درباره عدم وابستگی آقای محمد مظفری به جبهه ملی ایران


درپی اقدامات خارج از اخلاق و پرنسیپ های سیاسی فردی به نام محمد مظفری ، و مطرح شدن وابستگی نامبرده به جبهه ملی ایران،لازم به توضیح است که وی اساسا هیچگاه عضو جبهه ملی ایران نبوده وهیچ یک از ارگان های درون و برون مرز جبهه ملی ایران ارتباط سازمانی با چنین شخصی نداشته و جبهه ملی ایران هیچگونه مسولیتی نسبت به اقدامات این شخص ندارد.
هموندان جبهه ملی ایران به عنوان یک سازمان سیاسی دیرپا، در تمام ادوار تاریخی به شدت پایبند اصول و اخلاق سیاسی حتا نسبت به دشمنان فطری خود بوده اند.
پاینده ایران
زنده باد آزادی
اشکان رضوی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
مسول کمیسیون روابط خارجی جبهه ملی ایران (سامان ششم)

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است