روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی برای زندگی بهتر!


kargaran-1.mai

اتحاد جمهوریخواهان ایران فرارسیدن اول ماه مه برابر با ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر را به کارگران و زحمتکشان کشورمان تبریک می‌گوید و بزرگداشت این روز تاریخی را ارج می‌گذارد.

کارگران کشور ما امسال در شرائطی به استقبال اول ماه مه می‌روند که کشور ما هم چنان با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه است. تعطیلی روزافزون کارخانجات، همگام با تداوم تاثیرات ویرانگر تحریم‌های بین المللی شرائط دشواری را بر محیط کار و زندگی آنان تحمیل نموده است. افزایش بیکاری، عدم وجود امنیت شغلی، تعویق پرداخت دستمزد‌ها، جزو دغدغه‌های روزمره زندگی آنان است. تعیین ۷۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد، در شرائطی که خط فقر اعلام شده از سوی منابع رسمی به مراتب بالا‌تر از آن است، نشاندهنده وضعیتی است که بر زندگی کارگران و زحمتکشان حاکم است. هر روز در گوشه‌ای از کشور اعتراض یا اعتصابی در جریان است که موضوع اصلی همۀ آن‌ها درخواست افزایش دستمزد‌ها متناسب با تورم و برخورداری از حداقل زندگی و یا اعتراض به عدم پرداخت به موقع آن‌ها است. تجمع کارگران در تهران و شهرستان‌ها، تجمعات سراسری معلمان در مقابل مجلس، یا دیگر نهادهای دولتی، تجمع پرستاران، نمونه‌های بر جسته‌ای از اعتراضات مزد و حقوق بگیران علیه شرائط سخت زندگیشان است.

اول ماه مه روز همبستگی کارگران و زحمتکشان در مبارزه برای برخورداری از حداقل زندگی و حقوق انسانی خود است. تامین این حقوق در گرو ایجاد نهاد‌ها و تشکل‌های صنفی مستقل و سراسری آنان است. در کشور ما سندیکا‌ها و اتحادیه‌های آزاد و مستقل کارگری تاکنون همواره سرکوب شده‌اند و فعالان آن‌ها زندانی شده‌اند. هم اکنون نیز بسیاری از فعالان کارگری در زندان به سر می‌برند. کارگران کشور ما همچنان از آزادی تجمعات و اعتصابات محروم هستند. در آستانه اول ماه مه امسال نیز، طی چند روز گذشته بسیاری از فعالان شناخته شده جنبش کارگری بازداشت شده‌اند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران با پشتیبانی از تلاش‌های کارگران کشورمان در جهت ایجاد تشکل‌های صنفی خود، خواستار به رسمیت شناختن کنوانسیون‌های سازمان بین المللی کار و منشور حقوق سندیکائی از طرف جمهوری اسلامی می‌باشد. ما از خواست کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران کشورمان در زمینۀ آزادی تشکیل سندیکاهای مستقل خود دفاع می‌کنیم و سندیکا‌ها و دیگر نهاد‌های مدنی مشابه را از ملزومات اساسی گذار به دمکراسی و از پایه‌های اصلی استقرار جامعه مدنی می‌دانیم. ما همصدا با کارگران کشورمان خواستار تامین امنیت شغلی کارگران و حقوق و بیمه بیکاری، لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین کامل و بی‌قید و شرط برابری حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی، رفع تبعیض علیه کارگران افغان، ممنوعیت کار کودکان و اعلام روز اول ماه مه به عنوان تعطیلی رسمی هستیم. ما همچنین خواستار توقف فوری پیگرد‌های قضایی علیه فعالان جنبش کارگری و آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی آنان در استانۀ اول ماه مه می‌باشیم.

ما با آرزوی موفقیت برای کارگران و زحمتکشان میهنمان در تلاش برای دستیابی به حقوق برحق خویش، هم میهنان را به شرکت در تجمعات به مناسبت روز اول ماه مه و اعلام همبستگی با کارگران کشورمان فرا می‌خوانیم.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۰ اردیبهشت۱۳۹۴ – ۳۰ آوریل ۲۰۱۲

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است