سازمان‌های جبهه ملی ایران در اروپا – جلسه‌ی همبستگی با اعتراضات ملت ایران


به‌مناسبت چهاردهم اسفند، روز درگذشت دکتر مصدق، و به‌نشان همبستگی با تظاهرات اعتراضی ملت ایران که در دیماه گذشته در صد شهر کشور صورت‌گرفت، سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا جلسه‌ای در شهر کلن برگذارمی‌کنند که در آن شماری از شخصیت های هوادار نهضت ملی شرکت و سخنرانی خواهندکرد.
افزون بر این، چنان که می‌دانیم پس از عدم پاسخ دولت به درخواست مجوز از طرف جبهه ملی ایران برای یک تجمع آرام در روز چهاردهم اسفند در یکی از میدان های پایتخت، جبهه ملی ایران طی دو اعلامیه عدم‌صدور مجوز حکومت برای تجمع روز ۱۴ اسفند را به آگاهی مردم رسانید و در اطلاعیه‌ی دوم، مورخ   ۱۲ اسفندماه حتی اعلام داشت :
«جبهه ملی ایران ضمن قدردانی و سپاس از حمایت شخصیت ها، سازمان ها، دانشجویان و گروه های مختلف مردم از درخواست گردهمایی توسط جبهه ملی ایران، به آگاهی همگان می رساند که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی با پاسخ ندادن به درخواست برگذاری گردهمایی در روز ۱۴ اسفند و عدم صدور مجوز و معین نکردن محل برای آن مانع از برگذاری گردهمایی مورد نظر جبهه ملی ایران گردید.
و به این ترتیب سازمان ما نیز فراخوان و دعوتی برای تجمع به عمل نیاورد. » [ت. ا.]
به‌عبارت دیگر، و بطوری که از همه ی شواهد و قرائن دیگر نیز می توان دریافت، جبهه ملی ایران
علاوه بر عدم دریافت مجوز برای تجمع خود تحت شدیدترین فشارها نیز قرار گرفته تا بر عدم دعوت به تجمع مورد نظر خود نیز تأکید ورزد !
این جلسه همچنین پاسخی است به
۱ـــ امتناع جمهوری اسلامی از صدور مجوز برای تجمع درخواست‌شده و فشارهای دستگاه حکومت بر جبهه ملی ایران برای اعلام عدم تجمع.
۲ــــ سرکوب زنان مبارزی که علاوه بر بازداشت و صدور احکام زندان علیه آنان در واکنش به مبارزات دلاورانه‌ای که برای آزادی در انتخاب پوشش خو د به‌عمل‌می‌آورند و هر روز بر دامنه‌ی آن افزوده‌می‌شود، و در روز ۸ مارس نیز گروه بزرگی از آنان که برای دفاع از حقوق خود در برابر وزارت کار گردآمده بودند مورد حملات وحشیانه‌ی مأموران قرار گرفته و هشتاد تن از آنان بازداشت گردیده‌اند.
این جلسه با کمک و یاری دوستان «ملیون شهر کلن» که برگذاری آن را بر عهده گرفته‌اند برپا‌می‌گردد.

در این جلسه سخنرانان زیر با حاضران سخن‌خواهندگفت:
ـــ علی شاکری زند (عضو سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا، عضو نهضت مقاومت ملی ایران)، از طرف سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا،
ـــ دکتر علی گوشه، رییس اولین پیش کنگره ی جبهه ملی ایران در اروپا
ـــ حسن نقیبی( عضو نهضت مقاومت ملی ایران)،
ـــ مهندس منوچهر صالحی
ـــ دکتر سعید بشیرتاش
تاریخ تشکیل جلسه: روز شنبه۷ آوریل ۲۰۱۸ . از ساعت ۱۴(۲ بعد از ظهر) تا ۱۹
محل جلسه: کلن (آلمان) Internationales Caritas-Zentrum
نشانی: Zülpicher Str. 273b, 50937 Köln

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است