سخنی با هموطنان مقیم امریکا – ضیاء مصباح


mesbah.ziae
مقدمه: اینکه رییس جمهور منتخب آمریکا که گویا مادر و همسراخیرشان اصالتا آمریکایی نبوده و ان دیار را جهت زیست مشابه میلیونها نفر دیگر برگزیده اند ، نکته ایست که بایستی در ارتباط با دستورات اخیر پرزیدنت ترامپ مورد توجه قرار گیرد -هر چند ایشان با اختیارات بسیار وسیع،با بینشی خاص ، موانع ایجادشده را در مسیر حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری از حملات گوناگون ضروری مطرح نموده اند .
نگارنده ضمن بیان مشکلات عدیده ای که احکام اخیر برای هموطنانمان ایجاد مینماید، با تکیه بر اصل عطف بما سبق نشدن مقررات هر چند موقت و گذرا ،که در همه جوامع بتبع آثار حقوقی در رابطه با انطباق قانون با منطق ، عقل ، معیارهای اصولی و… مطرح و نافذ میباشد – و مهمتر قانون مهاجرت و ملیت ۱۹۶۵است که میگوید هیچ تبعیضی در خصوص ویزابر اساس جنس، نژاد ، ملیت ،محل تولد و سکونت نباید اعمال شود و…………………….به آثار اینگونه تصمیمات که مسیر زندگی متفکرین و نخبه های ایرانی -آمریکایی -را تغییر میدهد و ارامش و آسایش بسیاری از فرهیخته گان را متاثر میسازد ،اشاره مینماید ،واز ایرانیان با نفوذ و مرتبط با مجامع بین المللی و مجلسین آمریکا و نمایندگان حزب حاکم (که با اعلام برنامه های احساسی و شعار گونه مشابه دولتمرد قبلمان ،احتمالا بمدت ۸سال استمرار مییابد ، مگر اینکه دستی از غیب برآید و کاری بکند ؟ ) میخواهد که با بیان نتایج منفی اینگونه تصمیمات فردی که حتی موردتایید اطاق فکر اقای ترامپ نیز نمیباشد ، دست به کاری زنند که غصه سر آید ……..
اما بعد :
&- مهاجرین مقیم و ایرانیان در رفت وآمد میلیونی که بطور مستمربا درون کشورشان ارتباط عاطفی ، انسانی ، اجتماعی ، اقتصادی وخانوادگی دارند و این ارتباطات (هر چند ممکنست حکومت فعلی ایران حتی با آن به دلایل غیر اصولی موافق نباشد ) در ۳۸ سال گذشته قوی تر ،بنیادی تر و موثرتر شده و تحت هر شرایط استمرار خواهد داشت ، این روزها بشدت مبهوت و متاثر مانده و معتقدند در این میان تمرکز فکر و خلاقیت این جامعه انبوه ساکن در هر دوسوی در کوتاه مدت مختل و نا کار آمد میگردد که اثار زیانبار آن از جهات مختلف آشکار و قابل درک میباشد .
& – در این مرحله بایستی در رابطه با منافع ملی آمریکای پیشرو ،مقتدر ، بی نیاز ، آگاه و…برآن تاکید و اهتمام داشت تا مسیولان دولت جدید جناب ترامپ ،بی توجه به آن نباشند و بدانند اینگونه دستورات که تدریجا به قانون تبدیل خواهد شد و با حمایت جمهوری خواهان تابع برنامه های رییس جمهور جدید، که گربه را دم حجله کشته ،تیشه به ریشه روابط انسانی مهمانان ان کشور بزرگ و معتبر خواهند زد ، در شرایطی که آمریکا مرکب از ملیتهای مختلف است همه مهمانان بحق خود را صاحب خانه میدانند & – از سوی دیگر سالمندانیکه از بد حادثه در میان سالی به آمریکا پناه برده اند وامروز گرفتار معضلات و مشکلات بسیاری ناشی از سن وسال هستند ،از دیدار و ملاقات با فرزندان و بستگانشان که نقش عظیمی در ادامه حیات آنان دارند محروم مانده و بر طول عمر آنان اثر منفی خواهد داشت ، متولیان امروز آن دیار مسلما با این اندیشه تازه در گذشته که میگفت :نان مفت نداریم که به این جماعت بدهیم ( اعدامی های ۶۷ ) طبعا همراه و همفکر نیستند ؟!
& _دراین وادی مغزهای متفکر و اثر گذار ایرانمان که طی سالیان جذب مراکز علمی و تحقیقاتی آمریکای مترقی شده اند ،تمرکز فکری آنان در این مقوله و به این دلایل لطمه میبیند که با منافع حتی کوتاه مدت ان کشور نمیخواند ،نگارنده بدفعات شاهد عواطف و روابط بسیار ارزنده شرقی -ایرانی ، اولیاء این دانشمندان در ان دیار بوده و ایجاد مانع در مسیر این احساسات وحالتهای روحانی را خلاف اخلاق و انسانیت میداند و بشدت هشدار میدهد .
