دست از این همه اعدام بردارید و توبه کنید: کورش زعیم


ما پیشنهاد می کنیم که شما هم ایرانی شوید و مسلمان راستین شوید تا از مهر و بخشایندگی خداوند ما بهره مند گردید؛ وگرنه همان خدای شما، مردم را علیه شما خواهد شوراند و به کسان دیگری، امثال داعش، وکالت خواهد داد که با شما چگونه رفتار کنند. تک تک ساعت را نمی شنوید؟
zaim-k6

اعدام سامان نسیم یک لکه ننگ بزرگ دیگر بر پیشانی دادگری در جمهوری اسلامی خواهد بود. نوجوانی که در اثر همه ستم های مذهبی، محرومیت های استانی، مشاهده فقر و بیکاری همگانی ناشی از فساد گسترده و ژرف و دزدی های کلان در جمهوری اسلامی از پول ملت که باید صرف آبادانی و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفاه در کشور می شد، و ناامیدی به آینده، مخالفت و نارضایتی خود را با پیوستن به یک گروه مخالف ستیزه گر نشان داده سزاوار گوش دادن به اوست نه خاموش کردنش. شما با اعدام این نوجوان، افزون بر تخلف آشکار و فاحش از قانون بین المللی که ایران امضاکننده آن بوده، ثابت می کنید که دیدگاه او نسبت به شما و مسلح شدن گروهش علیه شما مشروع بوده است. اعدام سامان باعث می شود که دهها نوجوان و جوان دیگر به آن گروه و گروههای مشابه بپیوندند تا انتقام او را بگیرند. همین عمل شما باعث انتقام جویی و کشته شدن شمار زیادی از سربازان و هم میهنان بیگناه ما خواهد شد، و هم میهنان همدرد او را بیش از پیش از وطنی که شما اداره کننده آن هستید منزجر خواهد کرد. من همین هشدار را چند سال پیش در مورد رویدادهای بلوچستان دادم، و پیش از آن درباره کردستان دادم؛ و شما واکنش به خشونتهای خود را تجربه کردید. چرا مردم ما و حتا نیروهای مسلح ما، که وظیفه پاسداری از مرزها و امنیت ملی ما را دارند، باید بخاطر نابخردی و خشونتگرایی شما کشته شوند؟
شما وکالت نامه ای از خدا نشان بدهید که شما را ماموریت داده با کشتن آفریدگانش از او پشتیبانی کنید. اگر خداوند نمی خواست امثال سامان نسیم وجود داشته باشند، او را نمی آفرید. و اگر او را دشمن خود تشخیص داده باشد، خودش بهتر از شما می تواند او را براه راست هدایت کند یا از بین ببرد. او نیازی به ما موجودات دوپا ندارد. شما با حکم بجای خداوند به او توهین می کنید. از آن روز بترسید که انبوهی از آفریدگان خداوند ایرانزمین به سراغ شما بیایند و خواهان ارائه وکالتنامه ای از خداوند باشند.
خداوند ما مردم ایرانزمین و خداوند ما مسلمانان مهربان و بخشاینده است. خداوند شما کیست که خشونتگراست و به شما وکالت داده کسانی را که “شما” محارب با او تشخیص می دهید به قتل برسانید. کجای قران چنین ماموریتی را بجز به پیامبرش (ص) به کس دیگری محول کرده است؟ شما با این رفتار خشونتبار خود مرزهای ما و در نتیجه سربازان و هم میهنان ما را به خطر می اندازید، و این یک خیانت ملی است. ما پیشنهاد می کنیم که شما هم ایرانی شوید و مسلمان راستین شوید تا از مهر و بخشایندگی خداوند ما بهره مند گردید؛ وگرنه همان خدای شما، مردم را علیه شما خواهد شوراند و به کسان دیگری، امثال داعش، وکالت خواهد داد که با شما چگونه رفتار کنند. تک تک ساعت را نمی شنوید؟
کورش زعیم
هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران – ٣٠ بهمن ١٣۹٣

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است