فرهنگ سیاسی ایران مانع عمده در پیدایش نظام حزبی و دموکراسیست/دیدمان سنتتیک «دولت مرد»! :شمس عبدالحمید


فرهنگ سیاسی ایران مانع عمده در پیدایش نظام حزبی و دموکراسیست.
در تحقیقات اخیر ثابت شده است که هیچ فرهنگی نمی تواند مانع توسعه سیاسی گردد. به عبارت دیگر توسعه سیاسی به هیچ پیش شرطی نیاز ندارد ، مگر به اراده و خواست طبقه حاکم. از آنجاییکه در تولید و باز تولید فرهنگ سیاسی، طبقه حاکم یا قدرت سیاسی نقش تعیین کننده ای دارد، در تسهیل و ایجاد مانع برای توسعه سیاسی هم نقشش عمده است. جامعه پذیری ثانویه که از آموزش سرچشمه می گیرد، تحت نظر قدرت سیاسی می تواند ، با اصلاح و تجدید نظر فرهنگی ، مانع از عواملی گردد که باز تولید فرهنگ سیاسی مخالف با دموکراسی را تولید میکند… بنابراین تنها پیش شرط تشکیل احزاب قوی و تشکیل نظامی دموکراتیک ، اراده طبقه حاکمه ای است که خودش خواهان توسعه سیاسی است.

دیدمان سنتتیک «دولت مرد»!

▪️چند سال پیش فرصتی دست داد تا با یکی از نیرو های طیف ملی با نام آقای سلامتیان در پاریس گفتگویی داشته باشم. ایشان معتقد بود که مشکل ما در ایران این است که «دولت مرد»(استیت من) نداریم. در داخل و در خارج از کشور سیاستمدار و رهبران حزبی داریم، اما «استیت من»، که بتواند فراتر از برخورد ها قرارگیرد، نداریم!
▪️از نظر راقم، عمده ترین ویژگی یک دولت مرد، که اغلب در رأس جریان سیاسی پیشگام قرار می گیرد، خاصیت تجمیع در آن می باشد. اما فورن باید تأکید کرد که یک دولت مرد می تواند یک خانم مانند بانو ایندیراگاندی باشد، می تواند یک شورای رهبری باشد، با قدرت جذب حداکثری و دفع حداقلی؛ به عبارت روشنتر چنین رهبری باید بتواند مانند شناژ ساختمان تمام ستون ها( یا جریان های فکری) را به یکدیگر وصل کند. البته این کارویژهٔ بسیار دشواریست، چراکه نمی توان مواضعی داشت که همه را راضی کند، بویژه در کشوری چون ایران، که تقریبن اغلب نیرو هایش افراطی، حق بجانب و تکفیری هستند! اما به هر روی باید تلاش کرد و حد اکثر نیرو های سیاسی- اجتماعی را تحت پوشش قرار داد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است