ضرورتی تام و تمام برای حفظ اعتبارو منزلت رو بتصعیف جبهه ملیمان : (ضیاء مصباح – عضو جبهه ملی و دبیر کانون علوم اداری ایران )*متعاقب انتخاب دبیر کل جدید «نهضت ازادی ایران » درواقع ملهم از این اقدام شایسته ، از طرفی پیشنهاد نگارنده در مورد تبعیت از این اقدام بایسته مناسب موقعیت جبهه ملی وضرورت زمان، انهم برامده از واقع بینی و اینده نگری در تشکیلات ملیون گرانقدر- که این سازمان با تعریفی میدان اصلی فعالین صحنه سیاست بشمار می رود
*و در واقع وطن دوستانیکه در این شرایط « پر اب چشم »بنا بر علاقه دیرین و احساس تکلیف در فعال بودن این یادگار ۷۵ ساله می کوشند و اهتما م صادقانه ای با همه اما و اگر ها دارند …
* از ان مهمتر شناخت جامعه میلیونی جوان تحصیل کرده نا ارام ضمنا بشدت معترض به متصدیان حکومت جاهل- فاسد و ازان قوی تربه بانیان تحولات بعد سال ۵۷ ..و نگاه به پیش با تعریفی اینده نگری ….
*انهم با جابجائی هائی لازم و باور اینکه ثبات مدیریت در این سن و سال ونا توانی فیزیکی – قابل طرح و دفاع نبوده وتجدید نظر در این مبحث اجتناب نا پذیر ….
*انچنانکه در تشخیص غیر اصولی ضرورتها، سازمان معتبر ما را دچار دودستگی غیر قابل انکاری شده است و…..
*الزاما بایستی منادیان وحدت ، هماهنگی و همراهی : دست بکاری زنند که غصه سر اید ….
*با توصیه مجدد به دوستان دیرین وپیشنهاد « تقاضای معافیت از ریاست جبهه پنجم و ترک دیگر عناوین …» هر چند که دراین وادی اراده و تصمیمی عاقلانه برای تفکر در این مقوله بطور جدی بر امده از قحط الرجالی و درواقع « حفظ موقعیت » بوجود نیامده….
* یا داوطلب با شهامت و اگاهی که توان و علاقه اعلام داوطلبی « با تصور توهم اقتدار طلبی » نداشته امادگی خود را ابراز نماید و…..
*برخلاف عزیزان گروه منشعب ،شهامتی موافق مصالح سازمان متبوع بخود راه نداده اند …
* ناگفته نباید گذارد : معمولا اغلب متولیان سالمند از همکاری با قویتر از خود می هراسند و با همه فرصت ها در صدد اموزش افراد مناسب انهم با معیارهای خود برای جانشینی در روز مبادا برنمی ایند و….
** بگذرم، با خوش بینی به این تحول موثر درایجاد یگانگی برای برون شدملک و ملت از تنگناهای حتی روز مره زندگی عادی …
*عنایت ویژه میهن خواهان و مردم دوستان را به نکات زیر جلب مینماید
**با این امید که در دنیای «دانش کاران» بتوان :بقول «پیتر دراکر » نظریه پرداز بزرگ مدیریت ( اطریشی )تحولی اساسی را شاهد بود
این صاحب نظر مدیریت میگوید :
در طول تاریخ تغییراتی دگر کون ساز رخ میدهد که همه چیز را همراه خود تغییر میدهد ،جهان بینی ها، ارزشهای بنیادین، ساختار های اجتماعی ،سیاسی و نها دهای اساسی دگرگون خواهند شد ….
بنابراین خود را به روز نگه دارید .
-او معتقد ست که خواه و نا خواه جهان جدیدی بوجود میآید که افراد آن حتی نمیتوانند تصور کنند که پدران آنها در چه دنیایی زندگی میکردند.
