شاه حسینی و خصلتهای نیک او- تسلیت ضیاء مصباح، جبهه ملی تهران و دبیر کانون علوم اداری ایران


انسانی سخت کوش ، پاکدامن و منزه از هر گونه آلودگی، پیرو راستین مصدق بزرگ ، از میان ملیون وطن رخت بر بست.

او همچون شادروانان بازرگان ، سحابی ها ، ادیب برومند و دیگربزرگان ماندگار عالم سیاست ایران زمین و متفکرین ملی یک عمر همراه و همگام با دیگر پیش کسوتان ، رهروان جبهه ملی ایران و نهضت آزادی را با همه موانع ، نا ملایمات ومشکلات آنهم در این شرایط پر آب و چشم با دیدگاههای متفاوت مدیریتی واقع بینانه داشت .

این مبارز دیرین وطنمان سالها مشاور و پناهگاه فرزندان قهرمانا ن شجاع کشورمان فروهر ها بود و یاور همیشگی این ماندگاران ادامه دهنده راه پدر و مادرمظلومشان .

یاد و نام حسین شاه حسینی جاودانه خواهد ماند ، او از هر گونه خطا مبرا و از همه پیرایه ها بدور ماند و خود را نیالود– حکومت بایستی شرایط بهتری برای بر خورداری از امکانات اجتماعی و پزشکی در مسیر ما ندگاری بیشترو نقش آفرینی اینگونه پیش کسوتان فراهم سازد .

شادروان باهمه ناتوانی جسمی به دلیل حمله فیزیکی که او را زمین گیر کرد ، لحظه ای در کمک به همفکران دریغ نداشت و فعالانه در جلسات مشارکت داشت .

این انسان وارسته آگاه و شریف نمی خواست و راضی نبود بعداز در گذشت همسر فداکارش بر خانواده و فرزندانش که سخت شیفته این ، پیر دیر سیاست و ورزش کشور هستند ، مزاحمتی افزون سازد .

شاه حسینی با قامتی بلند و شخصیتی متین ، امیدوار و استوار پیوسته رهبری و مشاورت فعالیت های اجتماعی و مبارزه اصولی در مسیر منافع ملی را عهده دار بود و همه سیاست پیشگان این ملک و ملت بخوبی با رفتار و دیدگاههای متعادل او آ شنایند و اقرار دارند که امید و کوشش در راه پیروزی و غلبه حق بر باطل پیوسته باور و ملاک عمل ماندگار اوبود .

حضور انبوه جوانان ، اندیشمندان ، پیروان و همراهان ملی– سیاسی و همفکران او و تایید کنندگان سلامت نفس، میهن دوستی و پندار نیک را درمراسم تشیع و یادبود او شاهد خواهیم بود .

این فرزند برومند و پیرو مصدق همیشه در صحنه سیاست مورد مشورت جوانان کنجکاو وطرف مصاحبه مطبوعات پیشرو بود .

چند جلد خاطرات اوبا عنوان ۷۰ سال پایداری با همت موسسه اطلاعات با کوشش آقای طیرانی چهره فعال مدنی و مساعدت موثرجناب محمود دعایی مدیر روزنامه ، گردآوری و چاپ شده در دسترس میباشد .

ضمنا در نشریات روزانه ، هفتگی و ماهنامه ها بسیاری نظریات و پیشنهادات موثر ، سازنده ، بدون تخریب و شعار از او بجای مانده است .

شاه حسینی بحق حسینی وار و در کمال اعتقاد راستین دینی ، با پرهیز از هر گونه خرافات بسلامت و سادگی زیست و درتمامی عمرنود ساله پر بار و مفیدش از اوایل دوران پهلوی دوم و در ۴دهه اخیر بخوبی و با تدبیر بدون کوچکترین تبعیت از احساسات با تعقل کامل – فعالین سیاسی – ملی ایران زمین را با کمک همفکران ملی خود همراه و هادی بود .

ا و پیوسته امیدوار به فضل الهی با پشتکارو پیگیر ی آرام در بهبود شرایط اجتماعی میکوشید و همیشه بر نقش جوانان تاکید میورزید . در رثای این چهره ملی در فرصتهای مناسب باید نوشت و گفت .

ضمن تسلیت به جامعه سیاسی بزرگ وطنمان و همدردی عمیق با خانواده گرامیش و ارزوی ارامش و آسایش روح بزرگ ایشان ،

همگان و انان را که منش این چهره ماندگار ملی را می شناسند به حضور در مراسم تشیع پیکر مطهرش از :

تقاطع تحت طاوس شریعتی / کوچه کاکویی فردا سه شنبه ۵ دیماه ساعت ۵/۸ صبح فرامیخوانیم .

راه ، باور و یادش را گرامی داشته ومکتبش را پر رهرو میدانیم .

————————————————————————————————————

از شمار خرد هزاران بیش

حسین شاه حسینی فرزند برومند ایران ، ملیون و پیش گامان آزادی را تنها گذاشت و به معبود پیوست

در گذشت این انسان مبارز ، با ایمان ، فرهیخته و بزرگوار را از طرف کانون علوم اداری ایران به تمامی هموطنان با اندوده فراوان تسلیت میگوید .

ضیاء مصباح عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران ودبیر کانون علوم اداری ایران

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است