فرماندهان به خامنه ای: نیروها تمرد می کنند، می خواستند بیت را به توپ ببندند!علی کشتگر


روز سیزدهم دی مصادف با سالگرد ترور سردار سلیمانی حدود ۶۰ نفر از فرماندهان سپاه از مناطق مختلف کشور به بیت خامنه ای رفته اند و اکثرا با صراحت نظرات خود را درباره ریزش شدید نیروهای سپاه و بسیج، تمرد بدنه سپاه و بسیج از ادامه کشتار مردم، استعفاهای وسیع در بدنه سپاه و تاثیر فساد های میلیاردی حکومت گران در بی اعتقاد شدن رده های پائینی سپاه از حاکمیت و مخالفت ضمنی و در مواردی صریح اکثر فرماندهان سپاه با سیاستهای جاری را بیان کرده اند. این سند فوق محرمانه نشان می دهد که اعتراضات گسترده مردم بویژه جنبش زن زندگی آزادی سقف رژیم را شکسته و تردید و تمرد در بدنه نیروهای سپاه و بسیج در کشتن معترضان را به نحو بی سابقه ای افزایش داده است. بطوری که برخی از فرماندهان به خامنه ای گفته اند پاسداران و بسیجی های دیگر حاضر به سرکوب مردم نیستند و از فرمان ما تمرد می کنند.

پیش از “رنسانس- انقلاب زن زندگی آزادی” که بقایای اتوریته و تقدس خامنه ای و نظام حاکم را در هم شکست و در عین حال مردم مصونیت و شجاعت بی نظیر خود را در برابر آدمکشان به نمایش گذاشتند. چه کسی تصور می کرد که دهها فرماندهان سپاه از نقاط مختلف ایران در حضور خامنه ای جرات پیدا کنند سخن از ناکارآمدی سرکوب و تمرد و رویگردانی بدنه سپاه از ادامه کشتار مردم بزنند؟

از برحق بودن اعتراضات مردم حرف بزنند؟ از این که مردم دست خالی و فقیر را نباید کشت، از این که ساعت فرزند شمخانی به اندازه دستمزد پنج سال یک پاسدار ساده است. از فساد گسترده در رده های بالای حکومت که موجب ریزش و بی اعتقادی در رده های پائینی نیروهای مسلح شده صحبت کنند، از این که اینها که اعتراض می کنند دشمن نیستند بلکه مردم ایران اند که از شدت فقر و فشار به خیابان می آیند حرف بزنند؟ از ضرورت تغییر و تحول صحبت کنند، از فروش اسناد نظامی توسط اعضای سپاه بخاطر فقر و بی اعتقادی حرف بزنند؟ از محبتی خامنه ای و دخالت های او انتقاد کنند؟ پرده از نقشه خنثی شده به توپ بستن بیت رهبری توسط اعضای سپاه بردارند؟ و به صراحت بگویند بدنه سپاه و بسیج دیگر حاضر نیست چون گذشته مردم را به گلوله ببندند. از بی اعتقادی اکثریت بدنه سپاه به نظام به اصلاح امور حرف بزنند و خیلی چیزهای دیگر که نشانه های انکار ناپذیر شکاف های بزرگ در نظام حاکم و ضعف روزافزون آن در سرکوب خواسته های آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم است.

شرایط سرکوب دیگر مثل قبل نیست

چه کسی تصور می کرد که فرماندهان سپاه روز ۱۳ دیماه به نزد خامنه ای بروند و به او بگویند الان دیگر شرایط مثل اعتراضات ۹۸ نیست که سرلشکر نقدی به هر بسیجی یک تفنگ بدهد و بگوید بروید هر طور که می توانید مردم را بزنید و ساکت کنید؟

این رویداد بی سابقه و پنهانی در بیت خامنه ای نتیجه مستقیم رنسانس- انقلاب تاریخساز “زن زندگی آزادی” است که پشتوانه ۴۰ سال مبارزات درخشان مردم علیه تروریسم حاکم را با خود دارد.

