در سوگ بیژن دادگری


ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز
از روی حقیقتی نه از روی مجاز
ِیک چند در این بساط بازی کردیم
رفتیم به صندوق عَدَم یک یک باز

روز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳، بیژن دادگری چشم از جهانی فروبست که از زشتی‌ها و پلیدی‌هایش سخت می‌رنجیند و برای بهتر شدنش با مهرش به ایران و دوستیش به همه انسانها میکوشید.

او راه خود را که همانا راه مصدق می‌دانست از دیرباز برگزیده بود و همواره با صمیمیتی ویژه دغدغه خانه‌ای را داشت که آن بزرگ‌مرد ساخته بود. بیژن با همه عشق پاکش به مصدق، چندسالی بود که خانه او را ترک کرده بود.

هنوز بسیار مشکل است درباره بیژن نوشتن و پذیرفتن اینکه او دیگر در کنار ما و با ما نیست. با این همه ما یاران جبهه‌ای او به خانواده عزیز دادگری که از بهت رفتن بیژن هنوز برنخاسته است، با دلی آکنده از اندوه درود می‌فرستیم و برایشان بردباری آرزو می‌کنیم.

بیژن، یار و دوست گرامی بسیاری از آزادیخواهان و میهندوستان ایران دیگر نیست.

یادش همواره زنده باد!

جبهه ملی ایران– اروپا
۲۹ دی ۱۳۹۳ کلن– آلمان

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است