آیا دردهای ملت ایران تمامی ندارد؟ با شما خانواده های داغدار، همه مادران، پدران، همسران و فرزندان ایرانی، که قلبشان برای زندگی بهتر در تندرستی، شادی، رفاه و آزادی می‌تپد، همدردند در سوگ کشته شدگان خیزش دی ماه ۹۶ و سرنشینان کشتی نفت کش سانچی. با دلی آکنده از غرور و عشق در خود فرو می‌رویم و سوگند می‌خوریم که یاد آن ها را همواره زنده نگه داریم.


آیا دردهای ملت ایران تمامی ندارد؟ با شما خانواده های داغدار همدردند، همه مادران، پدران، همسران و فرزندان ایرانی، که قلبشان برای زندگی بهتر در تندرستی، شادی، رفاه و آزادی می‌تپد. در سوگ کشته شدگان خیزش دی ماه ۹۶ و سرنشینان کشتی نفت کش سانچی و با دلی آکنده از غرور و عشق در خود فرو می‌رویم و سوگند می‌خوریم که برای آرزوهای پاک آنان تا آنجا که در توانمان هست، سخت بکوشیم.

بدرود شما ای قهرمانان ایرانزمین و دریاهای آزاد، یادتان همیشه در یاد ایران و ایرانیان آزاده زنده خواهد ماند.

جبهه ملی ایران- اروپا

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است