این رویداد به ما می گوید که مبارزات واعتراضات داخلی بیش از آن که تصور کنیم بنای رژیم را در معرض فروپاشی قرار داده. این رویداد به ما نوید می دهد که انقلاب- رنسانس زن زندگی انسانی فقط موجب دگرگونی فرهنگ مبارزاتی، همبستگی وسیع و بی سابقه ملی و پیدایش اراده ای استوار برای سرنگونی رژیم و شناساندن چهره دموکراسی خواه مردم به جهانیان نشده است. بلکه چنان شکافهای عمیقی در نظام حاکم ایجاد کرده که قطعا در اعتراضات گسترده سراسری آینده این رژیم فرو خواهد پاشید. الان زمان انتشار و استفاده از این سند پنهانی رژیم برای گسترش امید به پیروزی و تلاش هر چه بیشتر برای همبستگی ملی، فرهنگ مدارا در میان همه مخالفان تروریسم مذهبی و سازماندهی یک خیزش عمومی است. باید آزادیخواهی ملت، برابری خواهی زنان و خواست مبرم نان که گریبان گیر بیش از ۵۰ درصد مردم سراسر ایران است، در مبارزه علیه تروریسم اسلامی در کنار هم قرار گیرند باید گفتمان و شعارهائی که دو خواست اساسی نان و آزادی را به هم جوش می دهند مطرح شوند و این بار جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه همه زخم خوردگان و زخم داران یعنی اکثریت عظیم ملت ایران از همه طبقات اجتماعی را به صحنه مبارزه بیاورد، تا هر چه زودتر کار تمام شود و بر پائی دموکراسی بر ویرانه های جنایتکارترین رژیم تاریخ ایران تحقق پذیرد. بخشی از اسناد سری ۱۳ دیماه را در این جا نقل می کنم.

سرتیپ حسن حسن زاده یکی از فرماندهان سپاه نخستین کسی است که زبان به سخن می گشاید، چند جمله از صحبت های او را در این جا می آوریم:

“حجم بزرگ مشکلات در عدم توان جمع کردن اغتشاش از خیابان ودانشگاه و اماکن فرهنگی این بوده که ما با نسل جوان تبادل فرهنگی نکردیم. اگر هم بنا به تبادل فرهنگی یا دیکته فرهنگ شهادت طلبی برای این نسل بین چهارده سال تا سی سال بخواهیم داشته باشیم فضای فکری این نسل دراین رده های سنی که عرض کردم را نداریم. همه مشکلات را هم نمیشود گفت به دلیل تهاجم فرهنگی صورت گرفته است. باید پذیرفت که بعضی از آموزه هایی که از بسیج، از صدا وسیما، از مدارس داده شده را نمی پذیرند. اینکه حال عدم پذیرش از سمت اینها تقصیر نهادهای فرهنگی وآموزشی هست یک مساله میتواند باشد، ولی مساله اصلی ما امروز که اینجا آقایان فرماندهان برجسته و ارشد کشور حضور دارند این است که چگونه باید این جوانان را جذب و نگذاشت مشکلات را بیش از این ادامه بدهند. من در جلسه ای خدمت حاج آقای افضلی ازاطلاعات سپاه بودم، ایشان همانطور که میدانید نظراتشان در بحث حل بحران شنیدنی است وحداقل ایشان سابقه سالها دفع بحران و ساماندهی فضای کشور را استادانه آموزش دادند. من منتظر بودم ایشان هم اینجا حضور داشته باشند، ایشان در حرفهایشان توضیح دادند دو سه سال پیش ازامروز تبادل اطلاعات وپذیرش این نسل و این رده سنی باید مورد توجه قرار می گرفت. خواسته های آنها حتی اگر برحق نباشد ومقابل دستورات قوانین نظام باشد، اصلاح قوانین راه حل بهتری است تا مقابله با این جوانان. بنده سوال کردم که اصلاح قوانین اسلامی ساختار سیاسی ممکن است نظام را به خطر بیندازد، ایشان گفتند که رهبر جامعه ملزم به اجرای حدود وتعیین حد و مرز قوانین است و بنا به صلاحدید جامعه میتواند ساختار را دچار تغییر کند، همانجا ایشان گفتند حداقل یک هفتم همین جوانان در ده سال آینده جذب بنیه و توان امنیتی و انتظامی کشور میشوند. اگر نتوان آنها را جذب کرد توان اقتدار وامنیت کشور از دست خواهد رفت. لذا الان در شرایط کشور ما با جوانانی در تیپها ولشکرهای کشور روبرو هستیم که یا به عنوان وظیفه عمومی یا بصورت استخدامی با آنها همکاری روزانه داریم. بعد از جریان اعتراض واغتشاشات هم این افراد نگاهشان به خیابان است. حرف آخر که بگویم و وقت را به آقایان بدهم این است که نگاه این جوانان که در یگانهای مختلف حضور دارند به همسنها وخانواده های خود در خیابان است و ما نمیتوانیم نگاههای آنها را در نظر نداشته باشیم. بی توجهی به مساله میتواند حداقل درسطح پایتخت مشکلات بسیاری را بوجود بیاورد. بنده با حضور در یگانها وقرارگاههای امنیتی متوجه این موضوعات شده ام که خدمت مقام معظم رهبری و آقایان عرض کردم.”

