فعالیت های سالم حزبی و کسب مزیت رقابتی – آموزه هایی برای بهبود روابط تشکیلاتی، به کوشش ع شمس


مجموعه نخست : کارتیمی*

– مفهوم : کارتیمی زمانی عینیت می یابد که دو یا چند نفر از افراد تشکیلات برای تحقق یک یا چند هدف بطور مستقیم با یکدیگر تعامل برقرار کرده، کارها را با هم هماهنگ می کنند. در این جا سه نکته حائز اهمیت است:
۱. دو یا چند نفر با یکدیگر جمع میشوند؛
۲. اعضای تیم بطور منظم و مستقیم در تعامل بوده برای اجرای کار ها با یکدیگر هماهنگ می شوند؛
۳. اعضاء گروه باید اهداف مشترکی را پیاده کنند.
بایسته تأکید اینکه در درون هرتیم معمولا یک نفر نقش هماهنگ کننده را برعهده دارد، اما در کار تیمی سلسله مراتب وجود ندارد.
🪢 روحیهٔ همکاری: مهمترین اصل برای ایجاد هم افزایی (سینرژی) و رسیدن به اهداف تیم، *همکاری و مشارکت می باشد. اگر این باور در افراد وجود نداشته باشد، بزودی انسجام گروه از هم پاشیده خواهد شد.

⬅️پرسش: چگونه می توان این روحیه همکاری را در افراد گروه پدید *آورد؟
__پاسخ : *چهار باور حیاتی* : اگر افراد تیم و در بعد وسیع تر، کل تشکیلات حزب، به چهار گزینهٔ زیر باورداشته باشند، روحی همکاری شکل می گیرد:
۱) هریک از اعضای گروه اعضای دیگر را شریک خود بداند و از رقابت با آنها پرهیز کند ؛ و به دنبال همآورد طلبی نباشد؛
۲) هریک از اعضای گروه از دیگر اعضاء حمایت کند؛ و همه گمانه ها و افکار ناروا علیه آنها را دور بریزد ؛ در واقع خوش گمانی نسبت به یکدیگر در گروه، در تعاملات سازنده آنها غیر قابل انکاری است؛

۳) هریک از اعضای گروه برفعالیت های تیم خود و اهدافش تمرکز کند و به حاشیه های فردی فعالیت ها توجه نکند. این باور از پیدایش تشتت در گروه جلو گیری می کند؛

۴) هریک از اعضای گروه بداند که نتایج و خروجی های موفقیت آمیز، متعلق به همهٔ اعضاء خواهد بود؛ چراکه این پیروزی با کوشش تک تک اعضای گروه پدید آمده است

🔵 *انعطاف پذیری در کار گروهی*
هدف اصلی از انعطاف پذیری، دست یابی به هماهنگی در گروه و افزایش تعامل میان اعضاء می باشد. مطالعات رفتار سازمانی نشان می دهد که افرادی موفق و دائم در حال پیشرفت هستند که، ضمن تقویت قابلیت های فردی خود، در انعطاف پذیری موفق و ماهر می باشند. افراد منعطف دارای سه ویژگی هستند:

۱)آموزش پذیرند: یکی از عادات مردمان مؤثر این اینکه از هر پدیده ، رویداد و هر فردی، حتی کم تجربه تر از خود، حتی از کودکان آموزش می گیرند و سپس به دیگران می آموزند.

۲)از نظر روحی دارای ثبات هستند: ویژگی دیگر افراد انعطاف پذیر امنیت روحی، عاطفی و روانی آنهاست. افرادی که از نظر روحی احساس امنیت نمی کنند، ذهن‌شان دائم ناراحت و بدبین می باشد. این افراد با هر اتفاقی به مثابه یک چالش و یک تهدید برخورد می کنند و در مقابل آن جبهه می گیرند.
*
۳) افراد انعطاف پذیر خلاق هستند . چراکه دانسته و یا ندانسته، از نظریه بازی‌ها(گیم تئوری)، استفاده می کنند. یعنی برای رسیدن به اهداف گروه، اصرار بر استفاده از یک راه و یک «روش به بن بست رسیده» ندارند، و راه و روش دیگری را بکار می گیرند. این گونه افراد قابلیت تبدیل شدن به یک مدیر و حتی رهبری استراتژیک را دارند.
۱۳۹۹/۱۲/۰۴

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است