درباره درخواست جبهه ملی ایران برای برگزاری انتخابات آزاد؛ گفت‌و‌گوی رادیو فردا با کوروش زعیم


در بیانیه اخیر جبهه ملی ایران آمده است که عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در این مدت چهل‌سال به گونه‌ای بوده که اکنون این حکومت در معرض ازهم‌گسیختگی و فروپاشی قرار گرفته است.

در گفت و گویی با رادیو فردا (بکتاش خمسه پور)، کوروش زعیم رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره پیشنهادهای مندرج در این بیانیه توضیحاتی می دهد:

 

کورش زعیم: ما مدتهاست که نگران تحولاتی که رخ میدهد بوده ایم. و شرایط کشور که دارد واردش می شود بوده ایم. بارها شخصی و گروهی پیشنهادها و تحلیل هایی داده ایم که جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشد. و راهکارهایی برای برونرفت از این بحرانی که بسیار خطرناک است ما تحلیل می کنیم این بیانیه یک راه ساده، چون ما تغییر قانون اساسی و ساختارهای حکومتی را هم داده ایم ولی فعلن آسانترینش همین است که برای اینکه آرامش برقرار شود و ملت ترسی که دارند که ما فکر می کنیم منجر به مهاجرت مردم از ایران بشود ه علت ترسشان از حمله که امیدواریم نخواهد شد، ما پیشنهاد کردیم که یک آشتی ملی که ذکر کرده بودیم اعلام بکنند که مهمترینش اینست که زندانیان سیاسی و عقیدتی در سراسر کشور را آزاد کنند و از خشونت نسبت به مردم برای انواع فعالیت های مردم از روسری گرفته تا اعتراضات خیابانی مردم دست بردارند، و آنچه را خود قانون اساسی در اصل های ۲۶ و ۲۷ و ۲۳ که آزادی حزبها و سازمانهای سیاسی و مدنی و حقوق بشری و همچنین آزادی اجتماعات که اینها ممنوع هستند و جبهه ملی نمی تواند جلسات خودش را برگزار کند، اینها را بیدرنگ اقدام بکنند و در نهایت یک انتخاباتی که واقعا آزاد باشد بدون دخالت نهادهای حکومتی انتخابات آزاد باشد و مردم بتوانند نمایندگان واقعی خودشان را به نهادهای انتخابی مانند شورای شهر، مجلس و ریاست جمهوری بفرستند.

پرسش: آقای زعیم، شما بعنوان یکی از مسئولین و اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران که یکی از تشکل های قدیمی سیاسی ایران است فکر می کنید این پیشنهاد یا، اگر بشود نامش را گذاشت هشدار جبهه ملی ایران یا رهنمودش تا چه اندازه می تواند عملی باشد و محقق شود در شرایط جاری ایران؟

کورش زعیم: با شناختی که از حاکمیت جمهوری اسلامی داریم فکر نمی کنم اینها این شهامت را داشته باشند که اقرار کنند ۴۰ سال اشتباه کرده اند و هنوز هم این اشتباه را ادامه دارد و دارد خطرات بسیار جدی برای کشور بوجود می آورد که به این پیشنهادها عمل کنند. ولی ما وظیفه داریم که دیدگاه هایمان را اعلام کنیم که فردا سرزنش نشویم توسط مردم که شما که قدیمی ترین و محبوبترین سازمان سیاسی این کشور در طی ۶۷ سال گذشته هستید ساکت نشسته اید.
البته باز ته دلمان امیدواریم که عقلانیت بر حاکمیت جمهوری اسلامی حاکم بشود و به این پرسشها و این درخواست ها و پیشنهادهای دیگری که کرده ایم برای تغییر قانون اساسی یا اصلاحات بسیار بنیادین در همین قانون اساسی پاسخ مثبت بدهند.

پرسش: اصلی ترین خواسته جبهه ملی ایران یا اصلی ترین آنها برگزاری انتخابات آزاد است.

کورش زعیم: بلی، ولی انتخابات یک پیش نیاز دارد. همینجوری بگویند انتخابات آزاد آنچه ما در نظر داریم انجام نمی شود. اول باید زندانیان امنیتی که اغلب سیاسی و عقیدتی هستند باید بیدرنگ آزاد شوند تا یک آرامش در جامعه سیاسی و عقیدتی کشور برقرار شود. بعد احزاب سیاسی مانند جبهه ملی ایران و دیگران فعالیتشان آزاد شود، طبق همین قانون اساسی خودشان، و اجتماعات آزاد شود. همینکه ما ممنوع می شویم که جلسات شورایی را اجرا کنیم و تهدید می شویم، احضار می شویم. مثلا من را احضار کردند و گفتند که حق نداری به این جلسات شرکت کنی. این کارها را باید کنار گذاشته شود. وقتی این اقدامات انجام شد، زندانیان سیاسی آزاد شدند، و فعالیت سیاسی و گردهمایی محقق شد، آنگاه می توانیم برنامه انتخابات آزاد را حتی پیش از اینکه دوره های کنونی به پایان پیدا کنند اجرا کنیم و مردم بتوانند نمایندگان واقعی خود را نه نمایندگان فیلترهای حکومت و فیلترهای تصنعی. من فکر می کنم که اگر حکومت شهامتش را داشته باشد و عقلانیتش را داشته باشد، و به اینها تن در بدهد، نه تنها یک آرامش درونکشوری بوجود خواهد آمد، و مردم امیدوار خواهند شد به آینده و کشورهای دیگر هم که دارند ما را زیر فشار می گذارند به شکل های مختلف، آنها هم عقب نشینی خواهند کرد.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است