سرهنگ نعمت باقری از فرماندهان سپاه اهواز خطاب به خامنه ای می گوید در خوزستان آقایان روحانیون تجارت و ثروت اندوزی می کنند، اما مردم درد گرسنگی دارند.

آیات عظام درآمد کسب می کنند و مردم نانی در سفره شان نیست

“شرایط استان خوزستان به طوری است که حتی نیروهایی که در این استان به صورت غیربومی حضور دارند با مردم خوزستان همدردی میکنند. خوزستان خاک گیرایی دارد . اول باید بگویم خوزستان خون داد که آسایش و آرامش در این منطقه همیشه برقرار باشد. در این مدت اخیر که هیچ، قبل از آن هم آسایشی در خوزستان نبود. انگار که خاک خوزستان همیشه باید خاک کارگران باشد و این کارگران نباید یک روز هم طعم زندگی خوب را بچشند. خوزستان آب ندارد، برق ندارد حتی من امروز فکر میکردم در این جلسه وزرا و رئیس جمهور باشند که من به واقع انتقاد کنم از منطق آنها در مورد خوزستان چطور میشود که این استان چهل سال است که هیچ ندارد. آقایان فکر میکنند که مشکلات از کجا شکل میگیرد. از فقرونداری مردم اعتراضات آغاز میشود. در استان خوزستان نداری همخون مردم شده است. مردم توان ندارند سر خود را بالا بگیرند. در گرمای شدید این استان در گرمایی که شعله های گاز برای این استان ساخته است، حاج آقایان اعیان نشین، مراجع عظام نظام کسب درآمد میکنند و بدبختی و مصیبت را مردم می کشند. در سپاه اهواز تاکنون هفت تجمع اعتراضی به حقوق و مزایا داشته ایم که دو تجمع به درگیری و بازداشت کشیده شده است. به نظر من اعتقاد بچه مسلمان به دارایی او هم ربط دارد. در صدر اسلام هم برای تقسیم غنایم بین سپاهیان اسلام و پیامبر عظیم الشان اسلام صحبت و درگیری بود. در زمان علی ابن ابی طالب هم مشکلاتی به این منوال بود.”

از درون سپاه می خواستند بیت رهبری را به توپ ببندند!

سرلشکر غلامعلی رشید خطاب به خامنه ای می گوید:

“همین چند روزه اخیر، منظور از چند روزه همین مدت آغاز اعتراضات است، ما سه بار تمرد از دستور و اقدام خودسر به معنی اقدام به آتش کردن توپ خانه برای هدف گرفتن اهدافی در تهران را پشت سر گذاشته ایم که موردی از آن محل بیت رهبری را مقصد هدف توپخانه خود قرارداده بود که به حمدالله با اقدامات فوری برادران در لشکر اقدامات خوبی دردستگیری و شناسایی عاملان ودست اندرکاران این تفکر به واقع تروریستی به عمل آمد و خدا را شاکریم که اقدامات بی نتیجه بود. الان صحبتهای دوستان و همکاران را شنیدم متوجه موضوعاتی تازه در بدنه نیروهای مسلح شدم که به واقع میتواند توان امنیتی کشور را نابود کند. ما نمیتوانیم نمایش بدهیم و با نمایش دادن مبارزه بافساد بخواهیم مردم را بازی بدهیم. امروز ما با مردم هوشمندی سر و کار داریم که این مردم بر پایه شبکه های اجتماعی اطلاعات و اخبار راست و دروغ را در اختیار دارند. شما مساله را از بالاتر ببینید که ما حتی در دور جدید اعتراضات نتوانستیم اینترنت را از آنها بگیریم. خدا لعنت کند آل سعود و پیشرفت تکنولوژی در جهان را که توانست مساله قطع اینترنت را نا کارآمد کند و از طرف دیگر باید بدانیم حربه های امنیتی دیگر کارساز نخواهد بود و اگر این اعتراضات خاموش شود و سال دیگر باز اتفاق جدیدی شود مقابله با آن سختتر است.

