در دفاع از زاینده رود : کورش زعیم هموند جبهه ملی ایران- سامان ششم


آب و خاک و زیست بوم امانت‌هایی هستند که مردم در اختیار دولت‌هایشان قرار می‌دهند. درجهان امروز که فنآوری توان فوق‌العاده‌ای به دولت‌ها برای تخریب طبیعت داده وظیفه دولتها درحراست از محیط زیست دوچندان شده است

اعتراضات اخیر کشاورزان اصفهان و نیز شهر کرد که در انضباط و متانت کامل رخ داده است، سرآغازیست بر اعتراض به دست درازی‌های‌ چند ده ساله دولت‌های پیشین به عرصه زیست بوم کم نظیر ایران زمین. جبهه ملی ایران ضمن ستایش مردم نجیب اصفهان و شهر کرد که با انضباطی مثال زدنی، اعتراضاتی با شکوه برپا داشتند، از دولت اسلامی در ایران می‌خواهد که به خواسته این مردم آسیب دیده احترام گذاشته و هرچه زودتر آب منحرف شده از سرچشمه مسیر زاینده رود به شهرها و کشورهای دیگر را متوقف کرده جریان طبیعی آب را به مسیر اصلی برگردانند و خطاهای گذشته خود را نسبت به منابع آبی کشور جبران کنند و هرگونه اقدام در این موارد را فقط با نظر کارشناسان و بطور علمی انجام دهند و به حقوق مالکان واقعی ایران زمین احترام بگذارد.

دولت تمام برنامه‌های مهم تاثیرگذار در زیست بوم، مانند انتقال آب، سدسازی، توسعه کشاورزی و غیره را باید با رایزنی متخصصان محیط زیست انجام دهند نه سودجویان. مادرطبیعت ایران دیگر بیش از این تحمل دست اندازی به منابع ملی را ندارد. صیانت از محیط زیست نیازمند همکاری متقابل دولت و ملت است و این مهم جز در سایه یک نظام مردمی و دموکراسی میسر نیست.

دولت‌های جمهوری اسلامی و باندهای قدرت عاملان اصلی سودجویی و مدیریت غلط در برنامه‌ریزی‌های آبی کشور در دهه‌های گذشته بوده و نسبت به جبران خسارتها باید پاسخگو باشد. مردم آسیب ‌دیده ایران دیگر تحمل غارت منابع ملی و تهی کردن کشور از محیط و منابع زیستی خود را ندارند.

کورش زعیم
هموند جبهه ملی ایران (سامان ششم)
۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰خ

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است