عاشق این سرزمین – بانو اقدس رضایی


​عاشق این سرزمین

🔸من زنم ، زنی از تبار ایران زمین
دامنم ، چتر این سرزمین
من زنم، در تنم جای زخمها
روح من آزرده از رنجها
من زنم، سر به زیر قامتم کوهها
استقامت درخون من جویبارها
من غیور،
من دلیر
من زنم،
عاشق این سرزمین
عشق من ، ایران درجهان
برسرم نام ایران هرزمان

بانواقدس رضایی
هموند جبهه ملی ایران-سامان ششم

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است