مبارزه با فساد و نمایشی دروغین است!

درمورد نمایش مبارزه با فساد شما ببینید آقای رئیس جمهور وقتی به قوه قضائیه رفت، آمد جلوی فساد را بگیرد، به نظر این بنده حقیر که ایشان مشکلات خود را که سالهامیدانیم با جریان حاکم بر قوه قضائیه و حاج آقای لاریجانی که امشب باید حضور میداشتند را با مساله طبری و محاکمه نمایشی ایشان حل کردند. مردم هم دیدند و خندیدند. اگر در زمان ایشان طبری و امثالهم رانت خوار و دزد بودند پس بودجه صد وسی میلیاردی آقای اژه ای که برادر عزیز توضیحی هم بابت آن ندادند در دست آقای ترامشلو چه میکند؟ آقای ترامشلو با چه مجوزی تایید مجلس؟ دولت؟ یا نظام بودجه های کلان در اختیار دارد و منظور از بودجه به این بزرگی که میدانیم و اطلاع داریم که از ایران هم خارج شده است چه بوده است؟”

رشوه خواری سیستم را ضعیف کرد

” بدون تعارف باید بدانیم که رشوه بخش مهمی از مشکلات نیرو شده یعنی رشوه و کسب درآمد حرام در بعضی نیروها سیستم را ضعیف کرده است.” سرتیپ خدارحم سارانی هم خطاب به خامنه ای می گوید: ” نمیشود مردمی را که در ۵۵ درجه گرمای هوا توی آب و خشکی کار میکنند را بگوییم ضد انقلاب. این آدم از خودش هیچی ندارد حالا به تعبیر حاج آقا (نماینده خامنه ای در سپاه) عامل دشمن بگوییم. بودجه بخواهیم و تامین شود و او را دشمن بدانیم و بزنیم. مردم را هم نمیشود روبروی مردم قرار داد. یادمان باشد که بدنه نظامی هم همین مردم هستند. حاج آقا از مسائل نظامی سر در نمیآورند. من توضیح بدهم که همین مردم را ما اسلحه دادیم، آموزش دادیم ولباس فرم داده ایم و شده است نظامی و یادمان باشد که این نظامی شب در خانه اش لباسش را در میآورد و میشود مردم و همین آدم سفره اش در خانه برکتی ندارد و نانی در سفره ندارد ومشکلات منزل و خانواده و مشکلات اعصاب و روان او درخیابان به خانه منتقل شده و کانون خانواده او تحت تاثیر قرار میگیرد. ما با یک جامعه تنیده شده در هم روبرو هستیم. اینجا اروپا نیست که خانواده مطرح نباشد و مردم به تنها زندگی کردن رضایت بدهند. اینجا خانوادگی است و مشکلات و معضلات نیروی نظامی در خانه او مطرح شده و اثرات تلخی جامعه در خانه نمایان است و مشکلات اعصاب و روان مردم در جامعه اعتراضات یا به تعبیر سردار قاآنی اغتشاشات را دامن میزند.امروز حل شد فردا چه ؟ ده سال بعد چه مشکلاتی بروز میکند. موضوعات ریشه ای و در هم پیچیده است باید توان و قدرت تامین داشت و مردم را بی جهت دشمن خطاب نکرد. شاید با دوستی کردن و شنیدن مردم مسائل بهتر حل شود.”

مردم به هم همبسته اند!

سرهنگ خدا رحم سارانی هم می گوید: شهرستان چابهار همانطور که میدانید بخش عمده ای از اعتراضات استانی را در خودش جای داده است. بخش عمده ای از معترضین در این شهرستان را تجار و باربران تشکیل میدهند. این افراد در مورد کسب و درآمدهای خود معترض هستند از طرف دیگر جو استان به شکلی است که هم استانیها در پیشتیبانی از هم و حمایت شبکه ای بهرمند هستند، به طوری که اگر بنا به تعطیلی سازمان یافته باشد همه پیروی میکنند. نیروهای نظامی در این شهر اکثرا بومی هستند به همین دلیل تحت فشارهای خانوادگی اقدامات عملی چندانی نمیتوانند داشته باشند. این در مورد تمامی استان هم صدق میکند نیروهای ذخیره استانهای دیگر که برای تامین امنیت استان سیستان و بلوچستان میآیند هم به کمک همین نیروهای بومی تنها بستن میادین را میتوانند اقدام کنند.”

