فراخوان تظاهرات در نیویورک در روز ۲۱ سپتامبر به مناسبت شرکت رییسی در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل


هم میهمان آزاده!

آگاه شدیم که به مناسبت نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل قرار است که «رئیس جمهور» بی کفایت رژیم غاصب و کشتارگر جمهوری اسلامی در آن شرکت کند.

در نزدیک به چهل و چهار سال حکومت ننگین اینان روزی نبوده و نیست که اشک و خون مردم اسیر این خاک سوخته ریخته نشود و اکنون قاتل سنگدلِ کشتارهای ناجوانمردانه و بی حساب سال ۱۳۶۷ از چه روی و با چه پیامی خیال شرکت در این مجمع را دارد!

مردم و نمایندگان کشورهای جهان بایستی بیش از پیش آگاه شوند که زیر سلطه این مرتجعینِ غاصب، مردم ما از ابتدایی ترین حقوق انسانی و  شهروندی خود برخوردار  نیستند،؛ در زیر فشار فقر و ناچاری دست به خودکشی می زنند، گوهرِ عمر و زندگی کودکانِ کار چون شمعی لرزان میسوزد، زنان حتی نیمی از انسان به حساب نمی آیند و به دلیل دیده شدن شاخهِ مویشان دستگیر و زندانی و شکنجه می شوند و گاه مورد تجاوز جنسی؛ هر صدای آزادیخواهی و دادخواهی، حتی برای امرار معاش، زندانی شدن و شکنجه را به دنبال خود دارد، و در این میان سرمایه و دارایی کشور، که به مردم تعلق دارد، با فسادِ گسترده از سوی«رهبر»، سپاه سرکوب گر پاسداران، آستان قدس و ده ها نهاد دست نشاندهِ دار و دسته حاکم غارت می شود و سدّ راه هر گونه اقتصاد مستقل.

در زمینه سیاست خارجی گذشته از نادانی های آبروبَر، از سویی سرمشق بودن برای مرتجعین منطقه در سرکوب مردم خویش و از سوی دیگر با پرخاش و دشمن تراشی، زمینه و بهانه دادن به آنان در ستیزه جویی و توطئه های گوناگون نسبت به ایران نتیجه ای جز خوار کردن میهن ما ندارد.

در محکومیت نقض حقوق‌ بشر توسط حکومت قرون‌وسطایی، جنایت علیه بشریت در سال ۶۷ ‌و نقش رئیسی در این کشتارها، فتوای حکومتی قتل رشدی و کشتار شهروندان ایرانی، فساد ساختاری، نقض همه آزادی های بنیادی و اساسی، علیه استبداد چه حکومت دینی و‌ایدئولوژیک و چه سلطنتی، ما همه ایرانیان را به تظاهرات در مقابل سازمان ملل در روزچهارشنبه ۲۱ سپتامبر ساعت ۱۲ بعد از ظهر با شعار محوری نه به جمهوری اسلامی، نه به سلطنت، آری به حقوق‌ بشر‌ و‌ سکولار‌ دمکراسی فرا می خوانیم.

ما بر این باوریم که «من اگر ما نشویم، تنهایم، تو اگر ما نشوی،خویشتنی»! توانایی ما در اتحاد و همصدایی ماست

همه هم میهمان آزاده را فرا می خوانیم تا با فریاد خود حضور این قاتل و نماینده رژیم ارتجاعی و غاصب را محکوم کنند.

کنشگران نیویورک، نیوجرسی، کنیتک

New York , NY ۴۷th and 2nd Ave Hammarskjöld Plaza

تماس : کوروش پارسا:

۱۲۰۳۵۷۰۶۹۶۴

پویان اصلانی :

۱۲۱۲۵۴۵۹۳۲۰

فرید اشکان:

۱۷۱۸۳۰۹۱۹۹۶

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است