سیستم گزینش، سوالات و باقی قضایا – ضیاء مصباح


جناب مجید انصاری معاون رئیس جمهوراخیرا به نحوه گزینش و سئوالات مسیولین واحدی ازمدیریت نیروی انسانی سازمانها ی دولتیاعتراض نمود و گفته‌اند: داوطلب استخدام از چه کسی تقلید میکند چه رابطه ای به پذیرش افراد دارد؟ این تذکرگواه بر اینستکه وبنظرمیرسد ایشانهم بعد از سالها به ضرورت توجه کامل به تخصص که تعهد اصلی و اساسی بشمار میرود پی برده اند و باش تا صبح دولتش بدمد .

اینکه نامبرده به پرسشها ی دیگر متولیان این نهاد انقلابی، که قطعا در اوایل ابداع! از مدافعین آن بشمار میرفتند، مثل تعداد قطعات کفن و یا اصلح بودن گذاردن پای راست یا چپ در ورود به دستشویی وازاین قبیل سوال های متداولنپرداخته یا نخواسته و از ان عبور کردهبماند !!

در وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی کماکان واحدی بعنوان هسته گزینش مستقر و به این کار غیر قابل دفاع ادامه میدهد و در هر سازمانی که مراجعه ای کنجکاوانه داشته باشید تا بلو این واحد را میبینید.

نگارنده در این وانفسا و عرصه تضادها، تفاوت نگرش، بی اطلاعی از علم مدیریت، ادامه روز مره گی وبه وظایف سازمان اموراداری و استخدامی کشوراحیاء شده – در این مقوله، آنهم در این مبحث میپردازد که آیا هنوز فرصت پرداختن را نیافته اید و یا از روش هایی بدینگونه که در امر بسیار مهم استخدام کماکان نقش دارد و داد آشپزها را نیز در آورده استبا همه امکانات در اختیار و وظایف تعین شده، بی خبر مانده اید؟ که عذری بد تر از گناه بشمار میرود.

جناب جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور! ممکنست این بار پاسخ معاون رییستان را بصورت مکتوب آنهم از طریق مطبوعات لطف کنید تا در برهمان پاشنه نچرخد؟؟ و هم نام شما، در مسندی دیگردر دولت کریمه عملا به قصورتشکیلات تحت مدیریتتان نپردازد که جلو ضرر را از هر کجا بگیریدالبته اگر بتوانید و مثلا ا ما مان جمعه که منتظر اعتراضشان به آقای فرهادی برنده جایزه اسکار در پی تذکر اقای مطهری در این باب مانده ایم علم مخالفت بر ندارند که بر میدارند و باید دنبال پرتقال فروش بدویم ….

در دیداری با تعدادی از میانسالان مستقردریکی از این واحد ها و اینکه در این روزگار ارتباطات الکترونیکی اطلاع رسانی فراتر از لحظه ای و تسلط حتی نوجوانان به این ابزار مدرن و آگاه کننده کماکان گزینش آنهم هسته ای ( بعداز پوست ، گوشت و پوشش سخت به هسته میرسیم !!) چه نقش و محلی از اعراب داشته وآیا صرفا بتبع تشکیلات و تعامل دولت، همچنین خالی نبودن عریضه در این مکان حضور فیزیکی دارید، یا در واقع هسته ای مطالعه وتوصیه به جذ ب یا براندازی میفر مایید؟؟ پاسخی ندادند.

ضمنا به طنز اشاره شد که بعد از برجام دیگر چرا شما عزیزان شاغل در واحدهای ذینفوذ، با دریافت قوت لا یموت و به مصداق المامور معذور به جای مسیول؟ امورهسته ای را به سازمان انرژی هسته ای و استاد دکترصالحی واگذار نمیفرمایید؟؟ و یا به ان دستگاه با اینهمه احساس مسیولیت منتقل نمیشوید؟؟

در این جا روی سخن با اقای مجید انصاری زرندی است که مبحث گزینش و نگاه گزینشی غیرعلمی و اصولی را با سالها تاخیر به حق مطرح و حذف یا حداقل تعدیل و تغییر این روش را تلویحا توصیه نموده اند:

