در سوگ پدری سرشار ازعشق و زندگی که برای من سنبلی بود و هست از انسانیت، استقامت و وارستگی- آزاده نعمان


Neman-Parvizپرویز نعمان، یکی از والاترین انسان‌هایی که می‌‌توان شناخت. پس از یک عمر مبارزه جمعه روز ۱۵ آوریل ۲۰۱۶ در آکسفورد درگذشت. او هرگز در برابر مشکلات زندگی سر خم نکرد. هرگز از فعالیت فکری‌اش دست برنداشت و همیشه در جریان تمامی مسایل روز جامعه بود. هرگز آرمان‌هایش را حتی برای یک لحظه از دست نداد و بر تمامی دردهایش خندید. او به جهان و جهانیان عشق ورزید و آمال و آرزویش بهینه‌سازی زندگی آنان بود. آزادمرد فاضلی بود از زمان خود بسی فراتر که پوچی‌های زندگی روزمره هرگز نتوانستند در عزم راسخش و یا در فعالیت روشنفکری‌اش خللی وارد کنند.  آنان که افتخار دوستی‌اش را داشتند، متاثر از انسانیت، دانش و صداقتش بودند. همیشه با ما خواهد بود.

بنا به خواسته آن عزیز روز جمعه ۲۲ آوریل طی مراسمی ساعت ۹.۴۵ بدنش را در کریماتوریوم آکسفورد سوزاندیم و بخشی از خاکسترش را روز دوشنبه ۱۳ ژوئن به مزار کارل مارکس در گورستان هایگیت می‌بریم. از تمامی دوستانی که مایل هستند دعوت می‌شود که ما را دراین رسم همراهی کنند.

آزاده نعمان، الیاس نعمان، شیرین و کیوان نعیمیان

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است