در توصیف ریال و ارزش آن در این روزگار- ضیاء مصباح، تهران


قیمت واقعی ارزهای خارجی و شاخص تر از همه دلار در برابر پول کشورمان که گرفتار شعار، رانت و فساد حکومت بطول ۴ دهه با بی تفاوتی و عدم احساس مسئولیت اغلب هموطنان شده ، بایستی متاثر از متغیرهای بنیادی اقتصادی از لحاظ علمی تعریف شود و با بکار گیری ظرفیت ها ی تولید ی و صنعتی موجود با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حمایت از آنان در بودن دولتی ملی و حافظ منافع کشورمان، پیوسته کاهش یابد همچنانکه در نظام گذشته به اعتبار روابط معقول بین المللی از معتبر ترین پول ها بشمار میرفت.

جماعتی جاهل به اصول علمی و حداقل های تدابیر مملکت داری آنهم در این روزگار، براساس استدلال دست اندرکاران نا بخرد مستولی بر ملک و ملتمان، مبلغی معادل ۱۰ هزار تومان را برای ارزیابی ریال در برابر۱دلار پذیرفته و این برابری رابا نهایت وقاحت معقول میدانند.

ارزش پول رایج که حیف است از واژه « پول ملی » در این مکتوب استفاده شود، با دلار یعنی قویترین و معتبرترین ارز خارجی قبل ازکشف شیطان بزرگ « ۶۰ ریال » بود و این روزها به دلایلی که همه خوانندگان به چگونگی ها وقوف دارند بتدریج از ۳۸۰۰ تومان در پایان سال قبل ، تا حدود ۱۹ هزار تومان در بازار داخلی بالا رفت.

متغیرهای غیراقتصادی مثل مولفه های سیاسی از قبیل: چگونگی رعایت موازین حقوق بشردر درون کشور، نقش برون مرزی منطقه ای حکومت و حمایت از مدافعان حرم، ادامه دشمن پنداری، جو روانی با خروج ایالات متحده امریکا از معاهده برجام و تحریم های یک جانبه « که تا ۱۳ آبان با تعریف آقای ترامپ تکامل مییابد» براین ابزار آزردگی ملت گرفتار معاش، بی تفاوتی بیشتر مردمان و انحراف شهروندان دچار چکنم – موثر می‌افتد.

جوانان غافل از تعاریف منافع ملی اشغالگر سفارت امریکا در سال ۵۸ این خیانت به ملت را کماکان توجیه و این حرکت صرفا احساسی در آنزمان را لازم بر میشمرند، آنان بعنوان اصلاح طلب بازیچه بودن خود را بعمد نمی پذیرند و عواقب این حماقت و خیانت به ایرانیان شرافتمند پاک سرشت را بر نمی تابند که در تحقق این فاجعه، نقش اصلی را با هدایت فرصت طلبان داشته و امروز در قامت استمرارطلبان مدافع مشروط نظام هستند.

تعلل بانک مرکزی ناشر اسکناسهای بدون پشتوانه، در بازار ارز که باعث شد قیمت ارز با معیارها و آموزش جماعت دکترای رانتی مدرس علم اقتصاد« امثال توکلی ها و رضائی ها» بر مبنای چگونگی تعریف از این علم که متعلق به «خر» بود رشد کند، بدون تردید دراین میان عاملی اثر گذار بشمار میرود.

همچنانکه رخ دادهایی نظیر رای دیوان داوری لاهه و مصوبه مجلس «در مقوله پول شوئی و عدم تامین نیازهای مالی و تسلیحاتی گروههای تروریستی» باعث شد این برابری حدود۵۰ درصد برگشت نماید.

اینکه این بازگشت یا بعبارتی برگشت، کاهش و توفیق در کنترل نرخ برابری عنوان میشود نوعی جعل و تن دادن به بازتاب های بر آمده از جهالت حکومت بشمار میرود، که بایستی پرتقال فروش را یافت .

مخالفت اغلب اعضای شورای امنیت با مواضع امریکا و بیانیه ۴+۱ در حمایت از برجام در نیویورک و ایجاد احتمالی « کانال مالی » برای خرید نفت از سوی کشورهای اتحادیه اروپا و امکان معامله یورویی با ایران، منجر به اعلام برابری اخیر«حدود ده هزار تومان با ۱ دلار» گردید، ضمن اینکه فضای مجازی و جو روانی در روزهای اخیر باعث شد که بیشتر نشدن قیمت دلار مورد توجه قرار گیرد.

نا گفته نماند نوسانات نرخ ارز تا « یوم اله » ۱۳ آبان «برابر با ۴ نوامبر» که تحریم های فراگیر و رسمی امریکا با لجاجت ترامپ و افراد مبعوث در کابینه ایشان آغاز می شود، ادامه خواهد یافت و شاهد واقعی تر شدن قیمت براساس متغیرهای آنزمان با سر سختی نظام دشمن ستیز خواهیم بود.

با ادامه حکومت شعار پایدار بر سیستم غیر پاسخگو، انتظار افزایش برابری پول خارجی بر مبنای مولفه های سیاسی اثرگذار چندان غیر ممکن نمینماید، هر چند موضع گیری اتحادیه اروپا، چین و روسیه در این رابطه موثر بنظر میرسد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است