اعتراضات برحق اند، اسناد سپاه فروخته می شود!

یک فرمانده دیگر سپاه از اراک می گوید: اعتراضات برحق است، نیروهای من هم گرسنه اند و اعتقاد به اصلاح امور ندارند؟ سرتیپ عبداله پوراز فرماندهان سپاه گیلان می گوید در گیلان ما توان ادامه سرکوب مردم را نداریم.

عناصر سپاه اسناد سری را به قیمت های ارزان می فروشند چرا که زیر فشار فقراند؟

فرمانده سپاه استان فارس هم م گوید دخالت های حاج آقا مجتبی مساله ایجاد کرده است؟ و اضافه می کند که در استان فارس هزاران نفر در سپاه مساله دار شده اند؟

سرتیپ قدرت اله کریمیان هم می گوید:

“حضرت اقا در استان ما وضع بسیار خراب است و مردم در تنگنا هستند. من نمیدانم اینجا آقایان سانسور میکنند یا نمیخواهند با روشنی و بیپرده صحبت کنند. یادشان رفته که در پیشگاه نایب برحق امام زمان هستند. اما من اجازه میخواهم بی پرده صحبت کنم و در تحت لوای سانسور نمیتوانم حرفهایم را بزنم. ما وظیفه داریم اخبار و اطلاعات درست و دقیق از مسائل پیش آمده را به صورت صحیحی بیان کنیم. حضرت آقا در منطقه فرماندهی ما بر اساس اطلاعاتی که من در دست دارم علاوه بر اینکه ما با مردم کف خیابان مساله داریم مساله دیگر ما ضد انقلابی است که در مرزهای مشترک ما با کشور همسایه با ما درگیری روزانه دارند و نیروهای ما به دودسته تقسیم میشوند. در این برخوردها، حضرت آقا استحضار دارید که در مقابله با مردم و اشرار و ضدانقلاب نمیتوان همسان عمل کرد. این مردم با دست خالی با اشرار مرزی که با توپ و تفنگ و توان عملیاتی که خدا شاهد است در همین هفته گذشته در منطقه مرزی سر یک نیروی من را بریدهو برایم فرستادند را مورد مقایسه قرارداد. این مردم متفاوتند و فرق بسیاری دارند و ما میتوانیم اسلحه به دست نیرو بدهیم و بگوییم این فرد ضد انقلاب و تروریست و شرور مرزی است برو بکش و برگرد. اون فرد کارش تجاوز به خاک وطن است و ما در مورد خاک و اراضی وطن با کسی تعارف نداریم. خدا رحمت کند شهید همت در یک عملیات خدمت ایشان بودیم در همین مناطق مرزی، آن زمان من اطلاعات شناسایی بودم، میفرمودند که خاک و ناموس در وطن برابری میکنند. ماهم اگر آن صحبت را اساس و بنیه تفکر خود قرار دهیم، چگونه میشود با یک اسلحه در حمایت از خاک اشرار را سرکوب کرد و با همان اسلحه دختران را کف خیابان به گلوله بست. اینها باهم مغایرت دارد. برای ضد انقلاب توجیه داریم. به نیرو میگوییم ضد انقلاب و کار او تجاوز به خاک است. برای مردم چه بگوییم. خدا لعنت کند دولتهای قبل را با آن عملکرد ضعیف که کشور را با این وضعیت تحویل دادهاند. ولی نمیتوانیم کسی که مشکل و دردش تامین اقلام خانوار نان و نمک و برنج و گوشت و ماست است را با اسلحه و زور گلوله آرام کنیم. امام زمان خون گریه میکند به این وضع تصمیم گیری و اقدامات در کشور که سخت کرده معیشت را برای مردم، آنوقت هر لحظه و هر روز ما نامه از آقای برادر شمخانی وهمکارانشان که در سایه امن در دفترشان زیر تهویه مطبوع نشستهاند دریافت میکنیم که شهر را آرام کنید، بزنید و آرام کنید. بزنیم؟ چگونه بزنیم؟ مردم را نمیشود زد. مردمند چطور جواب خدا را بدهیم”

پاسخ شمخانی به سرداران معترض:

