قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی !بهروز ستوده


در سه دین ابراهیمی و سه کتاب مقدس آنها یعنی تورات و انجیل و قرآن قصه یونس پیامبرکم وبیش یکسان روایت شده است و اما خلاصه روایت اسلامی قصه ای که تشکیک درآن موجب صدور حکم اعدام محسن امیر اصلانی توسط قوه قضائیه ولایتمدارجمهوری اسلامی گردید ازاین قرار است که : درعهد عتیق که بدرستی معلوم نیست چند صد سال قبل ازمیلاد مسیح و هجرت پیامبر اسلام بوده است ، یونس پیامبر به مدت ۳۰ سال مردم را از بت پرستی نهی و به یکتاپرستی دعوت مینماید ، و چون مردم و قبایل بت پرست دعوت اورا نمی پذیرند یونس ناامید و دل شکسته سر به بیایان میگذارد تا اینکه به دریا میرسد و سوار کشتی میشود تا به دیاری دیگرسفرکند ولی درمیانه سفردریا طوفانی و کشتی دچارتلاطم میشود و ناخدای کشتی برای سبک کردن بارکشتی و نجات مسافران کشتی چاره را در این می بیند که یکی از مسافران را به دریا بیندازد و برای این کار پیشنهاد میکند که بین مسافران قرعه کشی شود ، قرعه بنام یونس میافتد ولی ازآنجائی که ناخدا یونس را مردی زاهد و درست کار تشخیص میدهد دستورمیدهد که برای بار دوم قرعه کشی کنند تا شاید قرعه بنام مسافری دیگر بیفتد ، اما بار دوم نیز قرعه به نام یونس اصابت میکند ، ناخدا برای بار سوم قرعه کشی را تکرار میکند ولی باز قرعه مرگ بنام یونس میافتد و ناخدا ناگزیر میشود دستوردهد یونس را به دریا پرتاب کنند ، ولی از آنجائی که خدای یکتا نمی خواسته است یونس بمیرد ، به یک ماهی بزرگ دستور میدهد که او را ببلعد ، ماهی سه روز و سه شب در دریا شنا میکند تا به ساحل میرسد وآنگاه در ساحل دهان میگشاید تا یونس از شکم ماهی زنده و سالم قدم به ساحل گذارد . وچون یونس گرسنه بوده است در ساحل دریا بوته ای اززمین میروید تا از میوه اش بخورد و به شهر خود بازگردد ، یونس وقتی به شهر میرسد با تعجب می بیند مردم شهربت پرستی را رها کرده و یکتاپرست شده اند و پیامبری او را قبول میکنند !
اتهام محسن امیراصلانی از نظر دستگاه قضائی حکومت اسلامی که دیروز درایران اعدام شد این بوده است که در صحت این داستان شک نموده واین داستان را به گونه ای تفسیرکرده بوده است که به مذاق دکان خرافه پروری و ریاکاری آخوندهای حاکم خوش نیامده و اورا مستوجب مرگ تشخیص دادندچراکه تفسیرآیات قرآن فقط درانحصارآخوندهای مفتخوارو شیاد است وهرکس به حریم این “تخصص” نزدیک شود اتهام قلابی و من درآوردی “مفسدفی الارض” براو صادق و حکم مرگش صادر میگردد ! ومحسن امیراصلانی که باند امنیتی –نظامی رهبردیروزفرمان قتل او را به جُرم اشاعه فساد در روی زمین صادر کرد نه اولین است و نه آخرین که به این جرم واهی در ایران اعدام میشود ، تا کنون هزاران زن ومرد و دگراندیش ایرانی به همین اتهام مسخره که فاقد هرگونه مبنای حقوقی است اعدام شده اند ، وکیست که نداند مصداق واقعی مفسد فی الارض همین نظام اسارت بارجمهوری اسلامی است که قانون اساسی و قوانین جزائی آن براساس عقب مانده ترین سنت های قبایل عصرحجر تنظیم شده است و امروزه در قرن ۲۱ آخوندهای معمم و مکلای حاکم برایران به استناد همان سنت های عهد عتیق درکشوری که روزگاری مهد فرهنگ وتمدن پیشرفته بشریت بوده است با وقاحت تمام به وحشی گری و آدمکشی و اجرای آن سنت های ضد بشری مشغول اند .
