درباره زندانی شدن کورش زعیم- ضیاء مصباح، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران


zaim-k6
باور بفر مایید از در بند شدن کورش بیش از همه متحیرمانده ام، این سخت کوش و میهن دوست در هر شرایطی وظیفه اجتماعی خود را فدای مصلحت نکرد و پیوسته بر صراحت کلام ، طرح پیشنهاد و بر خوردفکری سازنده همت و توصیه اکید داشت.
نظریات این فرزانه در سخت ترین شرایط بطورنسبی و در حد امکان بیان می شد که نمونه اخرین آن توصیه به دلسوزان واقعی ملک و ملت که در دسترس است،توصیه اینکه ضمن کوشش در رهایی او از بند، در آرامترین شکل قانونی که با همین امکانات ، قوانین موجود، رسانه های داخلی، دولتمردا ن عاقل و بخشی از قضات با وجدان شدنی و میسور است، از تفسیر و تعابیر اختلاف افکن و بزرگ کردن اختلاف سلیقه ها که تا حدودی طبیعی مینماید واقعا خود داری کنیم که نوعی خود زنی بشمار می رود، با اشراف به شرایط و تنگناهایی که دل و ایما ن را سست کرده و یارهای تضعیف شده که متاسفانه روز بروز شدیدتر میشود از دمیدن بر طبل اختلاف که خواست انحصار طلبان و دلواپسان است و دقیقا مورد بهره برداری آنان ….به جد اجتناب ورزیم،نقش همفکران ایشان را…. که بخوبی همراه اویند انکار نکنیم،در این مبحث نقش نسبتا قابل تامل این عزیز در بند که خود عاملی در انشقاق نسبی شده ، غیر قابل کتمان است، که این سخن بگذار تا وقت دگر،عنایت به این نکته دردناک فراموش نشود که:
مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی – چنانکه پرورشم داده اند می رویم
عامل بی تفاوتی ها می باشد و این واقعیت تلخ در خواص نیز نفود یافته است و عافیت گرایی و محافظه کاری بسیار خریدار دارد!
می گویند:ای بخردان توجه کنید ( فاعتبرو یا اولی الابصار )،اگر اعتراض نشود این متن را بعنوان نظر بخشی از اعضاءو شاید حرف دل همه بدانیم،پیوسته مخصو صا در اینگونه موارد گله مند نباشیم و از کاه کوه نسازیم که خود حدیث مفصل بخوان از این گفتار، میشود انتظار داشت:حق و حقیقت و پیروی از پندار،گفتار و کردار نیک که از اصول همه ادیان الهی است پیوسته همراهمان باد، همراهی و برخورد قانونی با مواردی این چنینی همچنانکه نظریات دوست گرفتارمان چنان بود چاره ساز مشکل به نظر می رسد،بازهم مصداقی دیگر در این رابطه:چو در طاس لغزنده افتاد مور…دقت و تدبیر می خواهد نه احساس، به نظر نگارنده هنوز هم می توان به عدلیه و احکام نهایی او در هر مرحله در پی مراجعات و اقامه دلایل مبتنی بر همین قانون اساسی خوشبین بود،امید اینکه زعیم با این سن و سال و اندیشه فعال اجازه یابد در درون کشور دلسوزانه و معقول فعال باشد و از آزردگی های جسمی، شرایط سخت بازداشت و دوری از خانواده و دوستان …..مصون.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است