لگام: در گرامی داشت روز جهانی مبارزه با اعدام


dr malekiا

مروز، روز دهم اکتبر۲۰۱۴ برابر با هجدهم مهرماه ۱٣۹٣، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. امروز را مردم سراسر جهان به این مناسبت گرامی می دارند و در پیشبرد هدف لغو این مجازات مغایر با حق حیات انسان، به عنوان والاترین ودیعه ی آفرینش به انسان، می کوشند.حاصل این تلاش کنشگران لغو مجازات اعدام، محدود شدن یا لغو فزاینده ی این مجازات موحش در قوانین جزای بسیاری از کشورها ی جهان بوده است و این روند همچنان ادامه می یابد.

اما، متاسفانه درکشورما ایران هنوزاعمال مجازات اعدام استمرار می پذیرد و حتی پس ازانتخابات رئیس جمهوری جدید شماراحکام اعدام اجرا شده نسبت به دوره های پیشین بسیارافزونتر شده و به ٨۵۲ اعدام پس ازانتخابات جدید ( ۲۲ خرداد ۱٣۲٣ ) رسیده است؛ و این درشرایطی است که روسای قوای انتصابی، از جمله قوه ی قضاییه خود را مبرا از تمکین به وظیفه ی رئیس جمهور در زمینه ی نظارت براجرای قانون اساسی می دانند. اعضای کارزارلغو گام به گام مجازات اعدام، از جمله نگران این موضوع اند که برغم این کوشش جهانی، دولتمردان ما همچنان پس از ٣۵ سال دراعمال مجازات اعدام اصرار می ورزند و راه حل پیشگیری از وقوع جرائم منجر به اعدام را اعمال هرچه پیگیرتر این مجازات می دانند.

ما بارها این نکته را بیان کرده ایم که یکی ازمهمترین سرچشمه های جرائم منجربه مجازات اعدام تهیه و فروش مواد مخدر و سرقت مسلحانه بوده است. وبراین واقعیت تاکید ورزیده ایم که راه حل این معضل برقراری عدالت اجتماعی و کاستن از فاصله ی فقر و ثروت و رانت خواری، به عنوان یکی از بارهای گرانی است که برگرده ی مردم ما فشاری توانفرسا وارد می کند. کشتن انسانها از دردهای جامعه نمی کاهد، بلکه باری بر بارهای کلان تحمیل شده بردوش مردم ما می افزاید.

ما همچنین نگرانی خود را از اعدامهای سیاسی، عقیدتی و اعدام نوجوانان اعلام می کنیم؛ هرچند مقامات رسمی ایران در مجامع بین المللی بارها، برخلاف واقعیت جاری، منکر این گونه اعدامها شده اند؛ اما واقعیتها و آمارها نشان می دهد که یکی از مهمترین علل اعدامها اختلاف نظرهای سیاسی و عقیدتی است. ما دراین روز خجسته از خانواده ی محترم مقتول، مرتضی سربندی، می خواهیم که به ندای وجدان انسانی خویش گوش فرا دهند واز ریختن خون ریحانه ی جباری بگذرند تا از ثمرات این ازخود گذشتگی و مهرورزی خویش بهره مند شوند. ما بر این باوریم ارزشی که ایشان ازاین بخشش خویش خواهند یافت بمراتب ازهرآنچه در پی یافتن آن در اجرایاجرای مجازات اعدام اند فراتر خواهد رفت؛ و دراین حقیقت هیچ تردید روانیست. خانواده ی محترم زنده یاد سروندی مقتول! از اقدام انسان دوستانه ی خویش دربازبخشیدن زندگی به ریحانه ی جباری نهراسید که سزای آن پاداش نیک برای شما خواهد بود و وجدان جامعه ی میهنی و جهانی را از رنج اجرای این حکم خواهیدآسود. همان طور که گفتیم بسیارانی بوده اند و هستند که پس از تحمل مجازات بار دیگر پروندها هایشان بازبینی شده و محکومیتهای سنگین از جمله مجازات اعدام برایشان درخواست شده است . از نمونه های مشخص این اشخاص، درزمان کنونی، از محمد علی طاهری، ارژنگ داودی و محسن امیر اصلانی زنجانی، در کنار نمونه های بسیار دیگر، می توان نام برد. بازنگری درپرونده ی اشخاص پس از تحمل مجازات مغایربا قانون جزاست و ما توجه دولتمردان، به ویژه مسئولان قوه ی قضاییه، را به این واقعیت آشکارجلب می کنیم.

اعضای کارزار لگام با غنیمت شمردن گرامی داشت این روز مبارک همبستگی خود را با همه ی کارزارهای مبارزه با مجازات اعدام در ایران و سراسر جهان اعلام می کنیم و از دولتمردان ایران می خواهیم که بیش از استمرار در اجرای مجازات اعدام زمینه های جرائم منجر به صدور انواع این حکم را از میان بر دارند و از آنان و نیز از مردم آکاه میهنمان می پرسیم که آیا دهها هزار حکم اعدامی که تا کنون در کشورمان اجرا شده است و کشورمان را به مقام دوم ( نزدیک به نخست ) به لحاظ شمار اعدامهای اعمال شده و نیز به مقام نخست در نسبت جمعیتی اعدامها رسانیده است تا به امروز توانسته است تخفیفی در جرائم مرتبط پدید آورده است؟ و اگر تصور می کنند چنین بوده است، پس دلیل تداوم و استمراراعدامها درکشورمان چیست؟

ما پایه گذاران و اعضای کارزار لگام، همگام با همه ی کنشگران کارزار لغو مجازات اعدام در ایران و سراسر جهان آرزومند آنیم که با برچیدن بساط ستم و تهیدستی، و برقراری و استمرار عدالت اجتماعی و توسعه ی پایدار، در فردایی هرچه نزدیکتر شاهد جهانی فارغ از صدور و اجرای احکام اعدام باشیم؛ و برای پیشبرد این هدف از هیچ گونه اقدام فروگذار نخواهیم کرد.

موسسان و اعضای کارزار لگام

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است