سی ماه زندان !!! هشتاد ضربه تازیانه !!!! ودو جزای نقدی ….


 سی ماه زندان !!!
هشتاد ضربه تازیانه !!!!
ودو جزای نقدی ….
به اتهام اعتراض به جنایت
و
برای خرد کردن هیمنه پوشالی رییس زندانی که نتوانست
در پشت دیوارهای بلند
شعور کوتاه خودش را پنهان کند .
سی ماه زندان جریمه زنی است که صدایش از میان برجها
از کنار صدای شلیک های خیابانی که سینه وسر می‌شکافت.و از آسمانی که با آتش موشکهای سپاه سیاه بود گذشت و جهانی را به تحسین واداشت
هشتاد ضربه تازیانه انتقام شکستن قدرت شیشه ای زندانبان است نه شیشه اتاق بازپرس زندان …
نرگس !!!
پیامبرصلح و آشتی…زنی که از سنگهای گودالهای سنگسار دژی برای پناه گرفتن زنان بی پناه ساخت
زنی که اعدام را به لگام رساند
و
از سلولهای انفرادی
برایتان
بی اعتباری
ساخت
نرگس هُمای مهربانی و صلح است
که تا بیکران اوج گرفته
دیگر نمی توانید او را در بند کنید
اینک شما
اسیر و دربند او هستید
تازیانه استبداد بزودی خواهد دَرید
این حکم تنها نشان ترس شما از اوست
از زنی که پایه های استبداد را لرزاند
و میرود که بر گیسوان پریشانش افسر جهانی صلح بگذارند
پوران ناظمی
دوم خرداد ۱۴۰۰
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است