همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر: در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نکنید!


فرارسیدن سالگرد ۲۲ بهمن یادآور افسوس و اندوه بزرگی است که چگونه حرکت دوران ساز مردم ایران برای دستیابی به مطالبات تاریخی منجر به شکل گیری نظام سیاسی شد که عملکرد تاریخی آن پیامد های منفی و مخرب سنگینی علیه منافع ملی، حقوق شهروندی ، عزت کشور و رفاه مردم به بار آورده است. اما آنچه مشکلات راهپیمایی حکومتی امسال را تشدید کرده است، بهره برداری حکومت از وضعیت تازه جهانی برای ایجاد مانور قدرت حول مشروعیت آفرینی برای نهاد ولایت فقیه است. شوربختانه برخی از نیرو های اصلاح طلب نیز در برخوردی اشتباه به بیعت با خامنه ای در پوشش ” آشتی ملی” دعوت کرده اند. در حالی که حضور در این کارناوال حکومتی که مدت زمان زیادی است از محتوی قابل دفاع خارج شده و تحکیم کننده گفتمان استبداد دینی، ماجرا جویی در سیاست خارجی و حکمرانی اقتدار گرایانه است، نسبتی از جنبه ” ملی” به عنوان منافع سرزمینی کشور، مصلحت همگانی و برایند خواست مردم ندارد.

چنین فراخوان هایی در تحلیل آخر به تسلیم در برابر برنامه های مغایر با شئونات ملی و مردم سالاری منتهی خواهد شد. آشتی ملی با خلق قدرت مردم و تحمیل آن بر حاکمان خودکامه حاصل می شود نه با التماس و درخواست های یکطرفه از موضع پایین! آشتی ملی زمانی قابل تحقق خواهد بود که ابتدا حاکمان آشکارا وصادقانه آمادگی خود برای ” تغییر سیاست های غلط در عرصه های داخلی و خارجی” ، “انتقال قدرت به مردم” و “برداشتن موانع پیش روی مشارکت همه گرایش های متعلق به جغرافیای سیاست ایران” را اعلام کنند.

در حال حاضر رصد کردن شرایط موجود این واقعیت را آشکار می سازد که نه تنها نظام ولایت فقیه چنین قصدی ندارد بلکه بی اعتنا به خواست و جهت گیری بزرگ منشانه مردم، بر تداوم وضعیت سیاسی موجود و اعمال سیاست های ظالمانه، مخرب، فساد آفرین، ناکارآمد و تباه کننده اخلاق و سلامت جامعه اصرار دارد. در واقع خامنه ای همانگونه که در سخنرانی اخیر در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش اراده خود برای تداوم راهبرد” زیست در بحران” و “دشمن محوری در سیاست خارجی” را آشکار ساخت، در صدد تبدیل تهدید بالقوه دولت جدید آمریکا به فرصتی برای خود و راهبرد غلط “آمریکا ستیزی” است.

هر گونه تلاشی که خواسته یا ناخواسته بکوشد شکاف عمیق دولت و ملت در ایران را نادیده گرفته و عملا از نیرو های سیاسی و اجتماعی معترض بخواهد که در صف بندی جدید مناسبات ایران و آمریکا با فراموش کردن مشکلات در جبهه واحدی با خامنه ای و نیرو های همسو قرار بگیرند، نه تنها ظرفیتی برای مهار تهدید های محتمل ترامپ وکابینه افراطی اش ندارد، بلکه بر عکس تسهیل گر و تسریع کننده مخاطرات است. خامنه ای و بخش مسلط قدرت زمینه ساز شکل گیری و گسترش این تهدید ها شده اند و آنها مشکلی بزرگ تر برای مردم و جامعه ایران هستند.

ازاینرو تاکید بر تمایز بین مردم و حکومت و مرزبندی صریح و خدشه ناپذیر با نهاد ولایت فقیه و حاملانش اهمیتی کلیدی در ریل گذاری برای عبور از خطر ها دارد. اکثریت مردم و بخصوص نیرو های معترض باید در قالب جداگانه و مستقل از اقتدار گرایان وطنی، ضمن تاکید بر خرد گرایی در سیاست خارجی ، اتخاذ رویکرد های احتیاط آمیز و نفی پارادایم دشمن محور و ستیزه جو، مخالفت خود با طرح های به انزوا کشاندن ایران، رویکرد های جنگ طلبانه و گسترش افراطی گری در دنیا را اعلام کنند. نمی توان در کنار افراط گرایان داخلی ایستاد و مدعی مبارزه با تندرو های خارجی شد. ایستادن در کنار هر کدام با هدف تضعیف دیگری چیزی جز معامله دو سر باخت در پی نخواهد داشت.

همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشردر ایران( هجا) همگام با برخی از نیرو های سیاسی و مدنی داخل کشور از مردم ایران دعوت می کند تا در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن شرکت نکنند . پیامد عینی و نهایی حضور در این مراسم تشدید افراطی گری در حکومت و زدن مهر تایید بر حکمرانی نامشروع خامنه ای بوده و با تقویت جایگاه کاذب وحدت بخش برای وی، تهدیدی جدی را متوجه همبستگی ملی در شکل حقیقی خود خواهد نمود. همچنین افزوده شدن بر شمار جمعیت در قیاس با دیگر مراسم مشابه حکومتی و نمایشی رویکرد جریان های افراطی خارجی که مشوق نادیده گرفتن شکاف دولت– ملت در ایران و یک کاسه کردن مردم و کشور با نظام سیاسی غیر مردم سالار در قالب “تنبیه های جمعی” هستند، را تقویت خواهد کرد.

به باور “هجا” امنیت پایدار ایران، دفع تهدیدات خارجی و عزت و اعتلای ایرانی تنها با محوریت مردم ایران در چارچوب سرمشق تکثر گرایی سیاسی و نفی استبداد و مبارزه پیگیر برای دمکراسی، حقوق بشر و حاکمیت ملی حاصل می شود.

هیات سیاسی و اجرایی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران( هسا)

۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است