دولت اسلامی و (تمدن اسلامی!) – رضا آذرخش


در مراحل ۵ گانه‌ اهداف انقلاب اسلامی، پس از مراحل «شکل‌ گیری انقلاب» و «ایجاد نظام اسلامی » اکنون در مرحله‌ « تشکیل دولت اسلامی » هستیم. و تا وقتی این مرحله کاملاً محقق نشده، نوبت به «تشکیل جامعه‌ اسلامی» و موضوع سبک زندگی نمیرسد. گام نهایی در مراحل پنج گانه، تحقق «تمدن اسلامی» است» ( سخنان خامنه ای)

این کلمات مشابه همه سخنان گاه بگاهی خامنه ای که معنی و مفهوم آنرا فقط خود او میداند، میباشد. روز دوشنبه ششم اردیبهشت در دیدار با اعضای (شورایعالی مرکز الگوی اسلامی) هدف انقلاب اسلامی را «تحقق تمدن اسلامی» اعلام میدارد. تمدنی که ملت ایران در نخستین روز ورود خمینی علیرغم وعده هایی که درنوفل لوشاتو مژده آزادی، برابری همه ایرانیان، آزادی مذاهب، دربهشت زهرا با آن آشنا شدند. «من دولت تشکیل میدهم، من توی دهن این دولت میزنم …» و خطاب بکسانی که در بهشت زهرا برای استقبال آمده بودند میگوید «شما، ما را اجازه دهیدکه مالیات اسلامی را آنطوری که اسلام با شمشیر میگرفت از مردم بگیریم».

پس از گذشت ۳۷ سال، خامنه ای الگوی جدید اسلامی – ایرانی را «کاری جهادی و انقلابی» «استفاده از ظرفیت غنی و قوی منابع اسلامی و «حوزه ‌های علمیه » «برخورداری از قوت علمی» و « گفتمان ‌سازی » را از الزامات تولید و تدوین «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته» اعلام میدارد. او دیگربدنبال اقتصاد مقاومتی نیست و تصور میکند گفتمان جدیدی را ابداع کرده است.

مشابه همه پیام ها و دستوراتی که گاه به گاه صادر میکند، تئوری های او کلاف سر در گمی میباشند که کسی جز خود او معنی و مفهوم آنها را نمی فهمد وگاهی نیز فرمایشات همانطورکه خود گفته است ساخته و پرداخته حوزه های علمیه و آخوندهای پیرامون او میباشند.

برای نیل به مراحل پنجگانه‌ تحقق اهداف انقلاب اسلامی و نسبت آن با الگوی پیشرفت، میگوید: «مرحله‌ اول در این فرایند، شکل‌گیری انقلاب اسلامی بود و پس از آن باید بلافاصله نظام اسلامی تشکیل میشد . (هدف خمینی نیز ایجاد نظام اسلامی بود. که شکوفایی آن در دهه سالهای ۶۰ به حقیقت پیوست و قربانیان آن هزاران جوان دگر اندیش ایرانی بودند که به فتوی خمینی بدون هیچ دلیل سلاخی شدند. هر چند اجرا کنندگان در پی فتوای رهبر انقلاب و دستور کمیته مرگ اسلامی بود و جلاد خونخواره ای به نام خلخالی مجری آن بود، اما به اعتراف خود خلخالی، همه کشتارها درسرتاسر ایران به فتوای خمینی اجرا میگردید.

به گفته خامنه ای در حال حاضر مرحله‌ سوم «تشکیل دولت اسلامی» میباشد که باید بر اساس الگوها و معیارهای کاملاً اسلامی شکل بگیرد. اما با توجه به گسترش فساد، عارت، فقر، بیکاری، خود فروشی برای ادامه زندگی و دشمن تراشی هایی که در هشت سال حکومت کودتایی احمدی نژاد گسترده شده است و دلیل اینکه خامنه ای کتبا تقدیر نامه ای به او اهدا میکند و توجهی به معترضین حاکمیت کودتایی هشت ساله او ندارد. و ضمن انتقاد از مقاماتی که از پاکترین دولت برگزیده او انتقاد میکنند، فرمان میدهد مسائل را اینقدر کش ندهید! اما مردم ایران در گفته های خامنه ای واقعیتی را نمی بینند. و به این می اندیشند که چکونه شکل گیری «دولت اسلامی» در زمان دولتی رخ میدهد که بزرگ ترین غارتها و ندانم کازی های همه تاریخ ایران در زمان او رخ داده است؟

این سؤال برای اکثریت مردم ایران رخدادی رنج آور و معمایی غیر قابل گذشت است. چه کسانی در غارت های احمدی نژاد همراه و شریک او بوده اند؟ بر اساس اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی (دارائی رهبریا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از دوره خدمت توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.)

