در پاسخ به اتهام دزدیدن زبان دری از افغانستان-کورش زعیم جبهه ملی ایران – سامان ششمجناب آقای اشرف غنی، ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان
در پاسخ به اتهام شما که ما ایرانیان زبان دری را از افغانستان دزده ایم، سوگند میخوریم که زبان دری را که مایملک شماست از شما ندزدیدیم. ما از زمانیکه از سلطه تازیان مهاجم رها شدیم به این زبان می گفتبم و می نوشتیم. مجرمان اصلی فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی و خیام و غیاث الدین جمشید و سامان و یعقوب رویگر و امثال این تبهکاران تاریخ بوده اند که لابد زبان را از شما دزدیده بودند. من در شگفتم که چرا پدران شما در سده گذشته (معاهده پاریس) وقتی انگلستان سرزمین آریانا و هرات را از ما دزدید و به شما داد اعتراض نکردند که انحصار زبان هم باید همراه آن بیاید.
ولی ما ملت ایران همیشه افغانستان و تاجیکستان را پاره تن خود بشمار میاورده ایم و می آوریم که همه چیزمان: فرهنگمان، تاریخمان، زبانمان، منابع طبیعیمان و ثروتمان مشترک و مشاع است. اگر شما خود را از سرزمین و فرهنگ ایرانزمین جدا میدانید باید نخست به ملت تحت مدیریت خود مراجعه کنید که آیا با شما موافق هستند؟
ما میدانیم که واکنش احساسی شما بازتاب کنایه اندیشه نشده رییس جمهور نظام اسلامی حاکم بر ما بوده است، ولی فرهنگ مشترک ما باید همیشه میان همه ما در گستره فرهنگ ایرانی مقدس بماند؛ تا شاید روزی رها از توطئه بیگانگان دوباره در یک خانه زندگی کنیم.
در این مسیر مقدس، در تمامی چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، ما در جبهه ملی ایران، نه تنها در طول اشغال شوروی که پیوسته تا امروز از حقوق شهروندان افغانستان ساکن یا پناهنده یا مهاجر در ایران که جمهوری اسلامی ما به آنان بی مهری، بی اعتنایی و گاه توهین آمیز رفتار میکرد همانند و برابر با حقوق شهروندی ایرانیان اعتراض کرده و از آنان سخت دفاع کرده ایم. همه ما از یک مادر زاده شده ایم و باید تا ابد برادر و خواهر بمانیم و دوران های جدایی را که بیگانگان بر ما تحمیل کرده اند تحمل کنیم، تا روزنه ای گشوده گردد.

۲۲ بهمن ۱۳۹۸خ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است