طرح هوشمندانه عربستان و اجرای آن توسط مزدوران داخلیش: کورش زعیم


طرح هوشمندانه عربستان و اجرای آن توسط مزدوران داخلیش:
اگر سازمانهاهای عریض و طویل اطلاعاتی کشور که فقط حریف فعالان ملی و قومی و دانشجویی می شوند، نمی دانند و نمی توانند عاملان این حرکت ضد منافع ملی حمله به سفارت عربستان از پیش طراحی شده را کشف کنند، بهتر است بروند و از نو آموزش ببینند. عربستان با این مانور که کادر جوان تحصیل کرده و آموزش دیده در غرب تدارک دیده اند، چند هدف دارند:
۱- تسخیر فضای مجازی و تبلیغاتی درباره تخلف دیپلماتیک جمهوری اسلامی و کمرنگ کردن اعدام روحانی شیعه فطیف. پیشینه حمله به سفارتخانه ها اثبات ادعای آنها خواهد بود. اکنون رسانه ها و شخصیت های جهانی بجای تقبیح اعدام در عربستان، شکستن حرمت نمایندگی های کشورها را تقبیح می کنند.
۲- ترغیب کشورهای اتحادیه عرب بر پشتیبانی و هماهنگی با عربستان، و افزودن به آتش محکومیت ها.
۳- بهانه برای شکایت به شورای امنیت علیه ایران.
۴- تخریب ساختمان سفارتخانه و ادعای خسارت میلیاردی علیه ایران که اکنون در دست تهیه است.
۵- مظلوم نمایی در ذهن افکار عمومی که تا اخیرا عربستان را ام الشر می خواندند. جمهوری اسلامی نه تنها به شرارت که به حماقت هم متهم خواهد شد.
۶- تقویت گروههای مخالف رفع تحریم های علیه جمهوری اسلامی.
۶- همین برنامه را بزودی ترکیه اجرا خواهد کرد.
۷- من بعدا درباره پیامدهای این طرح هوشمندانه آسیب پذیر کردن ایران در افکار عمومی جهانی در جزییات خواهم نوشت و اینکه جمهوری اسلامی غرق در فساد و ملوک الطوایفی سیاسی و رقابت بجای همکاری سازمانهای اطلاعاتی، عصای کوران را در دست گرفته است.
کورش زعیم
۱۶ دی ۱۳۹۴خ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است