علیرغم اینکه با دیدگاه خامنه ای دولت احمدی نژاد بخاطر پاک دامنی! و عملکرد درخشان هشت ساله زمامداری خود در ساختار دولت اسلامی ایران چنان کارآیی درخشانی داشته که شایسته دریافت تقدیر نامه از رهبر و افتخار دریافت لقب پاکترین دولت همه تاریخ ایران را داشته باشد. گسترش فساد، واگذاری کارخانجات متعلق به دولت با عنوان خصوصی سازی بسرداران سپاه، ویرانی، کرانی افزایش فقر، بیکاری، خود فروشی و بی خانمانی، خانه بدوشی میلیون ها ایرانی، دشمن تراشی بین المللی و به هدر دادن درآمدهای منابع ملی مردم ایران، کاغذ پاده دانستن تحریم ها مشخص و همه جا گیر شده است اما رهبر معظم انقلاب همه تلاش خود را بکارمیگیرد که ازاحمدی نژاد سیمایی خدمتگذار و منزه از همه زشتی ها و نادرستی ها عرضه دارد.

دلیل آن چه میباشد؟ که خامنه ای برخلاف قضاوت مردم ایران حتی حاضر نیست نکته ای در مورد افساد و خرابکاری های او گفته شود. هرچند واقعیت این است که عملکرد هشت ساله احمدی نژاد و اثرات آن در زندگی روزمره و آینده اکثریت مردم ایران با سخنانی که خامنه ای در مورد او بیان میدارد تفاوت کامل و فاحشی وجود دارد. از اینرو برخلاف نظر خامنه ای نمیتوان اورا با معیارهایی که احمدی نژادپاکترین دولت «اسلامی – ایرانی» است پذیرفته شوذ. زیرا بگفته خامنه ای تشکیل دولت اسلامی تا وقتی به مرحله تکامل نرسیده باشد نمیتواند به مرحله « تشکیل جامعه‌ اسلامی » برسد و در این حالت، موضوع سبک زندگی اسلامی نیز صرفاً در سطح گفتمان‌ سازی در جامعه باقی خواهد ماند. ایشان، گام نهایی در مراحل پنجگانه‌ اهداف انقلاب اسلامی را تحقق تمدن اسلامی اعلام داشتند وخاطر نشان کردند: تمدن اسلامی، کشورگشایی نیست بلکه به معنای تأثیر پذیرفتن فکری ملت ‌ها از اسلام است که به نظر نمیرسد ملت ایران با توجه به عمل کرد نظام ولایی از بدو تشکیل تا امروز که دستورات و رؤیاهای خامنه ای بعد ار سی و هفت سال حکومت اسلامی به این مرحله رسیده باشند که معنی تمدن اسلامی چه میباشد.

شاهد این واقعیت نیز این است که هنوز شهروندان تهران بزرگ بعد از ۳۷ سال زیستن در سایه تمدن اسلامی نیاز به هفت هزار نفر پلیس های غیر محسوس برای کنترل شهروندان تهرانی و کنترل چگونگی حجاب و نشستن در ماشین های شخصی میباشند. در شرایطی که میلیون ها کارگر کاردان . متخصص بیکار هستند دولت اسلامی هفت هزار نفر را با حقوق های بس کلان مأمور کنترل رفت و آمد شهروندان تهرانی استخدام میکند.

خامنه‌ای تولید الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی را لازمه‌ تحقق «تمدن اسلامی» میداند و در پاسخ به این سؤال که چرا الگوهای موجود و آزموده ‌شده در دنیا نمی ‌توانند الگوی مطلوبی برای ما باشند؟ پاسخ میدهند که الگوهای رایج توسعه، از لحاظ مبانی، غلط و بر پایه‌ اومانیسم و اصول غیر الهی هستند و از لحاظ آثار ونتایج نیزنتوانسته‌اند وعده ‌هایی را که درخصوص ارزش ‌هایی نظیر«آزادی» و«عدالت اجتماعی» داده بودند، محقق کنند.

خامنه ای، وضعیت نامناسب برخی کشورهای دنبال‌ کننده‌ این الگو را در شاخص ‌هایی نظیر بدهی ‌های کلان مالی دولت ‌ها، بیکاری، فقر و اختلاف طبقاتی شدید را نشانه ‌هایی از ناکار آمدی الگو های رایج در جهان میداند و چنین اظهار نظر میکنند: این جوامع اگرچه پیشرفت ‌هایی نیز داشته‌اند اما پیشرفت‌ ها تا اعماق آن جوامع نفوذ نکرده و به «اخلاق، عدالت، معنویت و امنیت» منتهی نشده است؛ بنابراین ما باید الگوی پیشرفت بومی خود را متکی بر مبانی اسلامی و فرهنگ ایرانی، تعریف و ارائه کنیم.

چنین به نظر میرسد که رهبر معظم چنان از رخدادها و شرایط کشوری که او ادعای رهبری آنرا دارد بی خبر است که حتی نمیداند در حوزه فرمانروایی او چه میگذرد. شاید او نمیداند که واعظ طبسی از فقر و درماندگی بعضی ازخانواده های فرو دست جامعه سوء استفاده نموده پیش ازرحلت زیرنظرمتولیان آستانه حرم امام هشتم شیعیان مراکز خود فروشی زیر نظر آستان قدس رضوی احداث کرده است. معنی اینکار چه میباشد؟

او «اسلامی بودن» الگوی پیشرفت را اساس کار میخواند و تأکید میکند لازمه‌ تحقق این موضوع، تحقیقات عمیق اسلامی و ارتباط دقیق وپیوسته با حوزه ‌های علمیه و فضلای متفکر، آگاه و مسلط برمبانی کلامی فلسفی، و فقهی است.

