ذات نا یافته از هستی بخش …. ضیاء مصباح


فارغ از درجه صحت خبر که در رسانه ها امده بود اطاق فکر نظام فاقد نظم و برنامه البته بدون توجه به پاره ای توانمندی های منفی در ایجاد هماهنگی مشابه انتصخاب روسای جمهور و یا نمایندگان مجلس « با تعریف خود» تصمیم می گیرند صدها کشته شده دیار قهرمان پرور سیستان و بلوچستان مهد ازادگی ایران و ایرانی و خطه پر اوازه زال و رستم را با تعریفی شهید دانسته- مقرری ماهانه برای خانواده انان تعین و حدود نرخ دیه تعریف شده معادل۷۰۰ میلیون تومان با بت هر کشته پرداخت نمایند و بتدریج رهبر صریح و شجاع این استان را بد نام و با پراکندگی اطرافیان مواحه نمایند و مجددا با اب و تاب برخر مراد به روال ۴ دهه گذشته سوار شوند و ان کنند که تا کنون دقیقا بر خلاف فرمایش حضرت علی در تعریف حق و عدل یعنی «هر چیز در جای خود» که انچه یافت می نشود انم ارزوست

** یادم افتاد که در زمان ریاست و کیاست « تیتو » در یوکسلاوی به او گزارش دادند که در کابینه عضوی فعال وابسته«
بسازمان سیا»بیخ گوشتان مسلط به اوضاع و احوال مشغول تخریب و عامل اصلی عدم موفقیت شماست …

** پس از مدتها جستجو مشخص شد که معاون اول او تحصیلات تکمیلی در دیار امریکا داشته و به او گفته اند که: اگر
سیستمی را میخواهید از درون بپوسانید اولین و قوی ترین شرط «انتصاب افراد برای پستهای کلیدی بصورتیست که هیچکس در
جای خود نباشد» مثلا« تعویضی روعن اتومبیل» را در منصب وزیر مسکن و قبل ان در تصدی وزارت نفت بگمارید و یا
فارغ التحصیلان مدرسه امام صادق را که در دوران دانشجوئی البته به اصطلاح !بیش از دروس موظف مربوط – بایستی«
دروس حوزه وی» را بخوانند بر مناسب کلان کشوری بگمارید … چنانکه افتد و دانی ….

** اما بعد: جماعت الوده به افکار مادی و رانت توام با دروغ و حیله اما «مسلح به زر ، زور و تزویر» را انچنان قدرتی
کاذب اعطاء شده که «همه را به کیش خود پندارند »و اماده خریدن و مطیع اوامر کردن ،بگفته روحانی پاک دست نیک پندار
ان دیار ان کهن در واقع مام اصلی ایرانیان باور مند به : پندار ، گفتار و کردار نیک « تطمیع » که در اغاز تصمیم جاهلانه
این قوم منحط را در باب تفکر خریده شدن اهالی غیور سیستان اوردیم که نیست مگر قیاس بنفس و اماده فروش اعتبار و
شخصیت انان که جان برکف بر اعتقاد و باور خود ایستاده اند ….

**پیشنهاد دهنده گان و یا با تعریفی بانیان اینگونه تفکر با عمل کردی بطول ۴ دهه انهم در این موقعیت حساس و سر نوشت
ساز باور دارند که یکی از راههای« تفرقه ، ادامه چپاول و افزودن برتعداد مزدوران سهمیه بگیر…» اتخاذ چنین فر مولهائیست
که بیقین بنا بر بسیاری دلایل و شواهد « عرض خود می برند و زحمت ما می دارند »

**انچه به اختصار از باب وظیفه ای اساسی برامده از عرق ملی امد« حدیث مفصل خواندن» دارد و قابل تسری به همه
اقدامات این جماعت الوده به نگاه مادی فارغ از معنا دقیقا بر خلاف انجه متظاهر بدانند ، که محصول ان نیست مگر شرایط
فعلی که انتظار می رود با حداقل خسارت جانی ،نابودی زیر ساختها و سر مایه های ملی انهم در کوتاه ترین زمان ممکن بثمر
بنشیند که چنین باد …..

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است