فاشیسم وارداتی-رامین کامران


ارامنه همیشه در ایران محترم و محبوب بوده اند. زیرا در عین حفظ پیوند خویش با ارامنه در سراسر جهان، بجا و بحق خود را ایرانی دانسته اند و مانند دیگر هموطنانشان، صاحب مملکت. بد و خوب این کشور را با دیگران زیسته اند و در هر کجا بوده اند، به قدر وسعشان و مانند دیگر ایرانیان، به این کشور خدمت کرده اند. خودشان مال این مملکت بوده اند و مملکت مال خودشان. نباید به هیچ قیمت گذاشت که به این پیوند چندین قرنه، کوچکترین خدشه ای وارد بیاید.

نکبتی که طی روز های اخیر در آذربایجان شاهدش بودیم، از ترکیه و از طریق پان ترکیستهایی که جیره خوار و تربیت شدۀ این کشور هستند، به ایران وارد شده است. این افکار با ایران بیگانه است و بیگانه هم خواهد ماند. تاریخ ارمنی ستیزی مال ترکیه است و همه میدانند که در آن خاک چه مظالمی بر این قوم رفته است. این ننگ ارزانی خودشان.

شرکت در انقلاب مشروطیت برگ زرینی است از تاریخ ارامنۀ کشور که خود را سازمان دادند و در پیکار دورانسازی که ایران را وارد عصر جدید کرد و راه آزادی سیاسی را در برابر ایرانیان گشود، با شهامت تمام در جبهۀ آزادی جنگیدند و قربانی دادند.

آنچه که ما در تاریخ معاصرمان از ارامنه به یاد داریم این است و تا وقتی که ندای آزادی در ایران به گوش بیاید و شعلۀ آزادیخواهی در ایران بدرخشد، پاس این فداکاری را خواهیم داشت. ارامنۀ کشور از حق و حقوق همۀ ایرانیان دفاع کردند و هر کس به آنها جسارتی بکند، از سوی همۀ ایرانیان پاسخ خواهد گرفت.

۷ اکتبر ۲۰۲۰، ۱۶ مهر ۱۳۹۸

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است