توجه به وجهه ایرانی در عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را نیز مهم ارزیابی میکند و میگوید: ایران، زمینه‌ تحقق این الگو است و اگر به فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، اقلیم، آداب و سنن و سرمایه‌ های انسانی و طبیعی کشور توجه نشود، الگوی پیشرفت، سندی غیر قابل تحقق و بدون استفاده خواهد شد. او پس از بیان اهمیت و ضرورت الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی به بیان الزامات تولید آن می پردازد.

خامنه‌ای در ادامه چند توصیه نیز خطاب به اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی بیان میکند «عجله نکردن در تهیه و تدوین الگو»، «آسیب‌ شناسی عملکرد پنجساله مرکز»، «نقد جدی و قوی الگو های رایج توسعه‌ جهانی»، «کار جدی، جهادی و انقلابی و استفاده از محققان جوان، خوش ‌فکر، مؤمن و انقلابی» «ارتباط با دستگاه ‌ها و بدنه‌ مدیریتی کشور» و«گفتمان ‌سازی»

با توجه به گفته های خامنه ای باید واقعیات حاکم بر جامعه امروزی ایران را با آنچه خامنه ای در رؤیا های خود می بیند مقایسه نماییم تا واقعیات مراحل پیشرفت انقلاب اسلامی او را ارزیابی نماییم.

نمونه شاخص گفتمان اودرمورد«گفتمان سازی» اورا، جهانگیری معاون اول رئیس جمهورروحانی در سایت خبری آنلاین بیان میدارد که در طول ۸ سال زمام داری دولت احمدی نژاد ٧٢٠ میلیارد دلار از دارایی بانکی و ٩۵٠ میلیارد دلار درآمد ارزی» به هدر رفته است. بعد از اعلام این مسأله وکیل احمدی نژاد اظهار میدارد که به دادگاه شکایت خواهد کرد. بعد از تهدید وکیل احمدی نژاد،جهانگیری بلافاصله اعلام داشت او از این شکایت استقبال میکند و آماده است تا مستندات خود را درباره تخلفات مالی دولت احمدی نژاد به دادگاه ارایه دهد. ارقام ارایه شده در مرحله اول عبارت هستند اژ :

واریز ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان که متعلق به احمدی نژاد میباشد. رشوه ۳۰ هزار ریالی پرداخت به ناظران ساخت مسکن مهر برای تاییدساخت هر یک متر زیربنا، وصول نشدن شش گونی چک و سرقت شش کشتی در مناطق آزاد، واگذاری رایگان ۲۰ هکتار ازاراضی منطقه آزاد قشم، تخلف ۹ هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢ میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، گم شدن سه دکل نفتی خریداری شده در زمان احمدی نژاد واین ارقام بخشی از تخلفاتی است که طی دو سال گذشته توسط اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس ‌جمهور و رییس مناطق آزاد، وزرای نفت و صنعت، و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون فاش گردیده شده است.

در ۱۳ شهریور سال ۹۳ اسحاق جهانگیری درمورد فسادهای مالی احمدی نژاد چنین میگوید: درسال های گذشته « تمام کارهایی که با عنوان (زود بازده) میلیارد ها تومان از منابع بانکها گرفته شده است به هدر رفته اند، تا جایی که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان معاملات معوق بانک ها است.

معاون اول رئیس جمهور روحانی در دی ماه سال ۹۳ به نمایندگان اطاق بازرگانی ایران گفت: در سال ۹۰ گفته شدکه بخش خصوصی نیز وارد معاملات نفتی شوند. ناگاه جوانی بدون هیچ سابقه یاارتباط بازرگانی وارد معاملات نفتی میشود که هنوز فاش نشده است چگونه ۲ میلیارد و هفتصد میلیون دلار در اختیار این جوان ناشناس قرار داده شده است؟ با آنکه بلافاصله در دولت یازدهم بابک زنجانی بازداشت و ظاهرا محاکمه گردید، اما تاکنون هیچگونه خبری ارجریان محاکمات فاش نشده است. و راز میلیاردها دلار کامیون طلا که از مرز ایران خارج وبلافاصله در مرز ورودی ترکیه توسط پلیس ترکیه ضبط میگردد. هنوز مشخص نشده طلا ها و پول ها درکجا نگهداری میشوند و یا چه کسانی آنها را تصاحب کرده اند. قوه قضائیه نیز تاکنون اعلام نکرده است آیا از بابک زنجانی سؤال شده است که پول ها کجا و به نام چه کسانی و در چه بانک هایی واریز شده اند؟

رهبر معظم هنوز نگفته در شرایط موجود در زمان رهبری او ایران درجه مرحله از پنج مرحله ایدآلی او قرار دارد؟ اموال حیف و میل شده ملت ایران به کجا رفته است؟ ملت ایران بخوبی میدانند. منتظر سخنان رهبر میباشند، در غیر این صورت حدس هایی زده میشود که ……..

رضا آذرخش

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است