کودتاى ٢٨ مرداد و پس لرزه هاى آن تا به امروز: کاووس ارجمند


کودتاى ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ با طرح آژاکس و زیر نظر سازمان جاسوسى انگلستان ( MI-6) و با همکارى CI A و پشتیبانى آیت اله کاشانى ، آیت اله بهبهانى ، رهبر فدائیان اسلام نواب صفوى ، آخوند شمس قنات آبادى ، آخوند فلسفى  ، طیب حاج رضائى ، شعبان جعفرى ، رمضان یخى ، افسران بازنشسته ، تیمسار زاهدى ، اردشیر زاهدى ، برادران رشیدیان ” مآموران اینتلیجنس سرویس ”  ، دربار و به رهبرى کورمیت روزولت افسر سازمان CIA  در سال ٣٢ براى بر اندازى دولت رفاه ملى و دموکرات  زنده یاد دکتر مصدق در ایران به انجام رسید .
انگیزه اصلى این کودتاى ننگین تنها  ” طلاى سیاه” ایران بود که در آمدهاى هنگفت بدست آمده از فروش آن به جیب سرمایه داران کمپانى هند شرقى و یا بریتیش پترولیوم بعدى و دولت انگلستان  ریخته مى شد و ملت محروم ایران در فقر و فلاکت روزگار مى گذراند، کارگران و مهندسان ایرانى شرکت نفت ایران و انگلیس در خانه هاى بدون امکانات رفاهى و در ادبار زندگى را سپرى مى کردند و کارگران و کارمند ان انگلیسى شرکت نفت ایران و انگلیس در رفاه کامل بسر مى بردند.
جبهه ملى ایران که در سال ١٣٢٨ خورشیدى از اتحاد احزاب ، سازمانهاى اجتماعى و روزنامه نگاران تشکیل شده بود دکتر مصدق را به رهبرى خود برگزید و در دوره شانزدهم مجلس شوراى ملى کمیسیون نفت به ریاست دکتر محمد مصدق نماینده اول تهران تمام صنایع نفت از اکتشاف تا بهره بردارى و فروش  را ملى اعلام کرد و از روز نخست این پیروزى ملى و پس از شکست حزب  کارگر انگلستان و پیروزى دولت محافظه کار انگلستان به رهبرى وینستون چرچیل و ایدن وزیر امور خارجه تازه و هم آهنگى بین دولت محافظه کار انگلستان و پرزیدنت آیزنهاور از حزب جمهورى خواه و با دلارهاى سازمان CIA و پخش کردن آنها بین روحانیون دربارى ، نمایندگان مجلس شوراى ملى طرفدار انگلستان ، افسران بازنشسته ، لاتهاى جنوب شهر و پاسبان ها کودتاى ٢٨ مرداد سال ٣٢ به بار نشست و نهضت ملى نفت ایران شکست خورد ، سفارت انگلستان که بدستور دکتر حسین فاطمى وزیر امور خارجه در کابینه دکتر مصدق بسته شده بود بوسیله تیمسار سپهبد زاهدى نخست وزیر کودتا بازگشائى گردید قرارداد کنسرسیوم بوسیله وزیر دارائى کابینه تیمسار زاهدى دکتر على امینى  و نمایندگان شرکت انگلیسى به إمضاء رسید و آب رفته به جوى بازگشت و از این میان انگلستان به ۵٠٪ از قرارداد دست پیدا کرد ، آمریکا به ۴٠٪ و شرکت هلندى شل  ١٠٪ از سهام کنسرسیوم را مال خود نمود.
