فراخوان کانون های صنفی معلمان تجمع سراسری معلمان در ۱۳ مهر; روز جهانی معلم


• ۲۸ تشکل معلمان و فرهنگیان از سراسر ایران این فراخوان را که در آن خواهان اصلاحات اساسی در نظام آموزش و پرورش شده امضا کرده اند …

کانون های صنفی سراسری معلمان برای پیگیری خواستهایشان، فراخوان به تجمع برای ١٣ مهر روز جهانی معلم دادند.

در بخشی از فراخوان چنین آمده است:

برای نیل به اهداف و تحقق خواسته‌ها در روز چهارشنبه ۱۳ مهر ماه ٬از ساعت ۸.۳۰ تا ۱۱.۳۰ صبح در مراکز استانها در سازمان آموزش و پرورش و در شهرستانها در نواحی و مناطق گرد هم می‌آییم تا ضمن بزرگداشت مقام معلم و تکرار چندین باره خواسته‌های بر حق و پافشاری بر تحقق آن‌ها، بتوانیم توجه دولت جدید را که پیوسته شعار عدالت محوری و مهر ورزی، سرداده است جلب نماییم.

در پایان امیدواریم که دولت جدید در اسرع وقت به خواسته‌های بر حق فرهنگیان، پاسخ مثبت داده به وعده‌های داده شده جامه عمل بپوشاند در غیر این صورت تشکل‌های صنفی در نشست فوق العاده خود، تصمیمات جدی تری را اتخاذ خواهند کرد .

خدایا عدالت خواهان را غیرت و استواری عطا فرما

باسپاس – تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

۱-کانون صنفی معلمان ایران

۲- کانون صنفی معلمان لا‌هیجان

۳- کانون صنفی معلمان کرمانشاه

۴-کانون صنفی معلمان همدان

۵ – انجمن صنفی فرهنگیان خراسان

۶- کانون صنفی فرهنگیان اصفهان

۷- کانون فرهنگیان یزد

۸- کانون فرهنگیان شیراز

۹ – کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین

۱۰- مجمع صنفی فرهنگیان ایلا‌م

۱۱ – کانون صنفی معلمان نکا

۱۲- کانون معلمان شهر ری

۱۳- کانون صنفی فرهنگیان کاشان

۱۴ – کانون صنفی فرهنگیان کوچصفهان

۱۵- کانون صنفی فرهنگیان گیلا‌ن (رشت)

۱۶- کانون صنفی فرهنگیان استان زنجان

۱۷- کانون صنفی معلمان مازندران

۱۸ – کانون صنفی معلمان ارومیه

۱۹- اتحادیه صنفی فرهنگیان اهواز

۲۰ – کانون صنفی معلمان استان مرکزی

۲۱-
کانون صنفی معلمان آذربایجان شرقی – کانون صنفی معلمان اردبیل

۲۲ – جامعه فرهنگیان آستانه اشرفیه

۲۳- انجمن صنفی معلمان استان کردستان

۲۴- هیات موسس انجمن صنفی فرهنگیان خمینی شهر

۲۵ – کانون صنفی معلمان قایم شهر

۲۶ – سازمان صنفی معلمان آذربایجان شرقی

۲۷- کانون صنفی فرهنگیان شهرستان شوشتر

۲۸ – کانون صنفی معلمان کرمان – کانون صنفی معلمان چهار محال بختیاری

این فراخوان با اعلام خواستهایی که در نشست ۲۳ و ٢۴ شهریور نمایندگان کانون های صنفی معلمان در اردبیل داشتند، تصمیم گیری شده است. متن این فراخوان و خواستهایش را در زیر میخوانید. یک اعتراض مهم معلمان به حقوقهای زیر خط فقر است. معلمان با شعار خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون اعتراض خود را به این وضعیت اعلام داشته و در قطعنامه هایشان بر خواست های مهمی چون افزایش دستمزدها به بالای خط فقر، تحصیل رایگان، اموزش یکسان برای همه و لغو مدارس خصوصی، بازسازی مدارس ناامن و … تاکید گذاشته اند. همچنین اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان در بیانیه مشترکی با جعفر عظیم زاده از رهبران کارگری کارزاری را علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض تشکیل دادند که جنبشی حول آن شکل گرفته است. اهمیت این کارزار اعتراض به سرکوب ها و ایستادن در مقابل آن و خواست مشخص آن لغو تمامی پرونده های تشکیل شده برای فعالین کارگری، و معلمان و مردم معترض تحت عناوینی چون “اخلال در نظم و امنیت ملی” است.

متن فراخوان معلمان برای ١٣ مهر روز جهانی معلم را در زیر میخوانید:

“فرهنگیان ارجمند،

نمایندگان شما در تشکل‌های صنفی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۵ در اردبیل گرد هم آمدند و اهم خواسته‌های شما را پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر اعلا‌م می‌دارند:

۱ – رفع تبعیض فاحش موجود بین فرهنگیان اعم از شاغل و بازنشسته با سایر کارکنان دولت در مجموع دریافت‌ها و تسهیلا‌ت و تحقق عدالت و بر قراری برابری و مساوات.

۲ – تغییر نگرش منفی مسئولا‌ن به آموزش و پرورش و احیای شخصیت معلمان و انتخاب وزیری شایسته و توانمند برای این وزاتخانه.

۳- صدور پروانه فعالیت برای تشکل‌های بلا‌تکلیف در اسرع وقت، بر اساس ماده ۱۲ از فصل دوم
قانون احزاب و تشکل‌ها توسط وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰

۴- مختومه کردن پرونده و تبرئه فعالا‌ن صنفی به وسیله دستگاههای قضایی و امنیتی و پرهیز از پرونده سازی و امنیتی کردن مراکز آموزشی

۵- حمایت قضایی دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش از فعالا‌ن صنفی، فرهنگی، بر اساس مصوبه قضایی کارکنان دولت در سال ۱۳۷۶

۶- تقلیل روزهای تدریس آموزگاران و توجه ویژه به مقطع ابتدایی، حل مشکلا‌ت ویژه مشاوران، دفترداران و نیروهای خدماتی.

۷ – فراهم آوردن امکانات لا‌زم و در حد استاندارد، در مدارس دولتی به منظور جلوگیری از تنزل جایگاه و افت تحصیلی در مدارس دولتی.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است