام فاقد نظم و برنامه – بر مبنای «ارزشهای قرون وسطائی مدیریت نا بخردانه امور ملی و اجتماعی »راعهده دارباشد ، این رویه یعنی برنامه ریزی برای ترک کشور و نبود انگیزه خدمت به همنوع ،بطور روز افزون ادامه خواهد یافت .
۴/ توجه به نارسائی ها در مدیریت امور داخلی و سیاست خارجی حاکی از آنست که حکومت با این بینش و برخورد با مسائل بسیار حساس البته برخلاف منافع ملی – با همه تغیرات بنیادی در نگاه به چگونگی سیاست های داخلی و منطقه ای ،رو به افول میباشد و «برای اداره امور اجتماعی و سیاسی بعد آن » آلتر نا تیوی بنظر نمیرسد .
۵ / در حال حاضر « جبهه ملی » با توجه به اعتبار تاریخی می بایست عهده دار این رسالت گردد اما : از آنجا که این تشکیلات سیاسی ، در حال حاضر با عناوینی چند گانه به فعالیت کم رمق خود به دلایل : «نبود مدیریت واحد و متمرکز ، عدم هماهنگی و وحدت رویه ،در ضمن نا توانی دربرنامه ریزی مناسب زمان و مکان «بدلایل مختلف منجمله بکارنگرفتن متخصصان علوم مدیریت و جامعه شناسی » ونداشتن روحیه پاسخگو ئی ادامه میدهند ،طبعا انجام وظیفه اصلی -آنهم با این کم و کیف درونی و شرایط خاص کشورمان یقینا عملی نخواهد بود .
۶/ تنها راه حل این معضل خود ساخته و بر خلاف همه اصول : ایجاد انسجام ، یکپارچگی ،وحدت و همراهی اعضاء پاک دست مجرب این سازمان سیاسی توام با بازنگری در رویه های موجودبا برخورداری از افکار ونیات نیک پنداران وطن خواه – مردم دوست بدور از جاه طلبی ها ی رایج میباشد .
**باشد که خرد سیاسی و حفظ منافع فراموش شده ملی همراه با نقش آفرینی در مسیر رسالت تاریخی ، مورد توجه جدی و بیشتری قرار گیرد و این سازمان معتبر با تابلو واحد قادر به ایفای مسئولیت ملی و تاریخی خود جهت بقاء و اعتلای جامعه ایران ،با پرهیز از هر گونه خود محوری بشود.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است