دل‌آرامی درسوگ دکتر علی راسخ افشار


با اندوه فراوان درگذشت دکتر علی راسخ افشار یکی از بنیانگذاران جبهه ملی ایران در اروپا را به آگاهی همگان می رسانیم. ایشان پس از مدت مدید بیماری در چهارشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲ چشم از جهان فروبست.

دکتر راسخ افشار یکی از رهپویان استوار دکتر مصدق وسالها عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بود.

جبهه ملی ایراناروپا فقدان دکتر راسخ را به همسر گرامی او بانو ایران میرعمادی، فرزندانشان ماندانا و بهنام راسخ افشار، و به همه یاران وی دل آرامی می گوید و برای آنان در سوگ این همسر، پدر و دوست بزرگ شکیبایی آرزو می کند.

۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ 

جبهه ملی ایراناروپا

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است