فیلم های بزرگداشت از آقای عباس امیر انتظام در پاریس


amirentezam-aبیانات آقای عباس امیر انتظام و سخنرانان کمال ارس (آلمان)، م. آزرم (نعمت میرزازاده) (پاریس)، ابوالحسن بنی صدر، (پاریس)، کورش زعیم (تهران)، پرویز نویدی (پاریس)، رضا علیجانی (پاریس)، هدایت متین دفتری (پاریس)، روزبه میرابراهیمی (امریکا)، فرهنگ قاسمی (پاریس)، انتشار می‌یابد.

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=14896:2014-10-08-14-56-45&catid=75:2010-07-31-23-38-36

 

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است