“برادران عزیز، شورای عالی امنیت ملی که در دورههای مختلف با تصمیمات خود توانسته است بنیان امنیتی کشور را به سامان کند و با تصمیمات بجا و رهنمودهای رهبری کشور را در مقابل نیروهای داخلی و خارجی پایدار نگه دارد، میتواند همچنان قدرتمند دربرابر تصمیمات دولتهای متخاصم منطقه قدم بردارد. اینکه بعضی دوستان در این جلسه اقدامات شورا را تا سطحی پایین بیاورند یا شورا را در فرد ببینند و خودشان هم البته میدانند تصمیمات شورا فردی نیست و تعداد زیادی در این تصمیمات دخیل هستند. دوست عزیزمان اسم بردند که ساعت فلان شخص گران است. خود سرداران که دراینجا حضور دارند آیا از فرزندان خود و مشخصههای رفتاری آنها با خبرند یا خیر؟ شورای عالی امنیت ملی در پژوهشی که سال قبل انجام داده برآورد کرده است که هزینه فرزندان بعضی از فرماندهان در ماه بیش ازیک میلیارد تومان است. آیا حقوق و مزایا در جمهوری اسلامی به حدی است که فرزند یک فرمانده سپاه یا ارتش بتواند با حقوق پدر این مقدار خرج کند؟ آیا هر فرد بنا به توانش کارهای اقتصادی ندارد؟ آیا در اختیار دوستان رانتهای خاص حضور ندارد؟ ما در گزارشات متعدد به این منابع دست داریم و میدانیم که هرکس کجا و چه درآمدی را در ماه دارد. حتی در حوزه خارج از کشور.

سرداری که اینجا در جلسه فرماندهان از فرزندان صحبت به میان میآورد آیا فرزند خودش در سه کارخانه سهام دار عمده نیست؟”

سرتیپ بهمن ریحانی

در استان کرمانشاه وضعیت معیشتی مردم خیلی وخیم است حضرت آقا. در این منطقه فقر زیاد است و اختلاف طبقاتی بیداد میکند، بخش اصلی درآمد مردم از کولهبری در روزهای سخت و سرد در مرزهای کشور شروع میشود. بنا به فرموده حضرت عالی مسیر تردد مردمی که کوله بر اجناس و کالا هستند به اندازه تامین معیشت روزانه باز شده است و روزانه بیش از دو هزار کولهبر در این منطقه کشور از کوههای خطرناک میروند و میآیند و خدا گواه است که ما کوچکترین تعرضی به این افراد نکردهایم. این کوله بران ممکن است آقایان باور نکنند که برای روزی دویست هزار تومان شانزده ساعت درکوههای برفی و خطرناک با پای پیاده راه میروند تا کالا را برسانند و گاهی در روز بیش از چند زخمی و گاهی کشته توسط نیروهای مرزبانی جا به جا میشوند. درجلسه شورای تامین استان ریاست دادگستری استان حاج آقای توسلیزاده فرمودند که ضد انقلاب توسط همین کوله بران وارد کشور میشوند و مسائل امنیتی استان از طریق همین افراد به مشکل میخورد و ما درسال بیش از پانزده نفر دستگیری ضد انقلاب داشتهایم که از طریق همین مساله وارد کشور شدند و میخواستند عملیات کنند. از طرفی دیگر شهید کرمی که به دست ضد انقلاب در همین چندی قبل به شهادت رسید نظرش این بود که نمیتوان کسب نزدیک به دوهزار نفر را مختل کرد که پانزده نفر از میان آنها ضدانقلاب وارد کشورنشود و نظرش این بود وظیفه جریانهای اطلاعاتی است که با این مساله برخورد کنند. حرف من در مورد فقر این استان است و بحث فقر در این استان تنها برای نیروی نظامی و معلم و بازنشسته نیست. این استان دیدش به آینده خیلی بد است و وضعیت جدایی طلبها و تبلیغات آنها هم به این امر دامن زده است.”