دکتر مصدق به زندان رفت ،  دکتر حسین فاطمى به جوخه اعدام سپرده شد ، جبهه ملى غیر قانونى اعلام شد و هیئت رهبرى آن به دادگاه فراخوانده شدند و از کلیه حقوق اجتماعى محروم گردیدند ، سران حزب توده به  شوروى پناهنده شدند و کادر نظامى حزب توده و بخشى از سمپاتهاى آن حزب به جوخه هاى مرگ فرستاده شدند و یا به به زندان هاى دراز مدت محکوم شدند ،  ” ١٢٠٠ روزنامه  ، نشریه ، ماه نامه و مجله ها ى گوناگون ” که همگى و بدستور دکتر مصدق آزاد و بدون سانسور انتشار میافتند تعطیل شدند و تنها چندین روزنامه و مجله که یا طرفدار حکومت پهلوى و یا تجارى بودند اجازه انتشار یافتند و گرد هم آئى هاى سیاسى و حزبى ممنوع اعلام شدند و از سال ١٣٣٢ تا سال ١٣۵٧ که انقلاب اسلامى در ایران به قدرت رسید تنها انجمن هاى اسلامى ، مسجد ها و نشریات اسلامى در ایران آزاد انه فعالیت مى کردند و از حمایت هاى دربار و ساواک نیز بهره مى گرفتند و کتاب هاى درسى نیز بوسیله آقایان حجت الاسلام مفتح ، بهشتى ، و با هنر نگاشته مى شدند و همگى بدستور اعلیحضرت در استخدام وزارت آموزش و پرورش بودند و آیت اله مطهرى ضد فرهنگ ایرانى ، ضد نوروز و چهارشنبه سورى تا روز آخر نظام شاهنشاهى استاد دانشگاه معقول و منقول بود ولى هیچکدام از اساتید ملى و مصدقى  اجازه تدریس در دانشگاه ها را نداشتند و  دریغ از یک گرد هم آئى سیاسى ، شب شعر و یا حتا یک انتقاد کوچک به رژیم پهلوى .
امروزه براى تمام کارشناسان بى طرف  مسائل سیاسى خاورمیانه روشن گردیده که کودتاى ١٣٣٢ خورشیدى سرآغاز تسلط دیکتاتورى هاى نظامى فرمایشى و حکومت هاى توتالیتر در سراسر خاور میانه بود و از حرکت هاى  رو به رشد و دموکراسى خواهى ملت هاى خاورمیانه جلو گیرى شد و در نهایت نیز جاى حکومت هاى دیکتاتورى و توتالیتر را جریانهاى بنیاد گراى اسلامى پر کردند ، کشور هاى ایران ، مصر ، پاکستان ، افغانستان ، عراق ، سوریه نمونه هاى زنده این عقب گرد ها محسوب مى شوند.
خاور میانه که داراى ذخائر بزرگ نفت و گاز مى باشد و از آغاز جنگ جهانى اول باعث پیشرفت هاى بسیارى در انگلستان و اروپا  گردیده  و جهان پیشرفته و صنعتى حد اقل تا ۵٠ سال آینده به این منابع انرژى و سوخت نیاز مبرم دارد و کشور هاى خاورمیانه مى توانستند  با در آمد هاى نفتى و گازى و در صد بالاى نیروى کار آمد و جوان همانند اروپا فدراسیون کشورهاى صاحب نفت و رو به رشد را سامان دهند و با همکارى با اروپاى غربى به پیشرفت هاى بزرگى برسند ،  به عکس کشور هاى صاحب تمدن و با فرهنگى چون مصر ، سوریه ، عراق ، لیبى و ایران از پیشرفت و نوگرائى باز مانده اند و امروزه کشورهاى خاورمیانه به پناهگاهائى براى تروریست هاى اسلامى ، باندهاى قاچاق بین المللى مواد مخدر ، حکومت هاى دینى و جنگ هاى خانمان بر انداز تبدیل شده اند و علاوه بر کشته شدن میلیون ها انسان بى گناه میلیون ها انسان بى سرپناه و جنگ زده نیز دست به فرار بزرگ زده اند و به کشورهاى همسایه و اروپا سرازیر شده اند .
