دکتر سعید فاطمی: “برای نجات ایران راهی جز دوست داشتنش نیست”


mossadegh-fatemi-saidآنسان که ایران نامش بر تارک گیتی درخشید بی گمان به پشتوانه ی جان فشانی و ایستادگی ابر مردانی بود که آرش گونه جان از چله ی کمان رهانیدند تا پرچم میهن هماره برافراشته باشد.سخن از شرف است، سخن از آزادگی و پایمردی بر آرمانهای میهن است، سخن از جان شیفته است که با خون شرف را معنا می‌کند تا رسم عاشقی آلاله های ایران زمین برکتیبه های تاریخ تمدن بشری سرمشق نوع بشر شود.

و چه سخت وچه جانکاه است آن هنگام که پرپر شدن و پر کشیدن عاشق پیشه های مام وطن را بخواهی به تماشا بنشینی. امروز نیز عاشق پیشه ای دگر از تبار عاشقان وطن پر کشید، اگرچه او همچو سلف خویش به دست دژخیمان استبداد پرپر و بردار آونگ نشد، اما چه کسی است که نداند تپش قلب پر از مهر او در همه ی عمر برای نیاخاکش پرپر شدن روزانه را زندگی می کرد.

سخن از اندوه بزرگی است، سخن از یار و آموزگاری است که رسم عاشقی می آموخت، و اینک چه سخت است بردوش کشیدن سنگینی غمگنانه های پر کشیدن عاشقی چون او.

از نوجوانی که به راه وطن پای گذاشتم وبا مکتب پان ایرانیسم آشنا شده و به  حزب ملت ایران به رهبری شهید داریوش فروهر پیوستم ، در کوران مبارزات نهضت ملی با نام دکتر سعید فاطمی، مبارز جوانی که به پیروی از پیشوا مصدق بزرگ و سردار میهنی دکتر حسین فاطمی، در راه مبارزه بر علیه دیکتاتوری و استعمار بیگانه جان بر کف نهاده بودآشنا شدم.

سخن از اندوه بزرگی است،سخن از یار و آموزگاری است که رسم عاشقی می آموخت،و اینک چه سخت است سنگینی غمگنانه های پر کشیدن عاشقی چون او. از نوجوانی که به راه وطن پای گذاشتم و به حزب ملت ایران به رهبری شهیدان داریوش و پروانه فروهر پیوستم، در کوران مبارزات نهضت ملی با نام دکتر سعید فاطمی، مبارز جوانی که به پیروی از پیشوا مصدق بزرگ و سردار میهنی دکتر حسین فاطمی، در راه مبارزه بر علیه دیکتاتوری حاکم و استعمار بیگانه جان بر کف نهاده بودآشنا شدم. سخنان کوبنده و آتشین این جوان برومند در میدان بهارستان در سالهای ۱۳۳۰تا۱۳۳۲ در وجودم طنین انداز روزهای سیاه و چیرگی اهریمن بر میهنم است.

دکتر سعید فاطمی از رهبران جبهه ملی دوم بود که تا واپسین لحظات حیات تپش قلب عاشقش برای سعادت ایران و ایرانی بود، و اینک این عاشق میهن افسوس که از میانمان پر کشید تا در آغوش خاک مام وطن آرامش گیرد. بی گمان مرگ او پایان زندگانی این بزرگ مرد مبارز نخواهد بودو نامش بر برگ های تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ملت ایران تا ابد در کنار بزرگان میهنی خواهد درخشید تا پیامی باشد برای شب پرستانی که ایران را تهی از آزادمردان می خواهند.

درگذشت دکتر سعید فاطمی را با خانواده آن نازنین به ویژه همسر گرامیشانبانو دکتر مینو ورزگر و همه ی مبارزین و عاشقان وطن به سوگ می نشینیم و برای روان پاکش آرامش ابدی را آرزو می کنیم.

خسرو سیف

۱۷ دی ماه ۱۳۹۵ خورشیدی

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است