با یاد آوری ضرب المثل « رطب خورده منع رطب کی کند؟» که قیاس مع الفارغ نیست واینکه ایشان که واعظی چیره دست میباشند و ملبس به لباس خطابه ….که گاهی غیر متعظ میشوند، بیان خاطره ای را در رابطه با روش گزینشی ایشان خالی از لطف نمیداند و آن اینکه :

در نمایشگاه مطبوعات سال گذشته در مصلینگارنده در غرفه ماهنامه وزین « ایران فردا » یادگار انسان شریف ، برومند و صادق شادروان عزت اله سحابی که بوسیله فرزندش ادامه انتشار یافته دقایقی به دلیل علاقه قلبی و همکاری محدود توقف داشتم که اقای مجید انصاری را به آن منطقه در دیدار از نمایشگاه گذراوفتاد.

با شکافتن اطرافیان و محافظین نسبتا تنومند ایشان که بسادگی امکان پذیر نبود ، وی را به بازدید از غرفه ایران فردا توصیه نمودم که در ان لحظه احتمالا بی خبر از چگونگی و ملاحظات ، استقبال و در جهت غرفه که چند متری فاصله داشت گام بر داشت و با دیدن عکس شادروانان مصدق ، بازرگان ، سحابی ها که در اندازه های مختلف به رسم غرفه ها زینت بخش در و دیوار بود وحضور تعدادی از ملیون شناخته شده و عضودولت موقت و شهر دار تهران در اول انقلاب که بتوصیه بنده دقایقی بیشتر جهت ملاقات احتمالی و ارایه پاره ای توصیه ها، رفتن خود را بتاخیر انداختند بودندبسرعت راه خود را زیرکانه تغییر و وارد غرفه ای دیگر شد که حتی عبورش ازمقابل این سنگر ملیون انقلاب کرده و سهیم در انچه گذشته و در واقع شریک در آنچه که بر ملک و ملت میرود ازنگاه رندانه دوربین به دستها و اهالی کنجکاو مطبوعات که برای شکار اینگونه لحظه هایی آماده و همراهند، محفوظ مانده ثبت و ضبط نشود، که قطعا برآمده از نگرانی ایشان میباشد که حتی، توقف لحظه ای نیز تیترکیهان و وطن امروز وخواهد شد و ادامه حضور در سنگر ایشان به خطر می افتد و…. بدون پرداختن به دیگر حواشی و مجموعه سخنان و تعابیر که در مقاله ای تنظیم و همان زمان با جرح و تعدیل در داخل و بدون حذف در سایتهای ملیون منعکس گردید.

یاد آوری مینماید: این رفتار گزینشی واضح ایشان، که متداول همه دست اندر کاران دولت تدبیر و امید متمایل به اصلاح طلبان بوده وامروز آنان در این هنگامه مخالف گزینش و برخوردهایی بدینگونه شده اند، اگر در حد شعار نباشد و نماند ، با همه تردیدها طلیعه ایست بر تحولی که بسیار با تاخیر در شرف تحقق است ، البته با محصولی که خود در کا شتن آن نقش داشته و در وقت درویدن متحیر از محصول، نتیجه و دست آورد، مانده اند و مانده ایم !؟

جناب انصاری و دیگر همفکران و همراهان در کابینه دولت گرفتار روحانی ، که در اردیبهشت ۹۶ ماندن تان و ادامه خدمتتان را برای یکدوره دیگر به همه رای دهندگان مام میهن ( انتخاب بد از بد تردر روزگاری که از سویس گشتن پشیمان و نگران سوریه شدن مانده ایم _ آنهم با بودن جناب ترامپ) به جد توصیه داریم:

اگر به دلیل انتخابات، نمایشگاه مطبوعات به زمان دیگری موکول نشود، بازهم شما را با افکار جدید و اعتراضیتان به ما وقع بعداز ۳۸ سال،البته با امدنتان به شهر آفتاب خواهیم دید تا عملا تجربه کنیم آیا دو صد گفته نیم کردارمیشود؟

در این باب که نمونه ای از تجدید نظر دولت مردان در روش و بینش هرکدام میباشد و پیشقدم همه مرحوم هاشمی بود، بسیار سخنها میتوان گفت که بگذار تا وقت دگر. ….

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است