دژخیم کورش زعیم را به زندان باز خواند: فرهنگ قاسمى


تقدیم به شهروند کورش زعیم که فردا براى دفاع از آزادى به زندان اهریمن میرود:

گفتى به راستی، راستى را،

و نهراسیدى از کژى و کژاندیشان،

گفتى بیا اى توانِ هستى،

بیا این آسمان خاکستریِ پر غبار را

که بر خلایق،

جز بیماری وتهی دستی ارمغانى نداد

برزمین کشیم،

و پاکى را ماندگار سازیم.

گفتى بر پیمان آزادى هستم،

ایستاده ام،

مانند آن مرد همیشه در زنجیر،

وماندى،

به استوارىِ راستى ماندى،

تا نیاز دادخواهى را

و ارزش هاى انسان را

پاسدار باشى.

فرهنگ قاسمى

٢٧ ماه مه ٢٠١٧ پاریس

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است