در باب چرایی ها – ضیاء مصباح


در بودجه سال ۹۷ با افزایش تا ۶۰۰ درصدی عوارض خرو ج از کشور( ۷۵ هزار تومان فعلی به ۲۲۰ وتا ۴۴۰ هزار تومان برای سفر سوم ببعد ) مواجه میشویم که در بسیا ری محافل مورد نقداست .

با این ترتیب و تمهید سفر به همین دور و برکشور گل و بلبلمان که باور بفرمایید از سفرهای داخلی به مراتب ارزانتر و مناسبتر تمام میشود دچار مانع خواهد شد .

در این رابطه یکی از دوستان که سالی چندین با ربه سفر میرود محاسبه کرد که بلیط و هزینه هتل اش از رقم خروجی کمتر خرج دارد

اینگونه تصمیمات با تصور دریافت بیشتر از قشر« به زعم متولیان امور » مرفه با تبلیغات عریض و طویل موجه و بظاهر معقول جلوه مینماید

برنامه ریزان می فرمایند حال که ارز گران شده و صدور ویزا یا دریافت مجوز سفر به کشورهای مترقی با موانع بسیار همراه است و پول ملی و گذرنامه ایرانیان در ضعیفترین وضعیت در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه قرار دارد و با حد اقل هزینه همه به ترکیه و انتالیا میروند ، بگذار خروجی را هم افزایش دهیم تا توده گرفتار معاش و بی خبر از همه چیز و همه جا و معیارهای حد اقلی ، با مشکلتر شدن سفر خارجی خوشحال شوند .

اینگونه استدلال و بتبع ان تصمیمات که بتصویب مجلس با همین کم و کیف خواهد رسید ، نکاتی را که ذیلا می آید مربوط و نامربوط در این مقوله و سایر رخ دادها به ذهن متبادر میسازد که ساخت !!

باور بفرمایید در اندرو ن من خسته دل ندانم چیست …تا چه قبول افتد ؟

در پی افکار و برنامه های پهلوی دوم در مسیر اعتبار ایران و ایرانی که پیوسته در ارزش پول ملی و اهمیت و احترام پاسپورت هر کشور در ورود به سایر کشورها متجلی میشود و حکومت به جای سلطنت اوبا همه آثارماندگار در تاریخ معاصر ایران ، و دیکتاتوری علنی و خانمان برانداز او بر آمده از خود محوری بقصد و نیت حفظ منافعی که ملی تصور میکرد ،

متعاقب آن باورها : ندادن باج به چشم آبی ها و تعین سر نوشت در گوادلوپ ، نهایتا ببازی گرفتن ملیون بعنوان دولت موقت ، همراه شدن سیاسیون وطن دوست و معترض به نبود آزادی های سیاسی ، غافل شدن از « مکرو مکراله » با همه تجربه ها ، تا جنگ ۷ ساله با هم کیشان عراقی نیازمند که امروز بروحدت تاکید میورزند وآنچه براین ملک و ملت گذشت و می گذرد …….. :

در گفتگوی مطبوعاتی یکی از ناشران در روزنامه معتبر جهان صنعت آمده بود که وزیر وقت ارشاد « آقای میرسلیم » در ارتباط با صدور مجوز انتشار کتابی که در تحلیل شرایط اجتماعی آن دهه به رشته تحریر در آمده بود به ناشر « سر کار خانم شهلا لاهیجی » گفته بود:

بعد از انقلاب دیگر اینگونه کتابها نباید منتشر شود وبه آگاه کردن جوانان یا در دسترس قراردادن کتابهایی از این دست نیازی نداریم ( نقل به مضمون ) .

همینطور دردنیای مجازی ایام عاشورای همین امسال گفته شد : اهداف امام حسین تحقق یافته و نیازی به توصیف شجاعت و مبارزه امام با زور گویان و اهالی زرو تزویر نیست ، به سر و سینه زدن، تعزیه و گریه و زاری در رثای علی اصغرو مشک آب باید پرداخت و واردچگونگی مبارزه ، ایستادگی و ایثار و از خود گذشتگی خاندان نبوت در مصاف با ظالم و دروغ پردازان نباید شد ، چون هر انچه هدف نهضت عاشورا بود حاصل شده است.

با اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ، همزمانی این ماجرا با مراسم هفته وحدت و گرد هم آیی تهران و مراسم روز ۱۶ آذر که در سفر به استان سیستان برگزارشد و از حضور در دانشگاه تهران به دلیل عد م وفای بعهد در تبلیغات انتخاباتی اردیبهشت ماه گذشته پرهیز نمودند .

منتخب ملت را مشابه سید مظلوم دچار مشکلاتی فراتر از ۹ روز یکبار نموده و با هشیاری در مسیر منافع گروهی و ادامه سلطه میکوشند و روز مره گی را بر همه تشکیلات مستولی ساخته اند.

ماجرای قوه قضاییه و حواشی بسیار قابل بحث آ ن همچنین چپاول سپرده سر مایه گذاران موسسات مالی اعتباری که کم رنگش مینمایند و تا ستون بعدی امید فرجی دارند .

در تحقق برنامه های اقتصادی رشد ظاهری را پیشرفت دانسته از« توسعه » که فرهنگ سازی ، اعتماد به نفس و سلامت عمل است با همه ادعا در خم کوچه ماند ه اند .

با اقداماتی از این دست برانتفاضه سوم و چهارم در منطقه پر آشوب خاور میانه تاکید میورزند .

چگونگی عملکرد دولت قبیله ای عربستان در یمن ، اختلافات شدید و جدی کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس ،نا موفق بودن نشست دولتهای عربی در گردهم آیی اخیر کویت که وعده پوزش خواهی امیر قطر از پادشاه عربستان را میدادند .

تعین قیمت نفت در بودجه سال آینده در حدود ۵۵ دلار وبرابری دلار که در گفتگوی پوتین ، اردوغان و روحانی قرار شد از مبادلات منطقه و این کشورها حذف شود ، معادل ۳۵۰۰ تومان .

طرح نا موفق افزایش قیمت نان ،ادامه حصر و بازی تحصن احمدی نژاد و زنبیل به دستان از جنس مردم ، فروش صدها میلیارد دلاری تسلیحات نظامی به دولت نا فرمان و هشیار قطر و امضای آن با دولت فرانسه

فرمایشات زعمای قوم که عمر دولت متجاوز اسراییل را کمتر از ۲۵ سال تعین کرده بودند – با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس به زیر ده سال خواهد رسید .

بی توجهی به نامه رییس سازمان سیا که میتوانست در عالم سیاست سازنده و مفید باشد ، کشتی نگرفتن قهرمان ایرانی وباز شدن راه برای مدال گرفتن نماینده و برافراشتن پرچم این کشور مورد تایید سازمان ملل .

خارج شدن بعضی اقلام دارویی از لیست بیمه و افزایش دهها برابری قیمت آن در بازارو هزارن موردمثال زدنی دیگر همه وهمه مشغله شدید فکری برای احاد جامعه حتی در میان خبرگان ایجاد مینماید،

تا از ارزیابی عملکرد حکومت فاصله بگیرند وجماعت مدتی دیگر مصدر کار باشند و به ادامه خدمت به خود درمسیر تهیه خوراک تبلیغاتی برای وسایل ارتباط جمعی برای سشتشوی اذهان عوام با تعاریف خاص کوشیده و به روال گذشته به اداره امور جریانات برون مرزی از محل بیت المال بپردازندو صدای اعتراض را تحمل ننمایند و در صورت اقتضاء بگیر و ببند جدیدی راه بیندازند .

با نگاه اقتصادی امثال ترامپ و صاحبان اسلحه و تریبون ها – آیا میتوان همگی را شریک غایله با هدفی مشابه تغبیر نمود ، به این معنا که فروش کلان اسلحه و کار آفرینی برای جامعه امریکایی ، جنگهای زرگری بین کشورهای منطقه خاور میانه و ادامه حضور بر مسند با کم وکیف فعلی .

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است