در گرامیداشت کورش بزرگ، بنیان گذار دولت هخامنشى و تدوین کننده نخستین منشور جهانى حقوق بشر: کاووس ارجمند


ostivaneh-kourshهزاران تن از ایرانیان پاک نهاد از جوان و سالمند در گرامیداشت کورش بزرگ، بنیان گذار دولت هخامنشى و تدوین کننده نخستین منشور جهانى حقوق بشر، در پاسارگاد گرد آمدند و زادروز او را گرامى داشتند.
دولتمردان جمهورى فقها باید بدانند که ملت ایران با تاریخ و فرهنگ پر افتخار چند هزار ساله خود زندگى مى کند و از پتانسیل آن براى پیشرفت به سوى آینده، نو آورى و صلح بهره مى گیرد، فرهنگ و تاریخ باستانى ما ایرانیان پویا و هنوز هم الهام بخش نسل هاى جوان ایرانى است.
شما، دولتمردان جمهورى اسلامى، میلیاردها تومان را در شهر هاى کربلا و نجف هزینه مى کنید تا گنبد و بارگاه بسازید ولى دانش آموزان سیستانى و بلوچستانى از داشتن یک کلاس درس با میز و نیم کت که بخواهند بر روى آن بنشینند محروم هستند. شما کارگزاران حکومت اسلامى تاریخ ایران باستان را از کتاب هاى درسى کنار گذاشته اید ولى ملت ایران خود تاریخ ساز است و در بزنگاه هاى تاریخى از فرهنگ ، تاریخ و تمدن ایرانى بهره ها خواهد گرفت و طرح هاى نو در خواهد انداخت؛ همین فرهنگ و تاریخ ایران باستان است که به تازیان اجازه نداد که زبان و فرهنگ ایران را عربى و اسلامى کنند.
فردوسى طوسى همراه با دقیقى طوسى و رودکى سمرقندى کمر همت بر میان بستند و زبان و فرهنگ پارسى را جانى تازه داده و از نو در کوى و برزن رواج دادند و فرهیختگان ایرانى پارسى را آکادمیک کردند تا جائى که تمام آرشیوهاى هند تا پیش از تسلط انگلستان بر هندوستان پارسى بود و شاعران پارسى گوى بسیارى در هندوستان مانند إقبال لاهورى به پارسى شعر و ترانه مى سرودند. هنوز سرود ملى کشور پاکستان به زبان پارسى است و نه با زبان اردو.

بگذار شیخ حسن نصراله رهبر حزب الله لبنان با بى شرمى و حماقت بگوید هرچه که در ایران هست تاریخ و فرهنگ اسلامى است و پیش از آن تاریخ و تمدنى در ایران وجود نداشته است .
ملت ایران در روز هفت آبان امسال حرف تازه اى را به میان کشید و آن انزجار از بگیر و ببند و داغ و درفش بود. و با بر افراشتن پرچم صلح ، مدارا و آزادى و احترام به حقوق انسانها و آزادى اندیشه، نویدی دوباره به جهانیان داد که او دوستدار صلح و آزادى و مداراست .
جاى مهندس کورش زعیم که در سالهاى پیش همواره در پاسارگاد حاضر مى شد و با سخنان گرمش در بین جوانان شور تازه اى بر مى انگیخت خالى بود.
امسال شوربختانه مهندس کورش زعیم و نرگس محمدى ، هردو کوشنده سیاسى و حقوق بشر در کنار مزار پدر معنوى حقوق بشر، کورش بزرگ و در بین مردم حاضر نبودند چون حکومت اسلامى هردو را در پشت میله هاى زندان اوین به بند کشیده است.
خواسته و شعار همگان امسال بر گرد آرامگاه کورش بزرگ در پاسارگاد آزادى همه زندانیان سیاسى از زندان هاى ایران و پرهیز از جنگ و خشونت بود “.

«اهورا مزدا، این سرزمین را از دروغ، جنگ و خشک سالى بپا»
سنگ نوشته داریوش بزرگ پسر ویشتاسب در تخت جمشید

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است