*روزگار اداره کردن امور چه در سطح کلان اداره کشور و چه در سطح بنگاهها و سازمانهای کشوری ، بخش عمومی و خصوصی به سیاق کذشته نه ممکن و نه میسور ……
*سازمان به مدیری نیاز دارد که بتواند بیندیشد، آنهم نه اندیشیدن عادی ( آنچنانکه در حل مسائل روزانه در گیر میشویم)، بلکه اند یشید نی خلاق، پویا، شفاف و سازنده که بتواند دنیا ،جامعه ، سازمان و بنگاه را به فراخور تحولات و تغییرات پیوسته ، آنها رااداره کند….و از ان مهمتر با محدود نمودن دوران مسئولیت ، تکلیف رهبری را به افراد متخصص در ضمن میانسال بسپرد
تا در موقعیت های مناسب از نیروی جدید اماده و اموزش داده شده برای سرپرستی و مدیریت بهینه برخوردار گردد…
انچنانکه ثبات مدیریت که در جایگاه خود نوعی ضرورت بشمار می رود اما: در مواقعی تغیر ان ضرورتی اجتناب ناپذیر بنظر می رسد ….
*چگونه از دانش وتجربیات دیگران در اداره امور ، کار و کسب خود بهره بگیرد
***مدیران حال و آینده باید به چند مورد اثر گذاربشرح زیر توجه بایسته داشته و مبنای استراتژی راهبردی خود قرار دهند:
۱- مهارت حل مسئله: شامل شناسایی ، ساختن تصویری واقعی از آن، پیدا کردن راه حل مناسب ،تصمیم گیری، پیاده سازی و مانیتور کردن فید بکها (باز خوردها )
۲- خلاقیت و نو آوری: توانایی دید ودرک جهان به روشی جدید برای پیدا کردن الگوهای مخفی و نا دیده شده، با توجه به این مهم که : خلاقیت و نو آوری دو روند دارد: « تفکر و تولید »
اگر ایده و تفکررا نتوان عملی کرد میتوان گفت خلاقیتی وجود ندارد
۳- تفکر انتقادی: قدرت بیان شفاف – نظرات خود بدون هیچ پرده پوشی و توجه متواضغانه به عقاید و نظرات دیگران ،بدون هیج جزمیت وپافشاری مبتنی بر خود بینی وخود شیفتگی
۴-مدیریت افراد: توجه و عنایت به افراد ، کارکنان واحترام به عقاید و نظرات آنها ،در صورت لزوم ایجاد مراکز آموزش حین خدمت برای ارتقاء سطح تخصص ، دانش و انگیزه مند کردن آنها برای اجرای بهتر
۵- روحیه متعالی : نسبت به پیشرفت کارها ،رعایت عدالت و انصاف همه جانبه در همه امور مدیریتی ورعایت دقیق ضابطه مند کردن روشها ، اجتناب از هر نوع روابط واز همه مهمتر رعایت اصل مترقی شایسته سالاری
۶-مهارت تصمم گیری و قضاوت: مهارت در انتخاب و گزینه تصمیم بهینه از طریق روشهای علمی ، کارشناسی و مشاورت با صاحبنظران خبره وقضاوت در امور- بدون «حب و بغض» صرفا براساس منطق ، منافع و مصالح سازمان
۷- توانایی کنترل احساسات : برای حفظ روابط فردی و گروهی ، مهارت هماهنگ شدن
• ۸-انعطاف پذیری شناختی: توانایی لازم برای سوئیچ بین تفکر در دو یاچند موضوع یا مفهوم متفاوت بطور هم زمان با در نظر گرفتن جنبه های مختلف فکری….
• و بالاخره این اندیشمند وادی مدیریت پیشنهاد دارد :
• قدرتِ «بودن خود را با رفع کلیه موانع و مشکلات ارتقا دهید و به رهبری تبدیل شوید که الهام‌بخش و تاثیرگذار است.
• الگوهای پنهان و نگرش‌هایی را که رهبران برجسته را از دیگران متمایز می‌کند، عملا آشکار سازید.
• مهارت‌های رهبری خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارتقا دهید…..
• وچنانچه در توان خود نمی بینید عرصه را خالی بفر مائید !

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است