& – جوانان بورسیه بدون رانت و پرهیز ازارتباطات غیر منطقی ، صرفا بر مبنای شایستگی بعداز طی مدارج دانشگاهی در همین وانفسای درون ، با کسب درجات ممتاز بعد اخذ پذیرش به ان دیار آمده اند و گروه بسیاری از دانشجویان مشغول به تحصیل با هزینه خود و با شایستگی های علمی که متاسفانه به دلایل بسیار منجمله نابسامانی های عجیب و غریب داخل کشور نهایتا جذب آن کشور میشوند ، با این گونه تصمیمات با آزردگی درونی و روانی همراه و از بازده مطلوب دور خواهند شد .
& _ موضوع فرار مغزها در این رابطه قابل تعمق است و حکومت ایران در این شرایط مخصوصا ائمه جماعات خواهند گفت و سرود و نغمه : عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد – را سر میدهند و در این میان از لطماتیکه به پیشرفت علوم جهانی وارد میشود مشابه بسیاری امور غافل و در جهل مرکب غوطه ور میمانند که نهایتا بر فقر فر هنگی کشورمان که ممتازترین ها را به جوامع علمی ارایه نموده و مینماید ، خواهد افزود .
&_گروه دیگر متاثر از این تصمیمات غیر منصفانه ، خانواده جوانانی قابل اشاره میباشند که همسری در ایران و در انتظار مجوز ورود به آن خطه و پیوستن به شریک زندگیش ، که با اینگونه تصمیمات زندگی آنان مختل میشود و امکان ترمیم آن فراهم شدنی نخواهد بود .
&_ جامعه دیگر در این وادی آ نانی میباشند که در پی برجام و توافق هسته ای برنامه مبادلات اقتصادی و بازرگانی وسیع و مفیدی را برآمده از عرق ملی تنظیم و سر مایه و توان فکری و اندیشه خود را مصروف بهره برداری مشروع از حسن روابط اقتصادی _بازرگانی دانسته اند و با تصمیمات این چنینی بلا تکلیف و مایوس میشوند و انحرافات گوناگون ( بر خلاف منافع ملی و جامعه رو به تحول ) در انتظار آنان خواهد بود .
*در حاشیه اینکه : اقای قالیباف همین روزها اشاره ای داشته که دیگر در مورد حادثه پلاسکو صحبت نمیکند چون به فردوسی پور ، به دلیل اشاره به این حادثه در برنامه ۹۰ اخطار دادند -حالا من مانده ام که به بنده چه اخطارهایی به دلیل ورود به مقوله تصمیمات اقای ترامپ از دو سو خواهند داد !!
بهر حال آنچه حتی الامکان بطور مختصر اشاره رفت نمونه و گوشه ای از اثار مترتب بر تصمیمات اخیر با بینش یکسویه و بدون مطالعه بر آمده از بی خبری به دلیل پرداختن به امورخانم های جوان آن دیار، توام با رتق و فتق مسایل اقتصادی ، بوسیله جضرت ترامپ بود که یقینا بوسیله ایرانیان اندیشمند مقیم آمریکا تحت تعقیب قرار خواهد گرفت ،بطوریکه بسرعت ایشان و مشاورین نزدیکشان تغییر تصمیم حواهند داد و کارها و امور فی مابین دو کشور که طی ۳۸ سال هیچکس و هیچ دولتی به دلیل عمق روابط برآمده از ضرورتها و جهان بینی نتوانست به آن خللی وارد سازد …روال نه چندان آسان گذشته در مراودت ها ، مسافرتها ، سکونتها و تنظیم قرار دادهایی مشابه بر جام را که به ناقص و نسبی بودن ان اعتراض داشتیم -و به مرگ گرفتند که به تب راضی شویم ، و …..فرصت هجوم به آمریکا را استمرار خواهیم داد تا مفهوم استقلال و آزادی را با معیار واقعی درک کنیم .
البته در این مسیر یاوری همه ایرانیان برومند ساکن ایالات متحده امریکا که محل یک عمر کار است و جای تن آسایی نیست واجب مینماید ،در ایران نمان میگوییم گوش اگر گوش تو وناله اگر ناله ماست … انچه البته به جایی برسد ( ب !!)فریاد است .
ناگفته نماند چون پیوسته در درون کشور مستقل و آزادمان ،به نوشته ها و پیشنهادات مندرج در مطبوعات که تحت کنترل و تصفیه محرم علی خان ها نیستند …. بسرعت توجه میشو د و بد عادت شده ا یم ، به میمنت ۳۸ امین سالگرد -در این وادی فرا مرزی عمل مینمایم .

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است