ز یر بلیطی های سیاسی! شرافتندانه – اشکان رضویچندی پیش دوستان جوانی زنگ زدند و بعد از احوالپرسی نکاتی را بیان کردند مبنی بر اینکه در یک جلسه ی مجازی،شخص علیه شما بدگویی کرده…بعد از اینکه حرفهایشان تمام شد گفتم ممنون خوش گذشت!
برایشان عجیب بود گفتند نمی خواهید پاسخ بدهید؟
گفتم دوستان عزیز : من مبارزه سیاسی می کنم و سطح کنشگری سیاسی را در سطح گعده و محفل های خاله زنکی به تعبیر عامیانه ی آن نباید فروکاست. به این اشخاص من می گویم خاله زنک های سیاسی،آویزان های سیاسی..
آنکس که ریشه دارد برای افزودن بر اعتبار خود سیاست آویزان شدن را در پیش نمی گیرد و در گعده های خاله زنکی عقده گشایی نمی کند.
شما هم کارتان اشتباه بوده که بدگویی های بی اهمیت این شخص را برایم بازگو و صدایش را پخش کردید.
اساسا در کار و مبارزه سیاسی روزی باید نگران بود که جماعت ناچیز و بی مایه چاپلوس،بخواهند در مورد شما سکوت کرده یا در مدح و ثنای شما داستان سرایی کنند.
عرصه مبارزه عرصه مقدسی است و نباید با افتادن در دایره پلشتی هدفمند اشخاصی این چنین آلوده شود.
اگر کسی حرف منطقی دارد و شجاعت بیان و صداقت، چه نیازی است روش خاله زنکی در پیش گرفته تا عقده های سرکوب شده خود را توجیه کند،رو در رو حرفهایش را میزند و پاسخ میگیرد…
توفان در فنجان چه اهمیتی دارد؟
بعد از پایان حرفهایم،این دوستان جوان گفتند ما اگر بودیم سکوت نمی کردیم، ولی تعبیر خاله زنک های سیاسی، اویزان های سیاسی واژهای جالبی بودند که همیشه به یاد خواهم داشتیم.
گفتم در کنار شخصیت های خاله زنک سیاسی،آویزان های سیاسی، بی مایه های سیاسی،پاچه خوران سیاسی نیز…… به مرور خواهی دید .
فقط لبخند بزنید و اگر به راهی که انتخاب کرده اید ایمان دارید،با تمام توان حرکت کنید و لبخند بزنید،و برای این پدیده ها باری به هرجهت نیز که در حاشیه راه شماها هستند کوچکترین ارزش و اهمیتی قائل نشوید.
خودروها وقتی با سرعت و قدرت از جاده ای عبور می کنند،خس خاشاک و سنگ ریزها ی بی ارزش به صورت خودکار به حاشیه جاده ها پرتاب می شوند و اگر دقت کرده باشید حاشیه جاده ها همیشه پر است از این زباله های بی ارزش که به دلیل سرعت و توان شما حاشیه نشین شده اند…
دوستان جوان حالا قانع شده بودند و هر کدامشان بلند بلند تعابیر،خاله زنک های سیاسی،آویزان های سیاسی و….را زمزمه می کردند و میخندیدند.
بله مبارزه آنگاه که تکیه بر اصالت وجودی داشته و وام دار کسی نباشد بی گمان پیروز است و از زباله های حاشیه جاده ،خاله زنک های سیاسی،آویزان های سیاسی… هرگز دلنگران نخواهد بود.
این زیر بلیطی ها همواره زیر بلیطی خواهند بود امروز زیر بلیط شخصی سینه میزنند و فردا نهاد قدرت یا شخص دیگری، چون این قانون عرصه سیاست است.
و من آن روز درسی را که از محضر بزرگانی چون ورجاوند،اردلان ،امیر انتظام ،خسرو سیف ها و مکتب فاطمی بزرگ گرفته بودم به این دوستان جوان پس دادم .
فاطمی بزرگ ،آن سردار پاکباخته ی راه وطن حتا تا واپسین دم حیات که جان پاکش آماج تیر دژخیمان استبداد شود از گزند بدگویی و زخم زبان خاله زنک های آویزان سیاسی در امان نبود. اما چون شیر شرجه در بی نهایت تنهایی خود خروشید و عمله جات استبداد و فرومایگان سیاسی را به چالش حقانیت خود گرفت. او تنها بود اما با خون خود تاریخ یک ملت را همراه حقانیت خود کرد. پیرو مکتب فاطمی بودن مستلزم داشتن شرافت و اصالت است به هر حال.
۲۷تیرماه ۱۴۰۰

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است