فراخوان زندانیان سیاسی گوهردشت کرج برای ۱۷ اسفند(۸ مارس)روز جهانی زن و ۱۰ اسفند کانون صنفی معلمان_در سراسر ایران.


بیاینه زندانیان سیاسی گوهردشت کرج : ۸ مارس روز جهانی زن ، می آییم
فراخوان روز «۲۵ بهمن» ،شروعی بود بود تا خفقان و سرکوب حاکم را که به ویژه در چند سال اخیر اعمال شده بود، را به چالش بکشد.خوشبختانه این فراخوان،امید به حرکت و جنبش را زنده تر کرد. اینک هر روز بر تعداد و گسترهء اعتراضات و اعتصابات شهروندان زیر ستم افزوده می شود و معلمین،روز« ۱۰ اسفند فراخوان عمومی» داده اند.خوشبختانه ، هروز طبقات گوناگون اجتماعی بیش از پیش در می یابند که تنها راه رهایی و رسیدن به مطالبات اساسی و رهایی از سرکوب،فقر،بی کاری،فساد عظیم و همه جانبهء حکومتی و اجتماعی،گسترش اعتراضات مدنی و دموکراتیک است.
۸ مارس ، «روز جهانی زن» است.در این روز زنان ستم دیده ایرانی که از سوی حکومت و ایدئولوژی حاکم به عنوان جنس درجه دوم به حساب آمده و همواره مورد تبعیض مضاعف و سرکوب از جمله «اسیدپاشی» قرار می گیرند و ناگزیر به رعایت حجاب اجباری هستند، دست به اعتراض خواهند زد.بنابراین با پشتیبانی از خواسته های به حق زنان و با پشتیبانی از خواسته های کارگران و معلمان و با ابراز همدردی مجدد با مردم اهواز، بر اتحاد و مبارزات خود بیفزاییم.این راه نجات از زندگی نکبت بار است.
اسامی به ترتیب حروف :
۱-خالد حردانی
۲-افشین حیرتیان
۳-شاهرخ زمانی
۴-حشمت الله طبرزدی
زندانیان سیاسی گوهردشت کرج
۲۷ بهمن

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است