نیروی ما از سنگر سوریه به ایران آمده تا همسرش را از زندان اوین آزاد کند

سرتیپ چهار باغی می گوید:

” در روزهای آخر ماموریت من در شهر حلب و اطراف این شهر من با مشاهداتی روبرو شدم که خدمت مقام معظم رهبری، حاضرین و سروران محترم عنوان میکنم. خیلی کوتاه باید به عرض برسانم که نیروی تحت امر من که در کشور سوریه و بعضی اوقات هم در کشور عراق علیه جبهه دشمن و جبهه به واقع باطل و کفر مشغول به مبارزه است با خبرهای بدی ازخانواده خود مردد میشود. در میان این خبرها دستگیری افراد خانواده مهمترین مساله است. چطور نیروی تحت امر من در جبهه جمهوری اسلامی علیه کفر و باطل میتواند عملی درست و دقیق و بنا به فرمایشات حضرت آقا شایسته و درلحظه داشته باشد که همسر، خواهر، برادر یا پدر او در بازداشت خودمان است. حال از مبحث تعهد به نظام و مسائلی که

حفاظت اطلاعات بر آن پافشاری میکند که البته این پافشاری درست است، بگذریم، اما با نیرویی که برای تامین امنیت وآرامش کشور، خانواده و فامیل خود در جبههای که دشمن وغیر دشمنش معلوم نیست و اگر لحظهای درنگ کنی یا سر ازبدنت برمیدارند و یا با شنیعترین اعمال با تو برخورد خواهند کرد، با خاطری جمع و آسوده میتواند عمل کند. افسری درکنار من از سال اول جنگ در سوریه در کنار من میجنگد، این نیرو حضرت آقا التزام عملی به رهبری و نظام در او به حدی بالا است که در چندین عملیات قبل از حرکت عکس حضرت آقا را درجیب میگذاشت که اگر در درگیری با داعش اسیر شد با دیدن عکس آقا شهادتش حتمی شود، در روزهای اخیر برای آزادی همسرش از زندان اوین با دستور بازداشت سپاه سنگر های مبارزه را ترک کرده و پشت درب زندان اوین به انتظار آزادی است. آیا میشود؟ آیا امکان دارد ما نیروهای معتقد خودمان را با دست خودمان از دست بدهیم؟”

فاصله نیروها از سرکوبهای خیابانی به عینه دیده می شود!

” فرماندهی محترم سپاه استان در مورد شرایط استان صحبت کردند و به کلی وضعیت استان را گفتند. من (سرهنگ عباس بنائی) تنها در مورد سپاه محمد رسول الله چند نکته کوچک عنوان میکنم. مساله فاصله نیروها از سرکوبهای خیابانی به عینه دیده میشود.یعنی نیروی آموزش دیدهای که برای شرایط اغتشاش و بحران آماده سازی شده است درست در زمانی که باید نمیتواند از عهده وظایف خودش بر بیاید. البته اینها علل مختلفی دارد و تنها مسائلی که فرماندهان محترم عنوان کردند نیست.حضرت آقا در نیروی تحت امر من بعضی مسائل عقیدتی است. نیروی من تمایل به درگیری با دختران و زنان نشان نمیدهد، نیروهای من عنوان میکنند اگر نیروهای اغتشاشگر یا هر چیزی که اسم آن را میگذارید مرد بودند با کمال میل و اعتقاد آنها را سرکوب میکردند، اما چون افراد روبرو زنها و دختران هستند در مقابل مردان ضعیف هستند، لذا ازدرگیری خودداری میکنند و به تذکر بسنده میکنند. در دو دوره درگیری در بلوار ارم شیراز شاهد بودم که دختران دانشجو را با کلام رهسپار میکردند در حالی که تجهیزات در اختیار داشتند. عدهای از نیروهای من هم در اعتراضات وصحبتهای صفهای آمادگی برای اقدام، تجهزات خود را زمین گذاشته و اعلام کردند اینها خانواده ما هستند واعتراضاتشان بر حق است و بر مشکلات معیشتی و اقتصادی اعتراض واجب است و حق خود را از نظام میخواهند. یعنی عده ای از نیروهای من این اعتراضات را مشروع میدانند. در این میان افرادی که نیروهای بیسیم ما هستند که در مواقع درگیریها و جلوگیری از اغتشاشات مسیرهای غیر واقعی برای نیروهای کف صحنه میفرستند و وقتی علت را بدها دنبال کردیم گفتند که ما با مردم درگیری نداریم و حتی در مقابل بازداشت و توبیخ هم با لبخند و راضی از خود وارد بازداشت شده اند. این نیروها حرفهای مختلفی دارند که شکاف بین حکومت و این افراد میتواند خطر بزرگی را برای نظام و کشوربه همراه داشته باشد.”

خبرنامه گویا

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است