سه خاطره از شادروان خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران- ضیاء مصباح


*اول : در نشستی البته بعنوان دیدار نوروزی در منزل استاد پیراسته جناب دکتر« هر میداس باوند» مرد ارام و متین عرصه علم و اندیشه چند هفته ای بعد از انشعاب درونی تشکیلات ماندگار ۷۲ ساله« جبهه ملی ایران»که چندان گسترده نشده بود و گفتگوئی که در این باب پیش آمد، پیشنهاد شد هیاتی با حضور ایشان (جناب سیف ) بعنوان پیش کسوتی مطلع وخیر خواه« جامعه ملیون ایران »با آنهمه سابقه و صداقت …تشکیل و در زمینه رفع موارد مورد بحث طرفین که کم و بیش هر کدام نقشی در این جدائی و خود زنی آنهم بنفع حکومت داشتند و دارند ،برسم« گرفتن سر چشمه » با پیران قوم !مذاکره و باب مفا رقت ، همراهی و وحدت رویه رابمانند دوران رهبری «چهره کاریز ما- شادروان عبدالعلی برومند» با پندار نیکی که هر دو داشتند، بگشایند .
به احترام نشست و رعایت حال تعداد قابل توجهی از وطن دوستان پیراسته به کردار نیک حاضر ،با اشاره ای پذیرفتند
تازه در گذشته که پیوسته ر وش و طریق جدائی را آنهم در درون« جبهه ملی» بشدت محکوم میکرد و واقعا مینا لید ، در پی این پیشنهاد فرا خوانی داد، بی حاصل و ادامه همان خود زنی و تضعیف یگانگی برنامه ریزی احزاب سیاسی نسبتا فعال، انهم بعنوان اپو زیسیون درون کشور ، که از زمان دکتر بقائی ها و دوران شادروان «دکتر مصدق بنیان گذار این جبهه » عادی شمرده میشد و میشود و هر کدام در نفی دیگری که« فاعتبر یا اولی الابصار»…..هر چند «این مبحث» را ناچیز نباید شمرد و در حد امکان بایستی برای رفع کد ورتها ی برامده از ذهنیت های شخصی که «جبهه را هزینه ساخته » با همه هزینه پردازی همت گمارد .
* دویمین خاطره : تماس و مذاکره برنامه« چشم اندازکانال ایران اینتر نشنا ل» با ایشان و همزمان با اینجانب که در نشستی تلویزیونی به مدت یکساعت ، به همین موضوع و دلایل عدم همراهی و پرهیز از تفرق ، ضمنا پرداختن به عملکرد جبهه از بدو تاسیس همزمان با هفتاد سالگی این حزب فراگیر سیاسی پرداخته شود .
که بازهم به دیداری مفصل برای هماهنگی در بیانات آنهم با بودن حریفی نسبتا تمام وقت شاغل در این تریبون هدفدار( که ضرورتی به نام بردن نیست ) انجامید
خسرو خان سیف با همه پیشینه و شاید در عمق باور« متعجب از این انتخاب » با ابعادی سهل و ممتنع چنانکه افتد و دانی ،مصمم بود صرفا بدون توجه به سئولات احتمالی مجری برنامه به« تاریخجه جبهه ملی » بپردازد و چنین کرد- تا مبادا حضور و مصاحبه اش با کانالی برون مرزی و همه حرف و حدیث های مربوط به اینگونه برنامه ها ، بر« صفرا بیفزاید»
* سیم اینکه : در مراسمی نه چندان گسترده به روال سالیان – در ابن بابویه همزمان با سی تیر و بزرگداشت قربانیا ن آن روزماندگار تاریخ معاصر وطنمان (که چند روز زود تر یاد قربانیان شجاع این روز را گرامی و عزیز میشماریم ) و سیف در آن نقشی موثر داشت، همراه بودیم و در «عقب جمع » با تقبل همه حواشی !با رهبری متواضعانه آمدگان – گام بر میداشت و میگفت بگذار تا جوانان و میانسالان در این روز در ابتدای صف باشند وبا نثار گل در برابردوربین ها مطرح شوند که ما را بدینگونه« نقش آفرینی های تظاهر گونه» که توان تبعیت از شهدای آن روز گاران را نداریم کاری نیست و… .
*با عرض همدردی با خانواده محترم و دوستان همفکر، همراه و یاور ایشان، بطول بیش از نیم قرن «بگذشته پر آب و چشم» این دیاران ،با درود به روان پاک این چهره ملی منزه از هر گونه آلودگی و تاسف از نبودش ، یادو خاطره اش راگرامی می داریم…
سعدیا مرد نکو نام نمیرد هر گز

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است