بنا بر گزارش سازمان ملل : تنها در بهار و تابستان ٢٠١۵ بیش از ٢٠٠٠ زن ، مرد ، کودک  سورى ، افغانى و اریتریائى در دریاى مدیترانه و تنها براى آنکه خود را به ساحل نجات برسانند غرق شده و جان خود را از دست داده اند. و اگر خوب دقت کنیم سرآغاز این ایست تاریخى و جلوگیرى از رشد و شکوفائى دموکراسى و پیشرفت هاى اقتصادى در خاورمیانه کودتاى ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ و تحمیل قرارداد کنسرسیوم به ایران و سرنگون کردن دولت انتخابى ملت ایران مى باشد و پس از آن ایجاد دولت هاى فاسد و رژیم هاى خشن و نظامى در کل خاورمیانه و با انقلاب اسلامى در بهمن ١٣۵٧ عقربه ساعت زمان به هزار سال قبل کشیده شد و امروزه روشنفکران و کارشناسان خاورمیانه شاهد رشد بنیاد گرائى دینى ، حکومت هاى اسلامى در همه اندازه ها و گرایش ها و بجاى  برقرارى دموکراسى ، پیشرفت و بهره گیرى از تمدن هاى بالنده و چند هزار ساله ، گروه هاى مذهبى گوناگون به رسوم پیشا تاریخى بربر ها ، مغولها و اعراب بادیه نشین باز گشته اند که جز سر بریدن ، فروش دخترکان و پسر بچه ها در بازار هاى مکاره و سوزاندن خانه و کاشانه مردم بى گناه هنر دیگرى ندارند.
امسال ۶۴سال از کودتاى ننگین انگلستان و آمریکا و هم پیمانان روحانى آنها و دربار مى گذرد و تاریخ در حال تکرار است ، به میمنت باز گشائى سفارت انگلستان جبهه ملى بدستور سران رژیم اسلامى غیر قانونى اعلام مى شود و آنها را از نشست هاى خانگى ممنوع مى کنند و بویژه چهره فرهیخته و ملى چون مهندس کورش زعیم عضو شوراى مرکزى جبهه ملى ایران را به زندان فرا مى خوانند و دیگران را نیز تهدید به دادگاه و زندان مى کنند.
 آرى انگلستان بدنبال قرارداد هاى سود آور بویژه در زمینه نفت و گاز با ایران است و این را پیش از این آقاى زنگنه وزیر نفت  فاش گفته و از آن پرده  برداشته است و اگر انگلستان بخواهد دوباره قرار داد ها را باز سازى کند نباید جبهه ملى که نفت را ملى کرد و از دست انگلستان خارج نمود جائى براى نفس کشیدن داشته باشد.
دیو چو بیرون رود ، فرشته در آید .
از نظر آقایان جبهه ملى ایران دیو است و باید بیرون شود تا فرشته که انگلستان است وارد شود !!
و به گفته قدیمى ها  : تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل !!
آقایان از ارادتمندان دولت فخیمه هستند ، بنیاد هاى اسلامى آنها در لندن فعال است ، بیشتر آقایان در آن دیار درس خوانده اند و دکترا گرفته اند. آنهائى که بورسیه هاى تمام عمر در انگلستان دارند کم نیستند و رایزن هاى سیاسى آنها در لندن نشسته اند و در موقع انتخابات بازار را گرم مى کنند و به ایرانیان خارج نشین مى گویند بروید و رآى خود را به کاندید برتر در نظام جمهورى اسلامى بدهید  و هزاران کار دیگر .
و در پایان از زبان عربى کمک مى گیرم و اینگونه نامه خود را به پایان مى برم.
کل شیئ یرجعو الا اصله ، همه چیز به اصل خود باز مى گردد.
اهورا مزدا : ایران را از دروغ ، خشکسالى  و جنگ نگاهبان باش.  ( داریوش بزرگ پسر ویشستاسب هخامنشى )
کاووس ارجمند شهروند افتخارى شهر حماسه ها ” کوبانى “
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است