محسن امیراصلانی جوان مسلمان ۳۷ ساله ای دستگاه قضائی- امنیتی خامنه ای دیروز حکم مرگش را صادرکرد ، بنا به گفته کسانی که او را میشناختند در سالهای گذشته درخانه خود جلسات تفسیرقرآن برگزار میکرده است که آن جلسات مورد اقبال جوانان مذهبی قرار میگرفته است و ازاین رو موجب خشم دستگاه امنیتی خامنه ای که هیچ تفسیری بجزتفسیرولایتمداران از قرآن برنمی تابند میگردد و در سال ۱۳۸۵ او را دستگیر و به مدت ۹ ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی میکنند . «بدعت در اسلام و تفسیر قرآن» اتهام اولیه ای بوده است که به محس امیراصلانی زده میشود ، بعداً اتهام «توهین به حضرت یونس» و «زنا» نیز بر اتهام اولیه اضافه میگردد که اتهام “زنا” به علت اینکه شاکی و شاهدی وجود نداشته است حذف میشود و اتهام “بدعت در تفسیرقرآن و توهین به حضرت یونس” باقی میماند و به همین اتهام محاکمه و محکوم به اعدام میشود ! ظاهراً صدور حکم اعدام برای محسن امیراصلانی به اتهام توهین به حضرت یونس و تفسیر قرآن آنقدر مسخره بوده است که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور این حکم را سه بار نقض میکند ! حالا آنچه که در اینجا سئوال برانگیز است این است که حکمی که سه بار از طرف یکی از شعب دادگاه اسلامی نقض شده چگونه و توسط چه مرجعی و با چه انگیزه ای دیروز به مرحله اجرا درمیاید ؟
نگارنده بارها نوشته ام که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی دربست درکنترل نیروهای امنیتی است و نیروهای امنیتی نیز مستقیماً تحت فرمان بیت رهبری است ، یعنی در سیستم قضائی جمهوری اسلامی مانند عرصه های سیاست و اقتصاد و نظامی و فرهنگی ، تمام راهها به بیت رهبری ختم میشود و شخص سیدعلی خامنه ای و دارودسته فاسد نظامی –امنیتی که پیرامون او را احاطه کرده اند ختم میشوند و هم آنان هستند که زندان ها و زندانیان را در اختیار دارند و هرگاه که اراده کنند میتوانند یک یا چند زندانی سیاسی –عقیدتی را قربانی کنند حتی اگر در دادگاهی محکوم به مرگ نشده باشند ! و اما اینکه چرا نیروهای امنیتی وابسته به رهبر در آستانه سفر حسن روحانی رئیس جمهور به اصطلاح اعتدال گرای حکومت اسلامی که گویا قرار است در سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی چهره ای رحمانی ارائه دهد دست به یک رشته عملیات از جمله اعدام محسن امیراصلانی ، ضرب وشتم دراویش گنابادی ، جنجال آفرینی در مورد حجاب و غیره میزنند ؟ که همه اینها را میبایستی در ارتباط با جدال درونی باندهای قدرت در درون حکومت فاسد ولایت فقیه جستجو کرد .
جناخهای ذوب شده در ولایت خامنه ای برای تحکیم موقعیت خود و تضعیف جناح اعتدال گرا ، زمان را درست تشخیص داده اند چون بدون شک رسانه های خبری جهان که به مناسبت اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک جمع شده اند در باره وقایع جاری ایران و وضعیت حقوق بشر درایران از حسن روحانی سئوال خواهند کرد و ایشان ناگزیر است همان جوابی را بدهد که مورد پسند و رضایت دستگاه قضائی و امنیتی حکومت اسلامی باشد وگرنه امت همیشه درصحنه و انصار حزب به هنگام بازگشت رئیس جمهور اسلامی به تهران مانند سال گذشته با لنگه کفش به استقبال اش خواهند شتافت . نیروهای نظامی –امنیتی پیرامون خامنه ای که در یکسال گذشته عقب نشینی ها و ناتوانی های حسن روحانی در دفاع حقوق شهروندان ایرانی و آزادی زندانیان سیاسی –عقیدتی ، و رفع تبعیض های جنسی و دینی و قومی و غیره را بوضوح دیده اند زمان را برای ضربه زدن به جناح مقابل درست تشخیص داده است و رئیس جمهور “اعتدال گرا” را در موقعیتی قرار داده اند تا یکبار دیگر با دست خود ریشه خود را بزند و از بی قانونی ها و نقض حقوق بشر در ایران دفاع نماید و به تبهکاری ها و جنایات جمهوری اسلامی مشروعیت بخشد تا بدین وسیله خشنودی و رضایت رهبر ی که این روزها مقام و منزلت او را به درجه خدائی رسانده اند فراهم شود و کرسی ریاست جمهوری با یک استیضاح و نشست و برخاست نمایندگان خامنه ای در مجلس از دست نرود .
و چنین بود که باند امنیتی خامنه ای ، در آستانه سفر رئیس جمهور اعتدال گرا به نیویورک ، محسن امیر اصلانی جوان ۳۷ ساله ای که از هشت سال پیش تا دیروز به اتهام “توهین به حضرت یونس”در زندان جمهوری اسلامی مورد آزار و شکنجه قرار داشت و حکم اعدامش نیز سه بار از طرف دیوان عالی کشور نقض شده بود او را کاندید مرگ میکنند و در ناباوری خانواده و دوستانش اعدامش میکنند !

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است