فراخوان مشترک سازمانهای حقوق بشر ترکیه: گالی پلی را بایکوت کنید!


ششم فوریه ٢٠١۵ – سازمانهای حقوق بشر ترکیه با صدور بیانیه ای از مقر انجمن حقوق بشر ترکیه در اسلامبول رهبران جهان را به بایکوت کردن مراسم گالی پلی و حضور در سدمین یادواره نسل کشی ارمنیان در ایروان فراخواندند.
سازمانهای حقوق بشر ترکیه در ۶ فوریه طی انتشار بیانه ای از رهبران جهان مصرانه خواستند که دعوت رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه برای شرکت در مراسم یادبود نبرد گالی پلی را که امسال قرار است روز ٢۴ آوریل برگزار شود، رد کنند. سازمانهای یادشده از این رهبران خواستند که به جای رفتن به گالی پلی، برای ابراز هم بستگی با بازماندگان نسل کشی ارمنیان به بنای یادبود نسل کشی در ایروان رهسپار شوند.
متن کامل فراخوان را درزیر ملاحظه می کنید

فراخوان به رهبران جهان: روز ٢۴ آوریل، سدمین سالروز نسل کشی ارمنیان،
به ایروان بروید، نه به گالی پلی
پرزیدنت اردوغان اعلام کرده است که یادواره نبرد گالی پلی، که هرسال در روز ١٨ مارس برگزار می شود، امسال در روز ٢۴ آوریل – یعنی سدمین سالگرد نسل کشی ارمنیان – برگزار خوهد شد. آقای رییس جمهور رهبران جهان را به شرکت در این مراسم دعوت کرده است.
بنرد گالی پلی، که به عنوان یک “پیروزی” به همه قالب می گردد و طی مراسم پرزرق و برقی در ترکیه جشن گرفته می شود، درواقع یکی از صفحات اندوهبار جنگ سیادت طلبانه ایست که امپراتوری عثمانی با رویای فتح و کشورگشایی وارد شد و با شکستی سنگین از آن بیرون آمد. این نبرد بخشی از یک تاریخ پرتالم از مخاصمه و کشتار متقابل فرزندان ملل مختلف و دوردست درراه سیاستهای استیلاطلبانه دولت و دولتمردانشان بود.
٢۴ آوریل، از سوی دیگر، تاریخی است که اجرای نقشه قتل عام ارمنیان امپراتوری آغازشد، نقشه ای که از پیش طرح ریزی، سازماندهی و از لحاظ روند اجرا و تضمین نتایج موردانتظار، با آنچنان دقت و وسواسی به اجرا گذاشته شد که انهدام فیزیکی جامعه ارمنیان عثمانی همراه با بافت اجتماعی و میراث تاریخی شان، را در پی داشت. شهروندان آشوری امپراتوری نیز هدف کشتارهای جمعی واقع شدند. نسل کشی آشوریان به نام “سیفو” معروف شده است. این سیاست نسل کشی نهایتا به ریشه کن شدن جوامع مسیحی امپراتوری عثمانی، ازجمله ارمنیان، آشوری ها و یونانی ها، منجر گردید. اینها درواقع، بزرگترین جوامع مسیحی منطقه در آغاز قرن نوزدهم به شمار می رفتند. حکومت جمهوری ترکیه با قراردادن تاریخ آغاز این کشتارها و ویرانگری های کم پیشینه به عنوان روز یک “پیروزی” تخیلی، نه تنها خاطره قربانیان نسل کشی و بازماندگانشان را به سخره می گیرد، بلکه می کوشد آنرا تحت الشعاع قرارداده و تلاشهای مدافعان حقوق بشر و کنشگران ضد نژادپرستی و سیاست انکار در ترکیه را بی اثر سازد.
ما، سازمانها و گروههای مخالف انکارنسل کشی به اقدام آقای رییس جمهور در دعوت برای مراسم گالی پلی در هفته هایی که به سدمین سالروز ٢۴ آوریل ١٩١۵ نزدیک می شود، اعتراض می کنیم.
ما از رهبران جهان تقاضا می کنیم که به جای حضوردر گالی پلی به بنای یادبود نسل کشی در ایروان راهی شوند. دعوت دولت ترکیه را نپذیرید، دولتی که تا به امروز با به خدمت گرفتن عاملین قتل عام از میان جانیان کمیته “کمیته اتحاد و ترقی” رژیم ترکهای جوان برای پایه گذاری دولت نوین ترکیه و با نهادینه کردن سیاست انکار از همان زمان، از طریق قانونگزاری، تحریف تاریخ و سیاستهای رسمی و غیررسمی، بار مسئولیت نسل کشی را به دوش می کشد. به تمام دنیا اعلام کنید که مایل نیستید با حضور در گالی پلی در روز ٢۴ آوریل، به شهدای نسل کشی بی حرمتی کنید و بر زخم سدساله بازماندگان آن نمک بپاشید”.

امضاکنندگان:
انجمن حقوق بشرترکیه
کمیته ترکی علیه نژادپرستی و تبعیض
پلاتفرم آشوریهای ازمیر
انجمن فرهنگ و هم بستگی
جنبش “نور زارتونک”
تارنمای خبری سوریانیلر www.suryaniler.com
پلاتفرم فرهنگی
بنیاد “زن” برای پژوهشهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

منبع:
armenianweekly.com

برای متن ترکی بیانیه به پیوند زیر مراجعه کنید.
www.bianet.org

برگردان: آرسن نظریان

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است